DoeNietZoMall

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Oproep bijwonen raadsvergadering op 23 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer

2017-01-19 20:31

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

Als Actiegroep DoeNietZoMall zijn we erg blij met de steun die we van alle kantan ontvangen. Na de succesvolle opkomst vorige week tijdens de commissievergadering zou het uiteraard heel mooi zijn als we maandag a.s. bij de raadsvergadering waarin besloten gaat worden over de besteding van € 700.000, weer zoveel mensen aanwezig zijn. Deze uitgave is in onze ogen zonde van het geld.

Aanstaande maandag 23 januari vergadert de raad dus verder over deze kwestie.

We roepen u allen dus op wederom in grote getalen aanwezig te zijn in de Raadzaal.

Vanwege de grote drukte die de gemeente verwacht, zijn er naast de publieke tribune ook 2 zalen met beeldschermen beschikbaar.

Aanvang van de vergadering 19.00 uur. Zaal open om 18.30 uur. Locatie Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Delen info over petitie

2017-01-16 17:05

We zijn als actiegroep erg blij met de vele steun die we ontvangen. Inmiddels hebben we al meer dan 800 handtekeningen verzameld. Dat is uiteraard een mooi aantal, maar hoe meer handtekeningen we gezamenlijk kunnen verzamelem, hoe moeilijker het voor de politiek zal zijn ons standpunt te negeren.

Hierbij dus aan jullie de oproep om het bestaan van de petitie te delen in je eigen omgeving en netwerk. Je kunt bijvoorbeeld vanaf deze site de petitie aanbevelen en/of delen via Facebook. de links daarvoor vind je bovenaan deze pagina.

Hopelijk hebben we binnenkort ook een twitteraccount actief, zodat we ook op die manier oproepen kunnen delen.

Later deze week volgt verdere informatie over onze acties.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Commissievergadering 9 januari 2017

2017-01-10 11:56

Gisteravond tijdens de commissievergadering was de publieke tribune overvol, dat was nog nooit eerder gebeurd, aldus enkele raadsleden. Er waren 28 insprekers, enkele vóór, overgrote deel tegen de komst van de HOM.

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en steun.

Op 23 januari a.s is de besluitvormende raadsvergadering over de HOM. Dan wordt besloten over het vervolg, waarschijnlijk wordt besloten tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van de HOM.

We blijven de zaak op de voet volgen. Wij zijn 23 januari in ieder geval aanwezig bij de raadsvergadering. Jullie ook?

Noteer de datum van 23 januari alvast in jullie agenda's. We rekenen weer op jullie steun.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer, Markt 10

2017-01-09 16:38

Ter voorkoming van misverstanden de vergadering vangt aan om 19.30 uur. Wie voor die tijd is kan in de raadzaal terecht.
Dan begint de plenaire vergadering van de commissies Stad en Samenleving. Vanaf 20.00 uur vergaderen de beide commissies gescheiden. Tussen 19.30 en 20.00 zijn de deuren van de Raadzaal dus gesloten. Wees dus op tijd, anders moet je wachten tot 20.00 uur.

Wij hopen en rekenen op een grote opkomst.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Herhaalde oproep bijwonen commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer, Markt 10

2017-01-08 16:09

Deze oproep verzonden wij eerder bij een stand van 150 handtekeningen.
We staan nu al bijna op 450 handtekeningen. 
De herhaalde oproep is dus aan iedereen. Komt allen, we gaan de politiek laten zien dat onze actie serieus is.

Graag tot maandagavond, 9 januari 2017, 19.30 uur, Markt 10, Zoetermeer

 

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

De Actiegroep DoeNietZoMall is blij met uw steun. Het is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt aan de politiek dat heel veel inwoners van Zoetermeer tegen de realisatie van de HOM-plannen zijn op deze locatie.

Aanstaande maandag 9 januari vergadert de raad in commissieverband over de verdere stappen die gezet "moeten" gaan worden op weg naar die realisatie.

Naast de ondertekening van de petitie door u allen, zou het zeker ook helpen wanneer de publieke tribune in het Stadhuis tijdens de vergaderingen over de HOM vol zit met tegenstanders van dit plan.

Bent u tegen de komst van de HOM in deze opzet, kom dan allen naar de Raadzaal op 9 januari a.s.

Aanvang van de vergadering 19.30 uur. Ingang Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Haalbaarheidsonderzoeken en tegenrapporten over de HOM

2017-01-05 20:07

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

Op onze website www.doenietzomall.nl staat een link naar de onderzoeksrapporten die in opdracht van de Gemeente Zoetermeer zijn opgesteld. De link naar de pagina van de gemeente-site waar je deze rapporten kunt vinden, staat op onze website.

Er zijn inmiddels ook twee kritische tegenrapporten verschenen. Een rapport van Arcadis waarin zij een zeer kritische analyse geven van het verkeersrapport dat t.b.v. de gemeente werd opgesteld. Het tweede rapport is van het Bureau Stedelijke Planning en is een kritische beschouwing over de haalbaarheid.

Na lezing van deze tegenrapporten kunnen wij maar een conclusie trekken:

Het plan voor de realisatie van de Holland Outlet Mall zoals dat nu voorligt, is onrealistisch en niet haalbaar.
Dit plan moet van tafel.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Oproep bijwonen commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer

2017-01-04 13:51

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

De Actiegroep DoeNietZoMall is blij met uw steun. Het is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt aan de politiek dat heel veel inwoners van Zoetermeer tegen de realisatie van de HOM-plannen zijn op deze locatie.

Aanstaande maandag 9 januari vergadert de raad in commissieverband over de verdere stappen die gezet "moeten" gaan worden op weg naar die realisatie.

Naast de ondertekening van de petitie door u allen, zou het zeker ook helpen wanneer de publieke tribune in het Stadhuis tijdens de vergaderingen over de HOM vol zit met tegenstanders van dit plan.

Bent u tegen de komst van de HOM in deze opzet, kom dan allen naar de Raadzaal op 9 januari a.s.

Aanvang van de vergadering 19.30 uur. Ingang Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Facebook