Belastingherziening

Wij zijn ervan overtuigd dat een consumptief belasting systeem de meest eerlijke wijze om belastingen te heffen.

Dit houdt in:

Ieder Nederlander betaalt 10% over zijn / haar inkomen als basis belasting.

Er zijn geen aftrekposten meer.

Hypotheek aftrek behoort tot het verleden, echter, overdrachtsbelastin, geen onroerendgoed belasting meer en geen huurwaarde forfait.

Voedselproducten worden niet meer belast.

Luxe artikelen worden echter dubbel belast. (BTW 40%)

Voordelen:

Vereenvoudiging belastingsysteem.

Koopkracht vergroting

Besparingen

Vervuiler betaalt systeem

Vergroting van de persoonlijke vrijheid in het dagelijkse leven

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook