Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2015 Alle periodes Naam petitieGecreëerd
34 050 34 291 Sluit de Nederlandse grenzen!
Na de bloedige aanslagen van gisteren in Frankrijk is het tijd dat de Nederlandse grenzen gesloten gaan worden. Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat de Nederlandse regering gaat beseffen dat terroristen Nederland binnendruppelen? Het is tijd (al veels te laat) dat de grenzen gesloten worden en dat vrij reizen binnen Europa opgeheven wordt. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking beschermt g...
2015-11-14
23 019 23 350 POLITIE-CAO 2015
  Platform Bezorgde Dienders www.bezorgdedienders.nl info@bezorgdedienders.nl 0623 - 114039       P E T I T I E   Politie CAO 2015   AAN: De minister van Veiligheid en Justitie i.a.a. woordvoerders V&J van de 2e Kamer Postbus 20301 2500 EH ‘s-Gravenhage   Leiderdorp, 1 mei 2015.   Excellentie,   Als Platform Bezorgde Dienders vragen wij hierbij uw aandacht voor het volgende: In één van uw e...
2015-04-14
22 459 22 570 Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel
Wij Geneeskundestudenten vertegenwoordigd in het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO), het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA), De Geneeskundestudent (DG) en overige betrokkenen. Constateren Dat masterstudenten geneeskunde (coassistenten) door hun unieke situatie onevenredig hard worden getroffen door het nieuwe leenstelsel. Drie jaar lang draaien we mee in de dagelijkse patiëntenzorg. D...
2015-10-16
20 541 23 106 VERZET WINDMOLENS - Het is nog niet te laat!
  Beste kustbezoeker & strandliefhebber,   Schone en duurzame energie, daar is niemand op tegen. Ook wij in Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en Wassenaar niet. Maar een kust met uitzicht op honderden windturbines tot wel 200 meter hoog - honderden bewegende Euromasten - dat is eeuwig horizonde! Toch zijn dat wel de plannen... Een MEGA windturbinepark zo dicht tegen de kust betekent een forse afn...
2015-05-10
19 617 20 096 Tegen gasboring op of rond Terschelling
Ik ben tegen gasboringen op of rond het eiland Terschelling.   Meer info op gastvrijterschelling.nl...
2015-02-16
19 550 19 550 Ik sta achter de politie agent in Kerkrade! (Gesloten)
STEUN DE POLITIE AGENT UIT KERKRADE OMDAT HEM ONRECHT IS AANGEDAAN Deze diender deed zijn werk naar eer en geweten met gevaar voor eigen leven ! Dit is de omgekeerde wereld.  Deze diender moet worden vrijgesproken. Teken deze petitie als u dat ook vind.    Het OM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Limburg. Die heeft een dertigjarige politieagent uit Kerkrade veroordeeld t...
2015-07-18
14 387 14 778 belgisches Nationalorchester
Petition zur Unterstützung des Fortbestands des belgisches Nationalorchester   Infolge eines politischen Beschlusses, ist unser Nationalorchester in naher Zukunft vom Aussterben bedroht. In der Tat zielt ein Kabinettsentwurf von Minister Reynders auf die Übernahme des belgisches Nationalorchester durch die Königlichen Oper ‘La Monnaie’, mit dem Ziel deren Programmgestaltung zu stärken.   Wir fühle...
2015-10-20
14 387 14 778 National Orchestra of Belgium
Petition to support the continued existence of the National Orchestra of Belgium   As the result of politics, our National Orchestra is threatened with extinction in the near future. In fact, a scheme from Minister Reynders cabinet aims at the absorption of the National Orchestra of Belgium by the Royal Opera Theatre “La Monnaie” to strengthen its programming.   We feel however, that backed by a l...
2015-10-20
14 387 14 778 Orquesta Nacional de Bélgica
Petición para apoyar la continuidad de la Orquesta Nacional de Bélgica   A raíz de una voluntad política, nuestra Orquesta Nacional está en peligro de desaparecer en un futuro cercano. Un   nuevo plan del gabinete del Ministro Reynders prevé la absorción de la Orquesta Nacional de Bélgica por el Real Teatro de la Ópera "La Monnaie" como objetivo de fortalecer su programación.   Sin embargo, creemo...
2015-10-20
14 387 14 778 Orchestre national de Belgique
  Pétition de soutien pour la pérennité de l’Orchestre national de Belgique   Suite à une volonté politique, notre Orchestre national est menacé de disparition dans un futur proche. En effet, un plan du Cabinet du Ministre Reynders prévoit une absorption de celui-ci par l’orchestre du Théâtre royal de la Monnaie afin d’en renforcer leur programmation. Pourtant, nous sommes d’avis que, fort d’une...
2015-10-20
14 387 14 778 Nationaal orkest van België
Ondersteunings-petitie voor het voortbestaan van het Nationaal Orkest van België   Als gevolg van een politieke wilsvorming, is ons Nationaal Orkest in de nabije toekomst met verdwijnen bedreigd. Een kabinetsplan van Minister Reynders voorziet namelijk het opslokken van ons orkest door het orkest van de Koninklijke Muntschouwburg met als doel hun programmatie te versterken.   Wij zijn nochtans van...
2015-10-20
12 144 12 144 Djeno verdient een thuis, niet de dood! (Gesloten)
Djeno woont al 3 jaar in asiel Zandvoort. In al die tijd is hij maar 1 keer geplaatst, wat helaas niet goed is gegaan. Het asiel dreigt nu hem in te laten slapen. Diverse ervaren mensen, stichtingen en zelfs de dierenpolitie heeft aangeboden Djeno een thuis te willen bieden maar het asiel weigert Djeno nog te herplaatsen. Door middel van deze petitie vragen wij het asiel dringend om Djeno per dire...
2015-11-27
12 093 12 117 zwartepietmoetophaagsescholenblijven
Onderzoek van EenVandaag liet in oktober 2014 zien dat maar liefst 83% van de Nederlanders vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet aangepast hoeft te worden. In een peiling van Onderzoeksbureau Markteffect vond zelfs 96% dat.  Toch hebben Haagse basisscholen besloten om Zwarte Piet te weren. Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag vindt het buigen voor een kleine groep anti-Zwarte Pieten activ...
2015-09-17
11 367 11 641 All together against the abolition of the Belgian Mounted Police!
https://www.facebook.com/BehoudPolitieTePaard Dear Minister, As part of the core debate about the police you are considering the possibility to abolish the Belgian mounted police as they would no longer be useful and too expensive. Since the Mounted Police was integrated within the Public Security Directorate, however, they become even cheap. Its abolition would only result in a ridiculously smal...
2015-07-10
11 367 11 641 Ensemble contre la suppression de la Police à Cheval!!!
https://www.facebook.com/BehoudPolitieTePaard Monsieur le Ministre, Dans le cadre du débat tâches-clés de la police, vous envisagez de supprimer la Police à Cheval qui ne serait plus utile et couterait trop cher. Or, depuis son intégration à la direction de la Sécurité Publique, elle est réellement bon marché. La supprimer ne rapporterait que des gains ridicules. Par contre, la police à cheval (co...
2015-07-10
11 367 11 641 Met zijn allen tegen de afschaffing van de Politie te Paard!!!
https://www.facebook.com/BehoudPolitieTePaard Mijnheer de Minister, In het kader van het kerntakendebat aangaande de politie bekijkt u de mogelijkheid om de politie te paard af te schaffen daar deze niet meer nuttig zou zijn en te duur. Sedert dat de Politie te Paard geïntegreerd werd binnen de Directie Openbare Veiligheid is zij echter zelfs goedkoop geworden. Haar afschaffen zou enkel een belach...
2015-07-10
8 079 8 159 Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen! (Gesloten)
De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om de subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen te schrappen. Eén van die omroepen is de Katholieke Televisie- en Radio- Omroep (KTRO) die onder de naam Braambos radio- en televisieprogramma’s maakt. De andere omroepen zijn Lichtpunt, MTRO - Moslim Televisie- en Radio-Omroep, ERTS - Evangelische Radio en Televisie, PRO - Protesta...
2015-06-30
7 881 7 893 RedhetIJssportcentrumEindhoven
    Op 23 april is na een publicatie in het Eindhovens Dagblad de Sportvisie 2015-2019 voor de gemeente Eindhoven openbaar geworden. In deze plannen van de wethouder van sport is er geen toekomst voor ijssporten in Eindhoven, niet voor ijshockeybanen en niet voor een 400-meterbaan. Als de Gemeenteraad deze visie overneemt zou dit gaan betekenen dat het IJssportcentrum Eindhoven over ruim een jaa...
2015-04-23
7 648 7 692 Steunbetuiging BaTP verdient erkende plaats binnen GGZ
Reconnaissance des bacheliers- Assistants en psychologie Geachte heer, mevrouw, Op 01/09/2016 treedt de Wet van 04/04/2014 betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen in werking. Recent vernamen wij dat, onder druk van een lopende procedure bij het Grondwettelijk Hof, de oorspronkelijk Wet momenteel 'gerepareerd' wordt. Zoals nu door het Kabinet van Volksgezondheid voorop ge...
2015-10-01
6 927 6 934 Laat Hilda (85) haar papegaai Jacko (35) houden!!!
Willen jullie aub massaal deze petitie ondertekenen, zodat wij Hilda kunnen helpen om haar papegaai Jacko te behouden. Kijk onderstaande link.  http://atv.be/nieuws/2015-05-22/papegaai-met-de-dood-bedreigd/#.VV-TM0_tmkp           http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150522_01693868 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2334178/2015/05/22/Hilda-85-kapot-van-doodsbedreigingen-voor-haa...
2015-05-22
6 744 6 746 laat je horen voor de Schotse hooglander @Doetinchem! !!!
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/doetinchem/stier-doetinchem-wordt-afgemaakt-na-4e-ontsnapping-1.4960915#.VWoV9fb9_6Y.facebook hierin een link naar het artikel.  De gemeente wil maandag de Schotse hooglander afmaken omdat  het dier meerdere malen ontsnapt is... belachelijk voor woorden!! Laat je stem hier horen en laten we dit inleveren bij de gemeente.. De Schotse hooglander heeft geen...
2015-05-30
6 528 7 665 Stop the killing of straycats in the city of Bruges, Belgium!
Straycats are being killed because of ‘huntinglaws’ in the shelter of Bruges. Non profit organisation Kat zoekt thuis (‘Cat looking for a home’) has been neutering starycats for years in Bruges, at their own expense. Normally, this is at the responsibility and costs of the city counsel. In the past, we have had numerous contacts with the city counsel to improve the straycat-policy. Now, sadly, th...
2015-03-26
6 528 7 665 Stad Brugge: Stop met het euthanaseren van zwerfkatten
Wantoestanden in Brugge! Verwilderde katten krijgen de spuit! Zwerfkatten worden ‘volgens de jachtwet’ gewoon afgemaakt in het asiel. VZW Kat Zoekt Thuis steriliseert al jaren zwerfkatten in Brugge, op eigen kosten notabene, terwijl dit eigenlijk de verantwoordelijkheid is van het stadsbestuur. Wij hebben in het verleden meermaals contact gehad met de stad Brugge om een beter zwerfkattenbeleid u...
2015-03-26
6 450 6 452 FM Brussel is the city and stays the city!
De ondertekenaars van deze petitie ondersteunen de ploeg van FM Brussel volledig en eisen dat hun stadszender in de ether blijft. Er mogen geen ontslagen vallen bij het FM Brussel team.  Ook de krant Brussel Deze Week, de mediapagina Brussel Nieuws en De Agenda staan onder druk! We zijn solidair met de werknemers uit het Brusselse medialandschap.   Les signataires de cette pétition soutiennent l'...
2015-06-09
6 414 6 438 Christian Gandu moet in Nederland blijven
Christian Gandu, 1 juli 1992 geboren in Congo. Vanaf 2000 in Nederland; gevlucht als minderjarige asielzoeker uit een onveilig land. Opgegroeid onder voogdij, later in een warm Nederlands gezin opgenomen en de laatste 6 jaar een vaste vriendin. Christian is een goed joch, een lieve jongen, die geen crimineel verleden heeft en ongelooflijk veel vrienden heeft. Christian is op z'n 10de jaar 'ontdekt...
2015-12-04
6 210 6 334 ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЛАСТИ(22 октомври 2015 г.)   Защитете авторите, запазете авторското право!       Нека го кажем направо: ние, авторите на книги, не разбираме настоятелното ви желание да „реформирате“ на всяка цена авторското право в Европа. Европейската комисия се прицелва в грешна мишена, когато атакува авторското право, за да улесни въвеждането на „единен...
2015-10-26
6 210 6 334 CARTA OBERTA DELS AUTORS DEL LLIBRE EUROPEU
A les instàncies europees, Carta oberta dels autors del llibre europeu (22 octubre 2015)   Protegiu els autors, preserveu el dret d’autor!                   Diguem-ho clar i català: nosaltres, autors del llibre, no entenem la vostra insistència a voler “reformar” a tota costa el dret d’autor a Europa.            La Comissió europea s’equivoca de blanc en atacar el dret d’autor per afavorir la em...
2015-10-26
6 210 6 334 Otevřený dopis evropských autorů knih
  Otevřený dopis evropských autorů knih evropským instancím (22. října 2015) Chraňte autory, zachovejte autorské právo!   Řekněme to otevřeně: my, autoři knih, nechápeme, proč tak tvrdošíjně a za každou cenu chcete „reformovat“ autorské právo v Evropě. Když se Evropská komise zaměřila na autorské právo, aby podpořila vznik „jednotného elektronického trhu“, zvolila špatný terč. Vždyť  nezbytnou...
2015-10-26
6 210 6 334 ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE
  ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE TIL DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER (22. oktober 2015)   Beskyt forfatterne, bevar ophavsretten!       Vi, Europas forfattere, forstår simpelthen ikke, hvorfor I er så opsatte på at ”reformere” ophavsretten i Europa for enhver pris. Europa-Kommissionen vælger det forkerte mål, når den går efter ophavsretten i et forsøg på at fremme et ”digitalt indre marked”. Ophav...
2015-10-26
6 210 6 334 OFFENER BRIEF DER AUTORiNNEN EUROPAS
 OFFENER BRIEF DER AUTORiNNEN EUROPAS AN DIE EUROPÄISCHEN BEHÖRDEN (22. Oktober 2015)      Schützen Sie das Urheberrecht, das Recht der Autorinnen und Autoren!       Um es mit aller Klarheit zu sagen: Wir Autorinnen und Autoren verstehen nicht, warum die Europäische Union auf eine „Reform“ des Urheberrechts in Europa drängt. Die Europäische Kommission verfehlt ihr Ziel, wenn sie dem Urheberrec...
2015-10-26
6 210 6 334 Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων
Προς τις Ευρωπαϊκές αρχές, Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων (22, Οκτωβρίου 2015)   Προστατέψτε τους συγγραφείς,διαφυλάξτε τα συγγραφικά δικαιώματα!       Ας το πούμε θαρρετά: εμείς, οι δημιουργοί του βιβλίου, δεν κατανοούμε την επιμονή σας να «μεταρρυθμίσετε» πάση θυσία, τα συγγραφικά δικαιώματα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αστοχεί όταν τα βάζει με τα συγγραφικά δικαιώματα για να ευ...
2015-10-26
6 210 6 334 EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER
EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER TO THE EU AUTHORITIES (October, 22nd 2015)    Copyright spells authors' rights       Let us speak plainly: we writers do not understand the EU’s insistence on “reforming” copyright/authors’ rights in Europe.   The European Commission has chosen the wrong target in attacking authors’ rights in order to encourage the emergence of a “Digital Single Market”, when it is...
2015-10-26
6 210 6 334 CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS
CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS A LAS AUTORIDADES EUROPEAS (22 de Octubre de 2015)   ¡ Protejan a los autores, mantengan los derechos de autor !   Digámoslo francamente: nosotros, los autores de libros, no entendemos su insistencia de querer « reformar » a cualquier precio los derechos de autor.     La Comisión Europea se confunde de objetivo cuando la toma con los derechos de autor para...
2015-10-26
6 210 6 334 Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje
Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje Euroopan päättäjille (22. lokakuuta 2015)    Suojelkaa tekijöitä suojaamalla tekijänoikeudet!   Me kirjallisuuden tekijät emme suoraan sanottuna ymmärrä Euroopan unionin itsepintaista pyrkimystä ”uudistaa” tekijänoikeuksia Euroopassa keinolla millä hyvänsä. Euroopan komissio on valinnut väärän kohteen käydessään tekijänoikeuksien kimppuun hel...
2015-10-26
6 210 6 334 LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS
LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS AUX INSTANCES EUROPÉENNES (22 octobre 2015)      Protégez les auteurs, préservez le droit d’auteur !     Disons-le franchement : nous, les auteurs du livre, ne comprenons pas votre insistance à vouloir à tout prix « réformer » le droit d’auteur en Europe.     La Commission européenne se trompe de cible quand elle s’en prend au droit d’auteur pour fa...
2015-10-26
6 210 6 334 OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA
OTVORENO PISMO EUROPSKIH AUTORICA I AUTORA         Recimo to otvoreno: mi, autorice i autori, ne razumijemo ustrajavanje EU na tome da pod svaku cijenu provede „reformu“ zaštite autorskih prava u Europi. Europska komisija promašila je cilj okomivši se na autorska prava kako bi potakla stvaranje „jedinstvenog digitalnog tržišta“, budući da su upravo autorska prava ključan uvjet za stvaranje književ...
2015-10-26
6 210 6 334 Az európai szerzők nyílt levele
Az európai szerzők nyílt levele az európai döntéshozókhoz (2015. október 22.) Védjék meg a szerzőket, őrizzék meg a szerzői jogot! Mondjuk ki nyíltan: mi, európai szerzők, nem értjük, hogy Önök miért akarják mindenáron „megreformálni” a szerzői jogot. Az Európai Bizottság célt téveszt, amikor a szerzői jog megnyirbálásával akarja elősegíteni az „egységes digitális piac” kiépülését, hiszen szer...
2015-10-26
6 210 6 334 Opið bréf frá evrópskum rithöfundum
Til evrópskra ráðamanna, Opið bréf frá evrópskum rithöfundum (22. Október 2015)   Verndið rithöfundana, verjið höfundarréttinn!                     Verum hreinskilin: Við rithöfundarnir skiljum ekki þessa áherslu á það að vilja með öllum ráðum „endurbæta“ höfundarréttinn í Evrópu.               Framkvæmdastjórn Evrópuráðsins beinir spjótum sínum að röngu marki þegar hún ræðst á höfundarréttinn ti...
2015-10-26
6 210 6 334 LETTERA APERTA DEGLI SCRITTORI EUROPEI
 LETTERA APERTA DEGLI SCRITTORI EUROPEI ALLE AUTORITA EUROPEE (22 ottobre 2015)   Il Diritto d’Autore è il Diritto degli Autori     Sia detto francamente: noi, autori di libri, non comprendiamo la vostra insistenza a voler ad ogni costo “riformare” il diritto d’autore in Europa. La Commissione Europea sbaglia bersaglio quando se la prende con il diritto d’autore per favorire la creazione di un “me...
2015-10-26
6 210 6 334 EUSKARA : europako liburu-egileen gutun irekia
EUROPAKO LIBURU-EGILEEN GUTUN IREKIA EUROPAR INSTANTZIEI (2015 eko urriak 22)       Babestu egileak, zaindu egile-eskubidea!         Esan dezagun argi: guk, liburu-egileok, ez dugu ulertzen zertara datorren Europan egile-eskubideak kosta ahala kosta «erreformatu» behar hori.   Europako Batzordeak okerreko jomuga hautatu du, «merkatu digital bakar» bat sustatzearren egile-eskubideei eraso egitea...
2015-10-26
6 210 6 334 Atviras Europos autorių laiškas
Atviras Europos autorių laiškas ES valdžios institucijoms (22 10 2015)         Ginkit autorius, saugokit autorines teises!   Kalbėkime atvirai: mums, knygų autoriams, nesuprantamas primygtinis jūsų noras žūtbūt „reformuoti“ autorines teises Europoje.      Europos Komisija, imdamasi autorinių teisių, kad sudarytų palankias sąlygas „ypatingai skaitmeninei rinkai“, renkasi ne tą taikinį – juk autor...
2015-10-26
6 210 6 334 ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ДО ВЛАСТИТЕ ВО ЕУ (22 октомври 2015)   Копирајт, или авторски права, значи права на авторите     Ајде да зборуваме отворено: ние писателите не го разбираме настојувањето на ЕУ врз „реформирање“ на авторските права и правата на писателите во Европа. Европската комисија одбра погрешна цел напаѓајќи ги правата на авторите со цел да го поттикне подемот на „Единст...
2015-10-26
6 210 6 334 OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS
OPEN BRIEF VAN DE EUROPESE SCHRIJVERS AAN DE EUROPESE INSTANTIES (22 oktober 2015)     Bescherm de schrijver, behoud het auteursrecht!     Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij schrijvers begrijpen niet waarom de Europese Unie vasthoudt aan een ‘hervorming’ van het auteursrecht in Europa.   Als de Europese Commissie de groei van een ‘open digitale markt’ nastreeft, richt ze met de vo...
2015-10-26
6 210 6 334 ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE
TIL EUROPEISKE MYNDIGHETER ÅPENT BREV FRA EUROPEISKE FORFATTERE (22 oktober 2015)     Opphavsretten trygger forfatterne     Vi, Europas forfattere, forstår ikke hvorfor man er så opptatt av å ”reformere” opphavsretten i Europa for enhver pris. Europakommisjonen har valgt seg feil mål når den vil ofre opphavsretten for å kunne skape ”et digitalt indre marked”; opphavsretten er forutsetningen fo...
2015-10-26
6 210 6 334 LIST OTWARTY PISARZY EUROPEJSKICH
List otwarty pisarzy europejskich autorzy książek do władz europejskich (22 października 2015)     Chrońcie twórców, zachowajcie prawo autorskie!       Powiedzmy otwarcie: my, pisarze nie rozumiemy powodów nacisku by za wszelką cenę zreformować prawa autorskie w Europie.   Komisja Europejska myli się co do celu, gdy zabiera się za prawa autorskie aby wspomóc "jednolity rynek elektroniczny", gdyż...
2015-10-26
6 210 6 334 CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS
PARA AS INSTANCIAS EUROPEIAS, CARTA ABERTA DOS AUTORES DO LIVRO EUROPEUS (22 de outubro de 2015)    Protegei os autores, preservai o Direito de Autor!       Falemos abertamente: nós, autores do livro, não entendemos por que insistis em querer “reformar” a todo o custo o Direito de Autor na Europa. A Comissão Europeia engana-se no alvo ao atacar o Direito de Autor para favorecer a emergência de u...
2015-10-26
6 210 6 334 SCRISOARE DESCHISĂ A AUTORILOR DE CARTE
Scrisoare deschisă a autorilor de carte europeni către instanţele europene (22 octombrie 2015)     Protejaţi autorii, apăraţi drepturile de autor!       Să o spunem cinstit: noi, autorii de carte, nu înţelegem insistenţa instanțelor UE de a dori cu orice preţ „reformarea” drepturilor de autor în Europa. Comisia Europeană se înşală asupra ţintei atunci cînd se leagă de drepturile de autor pentru...
2015-10-26
6 210 6 334 Otvorený list európskych autorov knižných
Otvorený list európskych autorov knižných diel európskym inštitúciám (22. októbra 2015)   Chráňte autorov, obraňujte autorské právo!       Povedzme otvorene: my, knižní autori, nechápeme nástojčivosť, s akou chcete za každú cenu „reformovať“ autorské právo v Európe. Keďže autorské právo je nevyhnutnou podmienkou tvorby diel, Európska komisia si mýli cieľ, keď sa zameriava práve naň, aby podporil...
2015-10-26
6 210 6 334 ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV
ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV EVROPSKIM OBLASTEM (22.10.2015)   Zaščitite avtorje, ohranite avtorske pravice!   Spregovorimo odkrito: mi, avtorji knjig, ne razumemo, zakaj hočete za vsako ceno “reformirati” avtorske pravice v Evropi. Evropska komisija se je lotila zadeve na napačnem koncu, ko se je spravila na avtorske pravice, da bi pospešila nastanek “enotnega digitalnega trga”, saj so avt...
2015-10-26
6 210 6 334 ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE
ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE TILL EU:S MYNDIGHETER (22 oktober 2015)   Skydda upphovsmännen och bevara upphovsrätten!     Låt oss vara ärliga – vi författare förstår inte varför ni till varje pris vill “reformera” upphovsrätten i EU. Europeiska kommissionen skjuter över målet när den ger sig på upphovsrätten för att kunna skapa en “inre marknad för e-böcker”, eftersom upphovsrätten är en gr...
2015-10-26
Facebook