PETITIE - Het Roer Moet OM in de GEZONDHEIDSZORG


ACTUEEL
- Het nieuws van 20.04.2016 dat Minister Schippers het eigen risico van de zorgverzekering wil verhogen naar € 500,- (stijging van € 115,-) slaat in als een bom. De kosten zouden de komende jaren van 41 miljard (2017) stijgen naar 51 miljard (2021). Het eigen risico is discutabel en MAG niet verhoogd worden in 2017. TEKEN de petitie. Dank voor uw medewerking en op naar 40.000 handtekeningen.

PETITIE - Sinds het aantreden van het Kabinet Rutte II zijn er TE veel beslissingen genomen door minster Edith Schippers en haar staatssecretaris Martin van Rijn met medewerking van de Tweede en Eerste Kamer, die in het nadeel zijn van de Volksgezondheid van de Nederlandse burger.

Het resultaat is:

  • Vanaf 2016 (nauwelijks) of geen vrije artsenkeuze voor client of patient door macht zorgverzekeraar; regelgeving maakt het de behandelaar steeds moeilijker
  • Vanaf 2015 de introductie van de budgetpolis, een nieuwe zorgverzekering die de verschillen tussen rijk en arm alleen maar groter maakt 
  • De transitie van Jeugd GGz -Jeugdzorg (jeugdhulp), Wmo en Wlz mislukt; veel gemeenten hadden te weinig geld en hebben ook te weinig budget in 2016. Wachtlijsten Jeugd GGz nemen toe. De privacy van Nederlandse staatsburgers komt in gevaar door aantasten beroepsgeheim. Dit geldt ook voor de zorg voor ouderen en mensen met een beperking (participatiemaatschappij).

  • Steeds meer stijgende zorgpremie en eigen risico (€ 385,-) vraagt om een nieuw nationaal en onafhankelijk Ziekenfonds (Zorgfonds) Nederlanders kiezen voor minder zorg vanwege het te hoge eigen risico

  • Onder het mom van bezuinigingen wordt er steeds meer macht gegeven aan de zorgverzekeraars, die vervolgens zorgverleners te veel onder druk zetten door hun regelgeving.
  • Uitvoer PGB (via SVB) volledig mislukt in 2015 en zal in 2016 niet beter zijn, staatssecretaris Van Rijn blijft zich verantwoorden maar komt niet met verbetering (ook niet in 2016)
  • Stigma tegen mensen met psychische- en lichamelijke klachten blijft overminderd bestaan (ondanks de huidige inspanningen). Vroegtijdige diagnose (preventie) en voorlichting hoogst noodzakelijk om acceptatie te vergroten.

De Orange Monday Foundation vraagt daarom om een onafhankelijk Kameronderzoek aangaande de gehele geestelijke en lichamelijke Gezondheidszorg met als einddoel: een Parlementaire Enquête (benodigd aantal handtekeningen voor een burgerinitiatief: 40.000).

Een betere en betaalbare Gezondheidszorg is mogelijk, maar dan moet het hele zorgstelsel op zijn kop; zowel Kabinet, de Kamers, de Zorgverzekeraars, behandelaars als cliënten en patiënten moeten anders gaan denken. In één zin “Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg”.

Een nieuwe Gezondheidszorg wordt bereikt door brede samenwerking tussen de geestelijke (psychische) Gezondheidszorg (GGZ) en lichamelijke (fysieke) Gezondheidzorg (Zorg) waardoor Integrale Gezondheidszorg ontstaat waar ook een grotere rol wordt gecreerd voor complementaire gezondheidszorg. Dit levert besparingen in plaats van het doorvoeren van (willekeurige) bezuinigingen.

Er is een aantoonbare relatie tussen lichaam, geest en omgeving. Door samen oorzaken te vinden in plaats van gevolgen te bestrijden is de herstelperiode korter. Besparen in plaats van bezuinigen is dan ook het motto voor een betere en betaalbare Gezondheidszorg.

Teken deze petitie als ook U recht wilt houden op de beste zorg in de toekomst. Ons doel: 40.000 handtekeningen!

ORANGE MONDAY FOUNDATION

Martin Jan Melinga (voorzitter)
www.hetroermoetomin.nl

E:  martin@orangemonday.nl
M: 06 - 42 93 13 46


PS:
Op 20 april 2016 werd de 2e mijlpaal van 20.000 handtekeningen gehaald, op naar de 40.000!


Martin Jan Melinga    Contact opnemen met de auteur van de petitie

Voornaam
Achternaam
Plaats
Land
E-mailadres
Uw handtekening openbaar maken?
  
Uw e-mailadres zal nooit openbaar worden gemaakt of worden afgegeven aan derden.
Facebook