Voorkom afbraak leefbaarheid Aadorp!

Wij maken ons ernstig zorgen inzake de aantasting van de leefbaarheid in Aadorp nu het steeds meer duidelijker word dat er arbeids-migranten in 16 woon Units gerealiseerd worden binnen het voormalige winkelpand aan de Albardastraat 24 te Aadorp. 

Rondom worden er ramen in aangebracht o.a aan de kant waar de parkeerplaats is van het Dorpshuis, en aan de Voorzijde ( kanaalkant ) evenals aan de kant van de Berkenlaan. 16 woon units betekent onmiddelijke parkeeroverlast! en het huisvesten van 16 personen zal een directe impact hebben op de privicy van de omwonenden. 

De Cultuur verschillen zijn dermate groot en dat ook hier een directe vorm van overlast zal gaan ontstaan. denk alleen maar aan het buiten willen zijn avonds bij mooi weer, er is immers geen tuin of afscherming omdat het pand nagenoeg op de netto grond staat. en daar zal vooral lawaai overlast een onvoorkomelijke factor worden. 

Het komen en gaan van kinderen naar de Sporthal baart ook onmiddelijke zorgen omdat het niet te voorkomen is dat bij mooi weer in het openbaar groepsvorming zal plaatsvinden met onvoorkomelijk alcohol gebruik in het openbaar. 

We hoeven en willen niet discrimineren, het zijn gewoon de problemen die we regelmatig in de media lezen en waar de Politie ook met regelmaat de handen vol aan heeft.

Alleen al de bovenstaande punten zijn al rede genoeg om u te vragen de petitie te tekenen en de Gemeente Almelo te vragen een permanente streep te zetten door de aangevraagde omgeving vergunning aangezien het bezwaarschrift termijn nog niet verstreken is. 

 

  

 


foto_pand_albardastraat.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Actie comité leefbaar Aadorp toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook