POLITIE-CAO 2015

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

HANDIGE TIP VAN COLLEGA OM AAN TE MELDEN

2019-03-07 19:38:25

Via onderstaande link is het mogelijk om aan te melden voor vervoer naar Den Haag.

https://surveys.enalyzer.com/?pid=hifb3pek

 


Platform Bezorgde Dienders

KOM 18 MAART 2019 NAAR DEN HAAG!

2019-03-05 22:20:54

(Bericht n.a.v. petitie Politie-agent tot max. 62, voor een zo groot mogelijk bereik ook via deze petitie)

 

Platform Bezorgde Dienders
www.bezorgdedienders.nl
bezorgdedienders@gmail.com

 

Collega’s

Daar er geen toestemming is om via het intranet van de politie, collega’s te informeren omtrent de door de bonden georganiseerde actiedag op 18 maart 2019 voor een rechtvaardiger pensioen, zijn wij als Platform Bezorgde Dienders gevraagd om via dit medium daar aandacht voor te vragen. Daar voldoen wij bij deze aan.

Ook in de achterliggende weken is weer gebleken dat er voor maatschappelijke doelen onverwacht grote sommen geld beschikbaar blijken te zijn. Daarnaast zitten de pensioenfondsen méér dan vol. Het Kabinet houdt echter de hand op de knip waar het gaat om te komen tot eerlijker pensioenen, in het bijzonder die van de Politie.

Wanneer de door de D66-Minister Koolmees voorgestelde stelselwijziging uitgevoerd zal worden, dan is het de verwachting dat we voor de komende 40 jaar worden opgezadeld met een pensioensysteem dat, ook voor de huidige categorie jonge collega’s, ongunstig zal zijn.

Als gevolg van wat er op dit moment door “de politiek” geregeld is, zullen collega’s geboren vanaf het jaar 1994, moeten werken tot 71 jaar en 3 maanden. De inzet van de Politievakbonden op dit moment is:

·         AOW leeftijd maximaal 66 jaar. Zodat je gezond met pensioen kunt en ook nog kunt genieten van je welverdiende oude dag. Dat voorkomt ook een enorme stijging van uitval door ziekte en dus van uitkeringslasten.

·         Boete van 52% er af om zo per sector, zware en hoog risico beroepen, afspraken te kunnen maken om eerder te kunnen stoppen met werken.

·         Pensioenregels die indexering mogelijk maken. Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld maar de strengste regels voor indexering. Dat kan anders!

De gezamenlijke bonden organiseren voor verschillende beroepsgroepen de actiedag op 18 maart a.s. om daarmee aan het Kabinet aan te geven dat men het zat is om aan het lijntje gehouden te worden. Met name op die dag is “DE MACHT VAN HET GETAL” uitermate van belang.

Mede door de uniformen is de politie daarbij de meest in het oog springende beroepsgroep. Op dit moment blijft het aantal aanmeldingen van politiecollega’s echter sterk achter bij de aanmeldingen vanuit andere beroepsgroepen.Daarmee wordt een signaal afgegeven dat niet overeenkomt met hetgeen er leeft op de werkvloer.

Daarom nogmaals hierbij de oproep om op maandag 18 maart a.s. naar Den Haag te komen, om aan “de politiek” te laten te zien dat het ook de Politie ernst is!

Tot slot wil ik wederom opmerken dat het verlagen van de AOW-leeftijd naar 66 jaar, voor ons als platform een eerste stap is naar een FLO van 62 jaar voor de uitvoerende politietaken, waar wij ook via andere kanalen aandacht voor zullen blijven vragen!

Namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)

(Kijk voor info mbt de organisatie van de actiedag op de sites van de politiebonden)


Platform Bezorgde Dienders

VERWIJZING NAAR REACTIE N.A.V. PRINCIPE-AKKOORD

2018-09-14 22:09:59

Collega's / Belangstellenden,

(Voor de zekerheid ook even via deze petitie)

Klik op onderstaande link (of kopieer) om de laatste aankondiging bij de petitie "Politie-agent tot max 62 jaar" te lezen als reactie naar aanleiding van  het principe-akkoord tussen vakbonden en werkgever.

https://www.petities24.com/a/161453?a=2

De petitie kan nog steeds ondertekend worden.

Met vriendelijke groet namens het Platform Bezorgde Dienders,

 

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Platform Bezorgde Dienders

VERWIJZING NAAR AANKONDIGING

2018-07-09 17:45:52

Collega's / Belangstellenden,

Lees aankondiging 24 op de link https://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

Betreft een open brief aan onze MP Mark Rutte. Vandaag hebben wij de brief verzonden en via Facebook aandacht gevraagd.


Platform Bezorgde Dienders

VERWIJZING NAAR AANKONDIGING "HET IS STIL AAN DE OVERKANT"

2018-06-16 09:14:19

Collega’s/lezers,

Zoals velen van jullie weten hebben wij als Platform Bezorgde Dienders, in 2018 de petitie “No man left behind”/Politieagent tot max 62 jaar, overhandigd aan de toenmalige commissie van Veiligheid & Justitie van de 2e Kamer.

Daar een aanzienlijk aantal mensen hun steun voor die petitie betuigd hebben onder onze voorgaande petitie “POLITIE-CAO 2015” en om zoveel mogelijk collega’s/lezers te bereiken, plaatsen wij dit bericht (dat betrekking heeft op de petitie “No man left behind”) bij deze petitie POLITIE-CAO 2015:

Het onderwerp “zware beroepen” en de daaraan gekoppelde pensioenleeftijd wordt op dit moment (in de media) steeds actueler en de politie is uit die discussie verdwenen. Dat kan en mag niet gebeuren!

Daarom hebben wij bij de petitie “No man left behind” aankondiging 23 geschreven, waar wij jullie naar verwijzen. Klik daarvoor op onderstaande link van die petitie en daarna op de button “Aankondigingen” en lees de aankondiging “HET IS STIL AAN DE OVERKANT”.

www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

Ook zullen wij dit onderwerp tijdens overleggen met Kamerleden steeds onder de aandacht blijven brengen.

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om ook onder die petitie uw steun te betuigen en eventuele mededeling te plaatsen.

Alvast dank!

Namens het Platform Bezorgde Dienders

Dolf Mauritz
(Voorzitter)


Platform Bezorgde Dienders

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

2016-12-17 14:32:10

Waarde collega's en andere geïnteresseerden,

Na 2 weken online hebben al meer dan 16.000 collega's de petitie getekend. Dat is een mooi (voorlopig) resultaat en de teller loopt nog. Bijzonder dank daarvoor!

Wanneer deze trend zich voortzet dan zou dat betekenen dat er na 3 weken meer dan 24.000 steunbetuigingen zijn. Dat zou mooi zijn, maar wij beseffen dat er voor de bekendheid van en met de petitie, nog meer spreiding noodzakelijk is. Intranet zou de mooiste oplossing zijn, maar de revaring heeft geleerd dat de "beheerders" daar nog wel eens terughoudend mee willen zijn.

Daarom hierbij het verzoek aan jullie om via welke kanalen dan ook de petitie bij de collega's onder de aandacht te brengen. Ons bereiken steeds berichten van ondertekenaars "Ik wist hier niets van!, ik kreeg het bericht van een collega". We hebben al een mooi aantal ondersteuningen, maar "met meer steun meer mans".

EERST INLOGGEN VIA ONDERSTAANDE LINK. (ANDERS KOMT DE HANDTEKENING BIJ PETITIE POLITIE-CAO)

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , openen in GOOGLE CHROME werkt het beste. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.

Wederom alvast onze hartelijke dank!

Namens het Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz (voorzitter)

 


Platform Bezorgde Dienders

POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR! HERINNERING (GRAAG HELEMAAL LEZEN)

2016-12-12 22:27:55

Waarde collega’s en geïnteresseerden,

Na een goede week online, is de teller inmiddels al de 14.000 gepasseerd. Dat is boven verwachting. Dank daarvoor! Zoveel steunbetuigingen uit één beroepsgroep in een zo’n kort tijdsbestek, geeft aan dat we een snaar geraakt hebben die ertoe doet. Dat kan de politiek niet negeren. Maar we zijn er nog niet.

Daarom hierbij het verzoek om ook vanuit jouw omgeving de onderstaande link onder de aandacht te brengen, om het aantal steunbetuigingen te verhogen. Gezien de omvang van onze organisatie zou dat het representatieve karakter ten goede komen.

Zodra bekend is op welke datum en tijdstip de petitie aangeboden zal worden bij de 2e Kamer, zal dat o.a. ook via dit medium bekend gemaakt worden. Hat zou mooi zijn wanneer dan niet alleen het Platform Bezorgde Dienders aanwezig is, maar het mag best “goed blauw kleuren” in het 2e Kamer gebouw. Dat genereert ook media-aandacht. En last but not least: Ook onze jongere collega’s (die ook eenmaal 62 hopen te worden) worden hierbij van harte uitgenodigd, om de petitie te ondersteunen en bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Door "beveiligingen" die sommige afdelingen op hun systemen hebben gezet, kan het zijn dat niet al de velden correct/duidelijk worden weergegeven op je werkplek. Via je eigen computer of z.g. "Standalone" werkt het beter, wanneer je de link,  http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar  , opent in GOOGLE CHROME. Vergeet niet om jouw ondersteuning te bevestigen vanaf dat account.

Met vriendelijke groeten,
namens het Platform Bezorgde Dienders,

Dolf Mauritz (Voorzitter)

 

Ps

Deze mededeling wordt ook als aankondiging vermeld bij de voorgaande petitie “Politie-CAO 2015”. Het kan dus zijn dat je de mededeling dubbel ontvangt. Er zijn enkele honderden collega’s die hun handtekening voor deze petitie abusievelijk geplaatst hebben bij de voorgaande petitie Politie-CAO 2015. Geen probleem, maar plaats hem ook bij de petitie “Politieagent tot max 62 jaar” via bovenstaande link. Dan telt het ook voor deze petitie mee.


Platform Bezorgde Dienders

POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR!

2016-12-02 22:05:42

Collega's en geïnteresseerden,

Zojuist is de petitie  "POLITIEAGENT TOT MAX 62 JAAR" online gegaan.

Brandweer, Ambulance en Defensiepersoneel mag ivm verzwarende werkomstandigheden stoppen met werken al voor dat zij de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en voor hen is/komt er tevens een fatsoenlijke regeling tot de AOW-leeftijd.

Onze arbeidsvoorwaarden waarmee wij onze loopbaan zijn gestart (o.a. werken tot 60 jaar of max. 40 dienstjaren wanneer je dat eerder hebt bereikt) zijn van tafel geveegd. Onze werkgever vindt dat wij door moeten werken tot 67 jaar en 3 maanden en straks nog langer.

Wij vinden dat o.a. in strijd met het gelijkheidsbeginsel en gaan daartegen in protest. Wij gaan daarvoor een petitie aanbieden aan de commissie van V&J van de 2e Kamer. Dat zal vermoedelijk in januari gebeuren.

Wanneer je onderstaand link kopieert en openklikt, kan je de petitie ondersteunen.

Met z'n allen kunnen we veel bereiken.

Alvast dank!

 

http://www.petities24.com/politieagent_tot_max_62_jaar

 

Met vriendelijke groeten,

namens het Platform Bezorgde Dienders,
Dolf Mauritz


Platform Bezorgde Dienders

STOP MET HET CRIMINALISEREN VAN POLITIEAMBTENAREN

2016-03-20 21:09:17

Geachte collega/lezer,

Twee collega's van de eenheid Zeeland/West-Brabant hebben ons gevraagd om medewerking te verlenen aan het volgende:

Zij hebben een petitie geschreven met de titel "STOP MET HET CRIMINALISEREN VAN POLITIEPERSONEEL". In de petitie wordt ingegaan op het legitiem gebruikte geweld door politieambtenaren dat absoluut niet gelijk is aan het door de crimineel gebruikte geweld. Momenteel maakt het Wetboek van Strafrecht hier vrijwel geen onderscheid in.

De petitie houdt een verzoek aan de Tweede Kamer in om het Wetboek van Strafrecht aan te passen. Er moet naar onze mening in het wetboek een artikel (of meerdere artikelen) opgenomen worden waarin een betere bescherming wordt geregeld voor de politieagent die geweld heeft moeten gebruiken.

De petitie heeft ook als doel, een maatschappelijke discussie op gang te brengen over de rol van de politie in de samenleving en om een steuntje in de rug te leveren aan de lopende discussie over de Stelselherziening GDPA (Geweldsaanwending door politieambtenaren).

Voor deze zomer komt de minister met voorstellen in het kader van de Stelselherziening GDPA. Het zou goed zijn wanneer er vanaf de werkvloer een signaal afgegeven wordt dat het ECHT anders moet bij de afhandeling van geweldszaken door politieambtenaren.   Als je het eens bent met de inhoud van de petitie, vraag dan op zoveel mogelijk fronten aandacht voor deze petitie, zowel privé als werk.

De petitie is te vinden via anderstaande link:

https://www.petities.nl/petitions/stop-het-criminaliseren-van-politiepersoneel?locale=nl

VERGEET NIET IN DE MAIL DIE JE KRIJGT VAN PETITIES.NL OP DE LINK TE DRUKKEN. DAN IS NAMELIJK JE HANDTEKENING PAS ECHT GETELD!

 

Als Platform Bezorgde Dienders onderschrijven wij deze petitie van harte.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Platform Bezorgde Dienders

Dolf Mauritz

ps

Ik schrijf met enige regelmaat columns voor de site van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (www.smvp.nl). Als laatste heb ik onder de titel "HET RECHT VAN DE STERKSTE ?" een column geschreven met betrekking tot het door de politie gebruikte geweld. Wil de column lezen? ga dan naar de genoemde site en klick op "meer artikelen vindt u hier" onder de kop nieuwsartikelen. 

 


Platform Bezorgde Dienders

AKKOORD "Voorlopig"

2015-12-23 20:52:20

Geachte collega’s

Zoals jullie weten is er een akkoord tussen de minister en politiebonden. Het feit dat de politievakbonden niet akkoord zijn gegaan met het eerste voorstel, waar andere beroepsgroepen uit de ambtenarenwereld wel mee akkoord zijn gegaan, is niet voor niets geweest. Daarnaast hebben de maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen periode er wellicht toe bijgedragen, dat de 2e Kamer ons niet helemaal onwelgevallig gezind was.

De begroting van de minister van V&J werd iets verruimd, waardoor er wat meer onderhandelingsruimte ontstond. Er blijft altijd te wensen over (zeker op het onderwerp tot welke leeftijd de diender dit fysiek en geestelijk zware beroep nog op een acceptabele wijze kan uitoefenen), maar wij denken dat voor dit moment het maximaal haalbare door de gezamenlijke vakbonden is bereikt. Wij adviseren dan ook om in te stemmen met het bereikte akkoord.

Na het definitief worden van het CAO-akkoord zullen wij u nog nader berichten.

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen, een goede en veilige jaarwisseling en een voorspoedig en vooral gezond 2016.


Met vriendelijke groet,
Namens het Platform Bezorgde Dienders
Dolf Mauritz


Platform Bezorgde DiendersDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook