Artsen en verloskundigen die aantoonbaar spoedhulp verleenden, zouden eenvoudig hun parkeer/verkeersboetes kwijtgescholden moeten kunnen krijgen zonder raadpleging van een rechter.

Wil jij een dokter die eerst netjes verderop parkeert en zijn parkeermuntjes betaald, alvorens hij naar je toekomt als je haast stikt van pijn?

De ambulance is er voor spoedzorg is het argument vaak. Dat is juist, maar er zijn vele situaties in een artsen of verloskundigenpraktijk, waarbij geen ambu nodig of gewenst is.

Denk aan terminale patienten met acute klachten. Of panieksituaties waarbij de arts inschat dat hij beter zelf kan behandelen (wonden/psychiatrie/...). Denk aan een baring die onverwachts begint. En inderdaad, eigen veiligheid en die van anderen moet voorop staan.

In bovenstaande situaties nemen alle artsen/verloskundigen die ik spreek zonder uitzondering het risico op een boete. Ze rijden door rood, parkeren buiten de lijntjes, rijden een paar kilometer te hard, etc. Allemaal voor hun patient. We verwachten niet anders, toch?

Dat de regelgeving zo is dat je beboet wordt, omdat ons esculaap teken niet meer rechtsgeldig is, is jammer genoeg. Dat laat ik rusten. Het gaat mij om de bezwaarprocedure die geen rekening houdt met de hulpverlener. We worden gewoon afgewezen. Als je het nog niet eens bent, dan mag je je schriftelijk richten aan het OM om het de rechter voor te leggen. Dat kost veel tijd en ook geld, want inhuren van een vervangende arts is als snel duurder dan de boete. Dus we slikken dit maar tot nu toe.

Als je aan kan tonen dat je uit belang van je functie een patient hebt behandeld met een urgente klacht, dan zou dit eenvoudig kwijtgescholden moeten kunnen worden via de standaard online bezwaarprocedure. 

Wie hiermee eens is vraag ik dit te ondertekenen. Bij voldoende reacties kan ik dit aanbieden aan de politiek of wellicht in de hoedanigheid als LHV bestuurder bij de minister.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik M den Breejen toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook