Applied Science volledig naar de Chemelot Campus

Beste studenten van de opleiding AS,

Zoals jullie misschien wel weten is de opleiding al een tijdje bezig met een mogelijke verhuizing van alle leerjaren naar de Chemelot Campus. Het doel hiervan is:

* Verhogen van het rendement

* Verbeteren van de docent-student interactie

* Toepassen van een nieuw onderwijsmodel zoals in de afgelopen twee jaren op de campus in de pilot is getest

* Flexibiliseren en daardoor verbeteren van de roosters

* Onderwijs aanbieden vlakbij het werkveld waarvoor we worden opgeleid

Helaas is dit voorstel niet goedgekeurd en is er voor een alternatieve onderwijssituatie gekozen waarbij het praktijkonderwijs van leerjaren 1 en 2 op de Chemelot Campus gegeven zal worden en het theorieonderwijs van leerjaren 1 en 2 in Heerlen. De leerjaren 3 en 4 blijven zoals nu al het geval is gegeven worden bij CHILL.

Over deze nieuwe situatie hebben wij de volgende zorgen:

* Verslechtering van de roosters door de verschillende locaties

* Verslechtering van de bereikbaarheid van de docenten

* Verhoging van de werkdruk van de docenten

* Vermindering van het community-gevoel in de nieuwe onderwijssituatie

* Studenten geven aan bij een dergelijke onderwijssituatie voor een opleiding bij Fontys te kiezen

* Studenten uit leerjaren 3 en 4 kunnen moeilijker vakken uit leerjaar 2 herkansen, omdat zij hiervoor 20 km moeten reizen

Graag willen wij dan ook een beter besluit, of dat nu is dat jaar 1 en 2 op Zuyd blijven, of dat de opleiding volledig naar Chemelot gaat. Het is dan wel de bedoeling dat het onderwijs zo gaat verlopen als dat op chemelot de bedoeling was.

Door deze petitie te ondertekenen geef je aan dat je deze zorgen met ons, studenten uit de pilot, deelt.

Wij hopen op jullie steun!

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook