Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2012 Alle periodes Naam petitieGecreëerd
665 668 Red het speelbos
De Stad Gent wil een fietspad aanleggen door het smalle strookje speelbos (slechts 30m) ter hoogte van de Serafijnstraat in Sint Amandsberg. Dit fietspad zal letterlijk het speelbos in de groene banaan doorklieven, waardoor het wordt verdeeld in twee onbruikbare stukken. Als scoutsgroep hebben wij reeds vanaf 1960 tot heden gebruiksrecht over dit stuk speelbos. In 2007 was er een overeenkomst waar...
2012-05-13
623 623 Stop uitwijzing Muruganandam Murugathas (Gesloten)
NL We protesteren ten stelligste tegen de arrestatie van Muruganandam Murugathas, een politieke activist van Tamil afkomst (Sri Lanka) en een vader van twee jonge kinderen, op 13 november. Hij werd opgepakt en overgebracht naar Steenokkerzeel. Een uitwijzing van Murugathas zou een jong gezin uit elkaar scheuren – zijn vrouw en kinderen beschikken wel over papieren en alles werd klaar gemaakt opdat...
2012-11-15
610 1 611 PETITIE VOEDING en GEZONDHEID
  Op een persconferentie riepen zes artsen en wetenschappers de overheid, universiteiten en scholen op om meer aandacht te besteden aan voeding om chronische verouderingsziektes te voorkomen. Deel hun oproep met zoveel mogelijk mensen als je vindt dat gezonde voeding meer aandacht dient te krijgen.   1. Oproep aan de overheid voor meer nadruk op gezonde voeding We willen de overheid oproepen o...
2012-12-21
602 16 374 Red het bos bij de Kalmthoutse Heide (Gesloten)
vzw Laat ons een boom heeft geen invloed op wat derden publiceren op deze Facebookpagina (commentaren, artikelen, posts, foto's, videos) met betrekking tot het bos en de betrokken personen. de juistheid van de berichten wordt niet nagekeken en het staat iedereen vrij om zelf te argumenteren en onjuistheden te weerleggen. vzw Laat ons een boom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor publicaties...
2011-10-28
585 585 Behoud de Berkenbossen te Mol (Gesloten)
Wij vragen dat het gebied Berkenbossen-Oost, 25 ha, nu natuur op het Gewestplan, zowel juridischals in de praktijk, integraal behouden blijft zoals het nu is!Uit het PRUP Berkenbossen-Oost moet het deel Berkenbossen Oost-noord worden geschrapt. Ditrestant van de ‘Berkenbossen’ moet bos en weiland blijven!   Waarom? Het behoud van grotere eenheden natuur en open ruimte op Vlaamse schaal is te bela...
2012-01-30
571 571 Bieb Leersum sluiten? NEE! (Gesloten)
Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in haar bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad het voorstel gedaan om de locatie Leersum van regiobibliotheek Z-O-U-T met ingang van 2014 te sluiten. In de kerntakendiscussie heeft de gemeenteraad aangegeven in elke dorpskern een bibliotheekvoorziening te willen handhaven. Steunt u dit uitgangspunt? Teken dan deze petitie! Op dinsdag 6 en...
2012-02-29
564 583 Red B&B Isola Bella Texel
Help Isola Bella te blijven bestaan!!! Beste, lieve mensen, de gemeente wil ons sluiten en ons failliet laten gaan, we hebben 3 jaar geleden in overleg van de gemeente vergunning gekregen, en dus ook een hypotheek, het huidige B&W is het niet eens met deze vergunning, dat kan. Ze waren het dus niet eens met een beslissing van het vorige B&W, dat kan ook, volgens de Raad van State kan een...
2012-10-11
555 555 Subsidieer de Utrechtse Bachcantatediensten (Gesloten)
Korte omschrijving: De Stichting Utrechtse Bachcantatediensten dreigt haar gemeentesubsidie te verliezen en kan, ondanks vele pogingen daartoe in het verleden, niet overleven zonder deze subsidie. Het advies om de subsidie niet te continueren is op dubieuze gronden tot stand gekomen. Help ons deze fout te herstellen! Petitie: Wij, bestuur, deelnemers en sympathisanten van de Utrechtse Bachcantate...
2012-10-03
547 576 Wij willen een Referendum over Bestuurlijk Nederland en BANKEN
Wat is een Referendum/ VOLKSRAADPLEGNG :http://nl.wikipedia.org/wiki/Referendum Tekst petitie: Wij burgers willen een volksraadpleging na uitkomst van een onderzoek naar  navolgende vermeende mogelijke misstanden. ( Het volk bepaald wie en wat onderzoekt.) niet de politiek. Over de wijze van aanstelling van oude politici welke naar deze bestuursfuncties  bij semi overheid en banken zijn door gepr...
2012-04-17
545 553 Behoud het Fransebos in Genk
Al 10 jaar lang wil men, ondanks protest, het Fransebos rooien en bebouwen met urbanvilla’s (luxe appartementen à ongeveer € 300.000 per stuk) ten voordele van enkele projectontwikkelaars en de Stad (Groep GL-Stad Genk). De eindwaardering van Aeolus bvba gaf in een studie, door de stad Genk zelf besteld over het Franse Bos, aan dat dit historisch bos van 1775 een hoge biologische en bosbouwkundige...
2012-02-22
544 544 De rots moet blijven!
Na de eerdere sluiting van verschillende rockcafé's in het Antwerpse kunnen we de sluiting van de rots niet zomaar ongemerkt laten voorbij gaan. Met deze petitie willen we zoveel mogelijk steun vragen om hopelijk de rots open te houden en dat de (minitieuse) rockcultuur in de stad een plaatje mag behouden....
2012-07-09
541 546 Stop schenden mensenrechten en wapenleveranties aan Indonesie
ENGLISH VERSION below (scroll) Aan:      Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v.: Commissie Buitenlandse Zaken                                                                                                                                                         Postbus 20018                                                                                                                            ...
2012-03-14
540 543 Behoud acute verloskundige zorg Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Relatief lage babysterfte in deze regio in gevaar door concentratie van zorg. De acute verloskundige zorg in de Regio Kennemerland dreigt te verdwijnen door de opening van een nieuw regioziekenhuis in Heerhugowaard Noord. Door een langere reistijd zullen complicaties rondom de bevalling voor zwangere vrouwen pas later behandeld kunnen worden waardoor de babysterfte zal stijgen. Het Netwerk Verlo...
2012-03-22
533 945 Zeg NEE tegen kabinet Rutte 2!!!
Beste Nederlanders, Bij deze een oproep om uw handtekening te zetten, om NEE te zeggen tegen de harde bezuinigingen die gaan plaats vinden, We hebben allemaal vernomen dat kabinet rutte 2 enorm wilt bezuinigen, regeerakkoord bevat 16 miljard aan extra bezuinigingen, en dat allemaal uit onze portemonee, Als hardwerkende burger worden wij nu het zwaarst gestraft, met namen in de zorg, de zorgpremie,...
2012-10-30
520 552 Red de Gooische herberg
Red De Gooische Herberg!! Na alle sloop in de binnenstad van Hilversum en de foeilelijke nieuwbouw die ervoor in de plaats is gekomen, willen ze nu ook De Gooische Herberg slopen!! Daarvoor in de plaats willen ze er een zogenaamde “discoflat” neer zetten. Dit houdt in: nog zo’n foeilelijke toren met luxe appartementen, parkeergelegenheden en een discotheek in de kelder! En wij zijn tegen!! Ni...
2012-10-16
518 529 Prospero moet blijven
Lieve jazzvrienden, De gemeente Den Haag heeft besloten de structurele subsidie voor Prospero vanaf 2013 stop te zetten. Voor het beoordelen van de aanvragen voor de nieuwe 4 jaren subsidieperiode is een onafhankelijke externe commissie ingeroepen. Ik citeer even een paar zinnen uit het rapport: "In algemene zin vindt de commissie dat het jazzklimaat in Den Haag aan het verbeteren is: "...
2012-05-07
487 491 BLID wil officiële samenwerking met FOD Dierenwelzijn
Na jaren het bewijs te hebben geleverd, dat BLID effectief kan meewerken aan het dierenwelzijn op het terrein, zijn we vragende partij, om officieel mee te werken met het FOD Dierenwelzijn. Het nijpende te kort aan inspecteurs dierenartsen op het FOD, mag niet leiden tot mindere controles op het dierenwelzijn. Wellicht volgt er binnenkort een regionalisering van het FOD Dierenwelzijn en daarom is...
2012-02-16
471 474 NMBS-SNCB: stop sociale dumping - stop au dumping social
Geen sociale dumping in onze stations! Laten we een einde stellen aan de uitbuiting van poetsteams! Recente Tv-reportages en krantenartikels hebben aan het licht gebracht dat de NMBS het schoonmaken van de stations uitbesteedt aan privé-firma’s, die er onwettelijke en mensonwaardige arbeidsomstandigheden op na houden. Schoonmakers moeten er 7 nachten op 7 werken, zonder sociale bescherming of b...
2012-03-28
460 7 851 Geen particulier vuurwerk meer!
KORT We vragen met aandrang aan alle gemeentebesturen van Belgie en Nederland – om particulier vuurwerk te verbieden. Niemand wordt er beter door, en de ellende die het kan aanrichten is niet te overzien. Recentelijk werden in Alkmaar huizen door vuurwerk in brand geschoten, en in Nijlen is het paard Pullo letterlijk van schrik voor vuurwerk door een hartaderbreuk gestorven... (Als je het eens be...
2012-06-10
449 449 juf eveline moet blijven (Gesloten)
WE WILLEN JUF EVELINE LANGER IN LEUPEGEM ZIEN, dat is de slogan van de PETITIE. Juf en leraar werken al 5 jaar als partners in dezelfde school van LEUPEGEM en plots zou dat problemen geven. In het jaar 2012 kan dat toch al geen reden meer zijn om iemand van school te veranderen. Meer dan de HELFT VAN DE SCHOOL WIST dat zelfs niet, dus valt HET NIET OP. Al wie sympathie heeft voor deze enthousiaste...
2012-06-26
437 437 HELP DE MUSSEN VERDWIJNT!!! LAAT DE MUSSEN NIET VERDWIJNEN!!
  Tegen het verkopen van het gehele terrein de Mussenstraat 19-23 aan één biedende partij en daarmee het einde van onze locatie “Mussen” (nr 21-23) in te luiden. En hiermee ons de mogelijkheid te ontnemen de “Mussen” zelf te kopen, met als bestemming een creatieve audio visuele ontwikkelplaats. Stichting “De Mussen” biedt audiovisueel creatieve talenten een locatie binnen de elektronische en aud...
2012-04-28
417 441 Red het laatste stuk natuurlijke Leieoever in Gent binnenstad!
Stad Gent heeft plannen om het laatste stuk natuurlijke oever van de Leie in de Gentse binnenstad, aan de overkant van de Achterleie en de Huidevetterskaai, deels te doen verdwijnen. De plannen voorzien bij de heraanleg van het parkje aan de Willem de Beersteeg een inham in de natuurlijke oever waarvoor een aantal bomen zou worden gerooid! Niet alleen geven deze bomen broodnodige rust (voor mens...
2012-10-11
415 415 RDB Bestuur moet blijven
Woensdagavond 2 Mei is het voltallige bestuur van de RDB na een conflict tussen de tuchtcommissie (TC) en het bestuur over een tuchtzaak afgetreden.Doordat een meerderheid van de weinige aanwezige leden zich achter het besluit van de TC schaarde, heeft het bestuur zijn/haar conclusies getrokken. Omdat wij vinden dat het bestuur in het verleden bewezen heeft de dartbond uitstekend te kunnen leiden,...
2012-05-03
405 411 MICHELE MARTIN TERUG IN HET GEVANG !!!!
ZIJN ZE IN BELGIE NU HELEMAAL ZOT GEWORDEN !!! TELT EEN LEVEN VAN EEN KIND AL NIET MEER ? IS EEN DOOD KIND NIKS MEER WAARD NA JAREN ? WORD ALLES VERGEVEN EN VERGETEN DIE DUTROUXTIJDEN ? WAAR ZIJN ZE MEE BEZIG DIE BENDE POLITIEKERS EN HET BELGISCH GERECHT !!!! GEEF PEDOFIELEN EN KINDERMOORDENAARS MAAR EEN LUXE LEVEN IN VRIJHEID OP DE KOSTEN VAN DE KLEINE BELASTINGBETALER !!! EN BESCHERM ZE MAAR ! E...
2012-08-28
403 406 (ON) Leefbaar Nijlen
Woont u net zoals wij ook zo graag in onze gemeente? Hecht u ook zoveel belang aan een leefbare samenleving? IJver dan samen met ons voor een alternatief tracé voor de tweede havenontsluiting van Antwerpen en zorg ervoor dat de " IJzeren Rijn " onze gemeente niet in tweeën splitst. Teken hier tegen de komst van goederentreinen die om de 7 minuten als een ijzeren gordijn door onze gemeente daveren...
2012-04-09
376 376 Nooit kunstgras op de vijverberg
De Brigata Tifosi is een petitie begonnen tegen een mogelijk kunstgrasveld op de Vijverberg. We vinden het onbegrijpelijk dat er mensen bij de Graafschap rondlopen die dit woord alleen al in de mond durven nemen!   Laat je horen! Kunstgras op de Vijverberg? NOOIT!...
2012-03-24
369 421 Petitie voor één geïntegreerd openbaar spoorwegbedrijf
Mijnheer de Minister van Overheidsbedrijven, Ontwikkelingssamenwerking en Wetenschapsbeleid Als pendelaar, ben ik van oordeel dat de splitsing van de NMBS Groep in twee of drie entiteiten een negatieve weerslag zal hebben : op vlak van de veiligheid, omdat een gesplitst spoorwegbedrijf geen samenhangende visie en beleid op vlak van veiligheid zal kunnen ontwikkelen. Het ongeval in Godinne (botsing...
2012-10-29
355 355 Snackkar Johaps moet blijven!
Zet je handtekening voor behoud van snackkar Johaps aan het Wemeldingse strandje! Zonder jullie hulp dreigt Johaps zijn vergunning kwijt te raken. Op 7 mei gaan we naar de bezwarencommissie van Kapelle om hen ervan te overtuigen dat Johaps moet blijven. Daar dienen we van te voren alle (online en offline) verzamelde handtekeningen in. Wil je nog meer doen voor Johaps? Kom dan ook maandag 7 mei naa...
2012-04-27
349 445 Vrije hardwarekeuze Telenet Digitale tv
Reeds van in het begin dat Telenet digitale tv aanbiedt in Vlaanderen, verplichten zij hun klanten om een digibox/digicorder aan te schaffen. Wat velen echter niet weten is dat nieuwe tv’s vaak voorzien zijn van een DVB-C / DVB-T digitale tuner. Het is dus helemaal geen vereiste om digitaal te kijken via een digibox/digicorder. Gewoon de “oude” distributie / antenne aansluiten en je bent ook digit...
2012-01-20
347 347 ANTWERPSUPPORTERS EISEN ONTSLAG VAN BART WILMSSEN (Gesloten)
NA DE ZOVEELSTE VERLOREN WEDSTRIJD , NA DE ZOVEELSTE WEIGERING UITLEG OP TV , NA DE ZOVEELSTE VERKEERDE OPSTELLING , NA ZOVEEL BLUNDERS ALGEMEEN , STARTEN WIJ NU DEZE PETITIE OP EN EISEN DE SUPPORTERS HET ONTSLAG VAN ONZE TRAINER , DIT KAN NIET MEER VERDER , WIJ WILLEN VECHTLUST , BLOED ZWEET EN TRANEN EN VOORAL EEN EERSTE KLASSE PLOEG OP HET VELD ZIEN !!!!! WIJ GAAN AKKOORD MET EERST ONZE FINANCI...
2012-04-09
339 2 623 Stop Nieuw Afvalbeleid Horst aan de Maas (Gesloten)
...
2011-12-18
337 423 arco par aandelen
Nee , ik ga niet akkoord. Arcopar dexia zijn gewaarborgd, dus u betaalt ons uit wat u ons moet betalen.  ...
2012-11-28
336 336 Houdt de Eemnesser polder (boeren)groen !!!!! (Gesloten)
Houdt de polder (boeren)groen !!!!!   Decennia lang  hebben de Eemnesser boeren het landschap reeds beheert, en gemaakt tot wat het  nu is. Daarnaast  hebben diezelfde boeren er aan bijgedragen dat de Eemnesser polder tot één van  de rijkste weidevogelgebieden van Nederland behoort. Nu worden deze  argumenten tegen ons gebruikt door de gemeente, door de ontwikkelings  mogelijkheden sterk te beperk...
2012-03-15
334 334 windturbines-oudenaarde (Gesloten)
Mullem – Heurne – Eine, 5 oktober 2012 Beste bewoner, natuurliefhebber, wandelaar, fietser, ... Zoals u wellicht intussen reeds heeft vernomen, werd door de firma Enervest Project I uit Sint-Denijs-Westrem, behorende tot de Duits-Zwitserse energiegroep Enervest AG, een vergunningsaanvraag ingediend voor het oprichten van 3 windturbines en bijhorende infrastructuur in de open kouters van Mullem - H...
2012-10-01
332 344 Bibliotheek Carnisselande
Geachte Barendrechters, Elke gemeente moet bezuinigen. Zo ook de Gemeente Barendrecht. Nu heeft men het plan om te bezuinigen op de bibliotheken. De bibliotheek in Carnisselande gaat verdwijnen. SP Barendrecht vindt dit een slecht plan. Ooit hebt u de beslissing genomen te verhuizen naar Carnisselande. Een mooie nieuwe wijk met alle denkbare voorzieningen. Alles bijeengebracht op een centraal pu...
2012-10-21
328 328 Stop de uitwijzing van geïntegreerde Daria!
Daria Koptilova woont al langer dan 3 jaren in België en maakte sindsdien vele vrienden. Ze is een aangenaam persoon en komt altijd enthousiast over. Door haar positieve ingesteldheid en vlot karakter legde ze snel contacten en creëerde ze de voorbije jaren een uitgebreide vriendenkring. Het is duidelijk dat ze wel degelijk een duurzame lokale verankering heeft en dat het ondenkbaar is haar uit ha...
2012-05-30
323 323 Bibliotheek Breskens moet blijven (Gesloten)
Door de aanhoudende bezuinigingen van de gemeente Sluis is het voor Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen helaas niet langer mogelijk om de bibliotheek in Breskens open te houden. Al in augustus 2011 heeft uw bibliotheek aan het college van B&W in Sluis aangegeven dat er, door de bezuinigingen, een tekort ontstaat op onze begroting. Daardoor zijn wij gedwongen om passende maatregelen te nemen. In vers...
2012-01-21
316 316 WIJ WILLEN "RAFC-TV" BEHOUDEN OP ANTWERP !!!! (Gesloten)
ZOALS VELE WETEN ZAL RAFC TV NIET MEER OP ANTWERP TE ZIEN ZIJN ? STEPHANIE HEEFT ER DE BRUI AAN GEGEVEN EN VOOR RUDI ZAG HET ER OOK NIET GOED UIT , RAFFC TV IS VAN EIGEN HUIS EN MOET !! OOK BLIJVEN DAN , NA JAREN KONDEN WIJ ALLES VOLGEN OP HUN EIGEN SITE , NU ZULLEN WIJ ALLES MOETE VOLGEN OP EEN ANDERE EN IS NADIEN NIET MEER TE VINDEN !!!! DUS ZET UW HANDTEKENING OP DEZE PETITIE EN DEEL DEZE LINK...
2012-06-18
314 327 Breng de 6 uren van Kortrijk terug!
Beste autofan, beste rallyfan!   Vroeger, tot in de jaren 90, was er de 6 uren van Kortrijk. Door allerhande redenen is deze rally plots geband en gaat hij sindsdien niet meer door. Uiterst spijtig voor ons, rally- en autofans!   Wij zijn er van overtuigd dat met de huidige veiligheidsmaatregelen deze rally zeker opnieuw zou kunnen starten. We hebben een prachtige streek in Zuid West-Vlaanderen me...
2012-09-21
314 314 Red zwembad Blankershove (Gesloten)
2012 Laatste jaar voor zwembad Blankershove???? Wij denken het niet!!!!! De gemeente wil bezuinigen en daarvan dreigt het zwembad in Oud Gastel, net als vele andere instellingen en clubs, de dupe te worden. Uiteraard willen wij dit voorkomen, iedereen groot en klein, jong en oud moet nog jaren kunnen genieten van dit geweldige zwembad ! Doel is om zoveel mogelijk handtekeningen, brieven en tekenin...
2012-03-14
310 323 De Stille moet blijven met Gerard
Gerard de uitbaater van 'Den Stillen Genieter' is tevens ook een vader van 8 kinderen, die ook nog eens tegelijkertijd uit hun huis gezet worden. Het is onaanvaardbaar dat zowel huisvesting als broodwinning tegelijkertijd word afgepakt! 27 jaar bloed en tranen dat zomaar afgepakt kunnen worden, dat kan toch zomaar niet? Den Stillen Genieter is een café te Mechelen met 650 soorten bier. Bestaat a...
2012-07-17
295 802 Michelle Martin mag NIET vervroegd vrij !
De strafuitvoeringsrechtbank van Bergen heeft dinsdag achter gesloten deuren de nieuwe aanvraagvoor de voorlopige vrijlating van Michelle Martin onderzocht. Haar advocaat, mr. Thierry Moreau, stelde een nieuw reïntegratieplan voor. De beslissing wordt op 22 september verwacht.   Wij willen dat deze vrouw niet weer het leven van de getroffen families en misschien zelfs van nieuwe gezinnen kapot maa...
2011-09-07
293 581 Altrecht en verkorte diensten
Geachte Raad van Bestuur, Ik snap dat er in deze tijd bezuinigingen nodig zijn in de GGZ. Echter wordt de 24uurszorg onevenredig hard gedupeerd door het instellen van 7,5 uurs diensten waardoor de 24uurszorg 1 a 2 dagen per maand extra op het werk moet komen. Dit werkt demotiverend en staat het doen van extra taken voor de afdeling in de weg. Ik verzoek u dan ook met klem om deze maatregel niet do...
2011-12-26
289 394 aanklacht tegen de overheid wegens uitbuiting
OPENBARE AANKLACHT TEGEN DE OVERHEID   1) Waarom geeft de staat het monopolie op de fiat-geldcreatie uit het niets aan een kartel van private banken en onderwerpt zij op die manier de bevolking aan de woekeruitbuiting door die banken? 2) Waarom weigert de overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen en zelf in de geldcreatie te voorzien, waardoor zij heden geld leent bij deze private banken en d...
2012-12-25
282 284 VerkeerJozefVerboven&ArthurMatthys
Beste buren, Zoals u kon lezen in de infobrief van het district Deurne van oktober 2012 met kenmerk DE/DR/EE/dc/12-183 heeft men besloten om van de Jozef Verbovenlei en Arthur Matthyslaan voorrangswegen te maken. Men motiveert dit als volgt, ik citeer: "Omdat het bestuur van uw district een aangename woon- en leefomgeving wil maken, werken Deurne en Borgerhout voortdurend aan het verbeteren van de...
2012-11-03
275 276 onze vrijheid
voor wie wel een petitie wil Beste biker-clubs Ik stuur deze mail rond naar zoveel mogelijk mensen die denk ik het zelfde probleem hebben met de nieuwe regels die ze willen doorvoeren waarvan de motor rijder alleen maar slechter van wordt, Ik heb het over het dragen van fluo vestjes. wie ze wil dragen draagt ze,heb daar geen probleem mee. maar verplicht om te dragen dat vind ik zelf ver g...
2012-01-21
273 273 Stop de verstrengde geluidsnormen
Aan de Vlaamse regering, in het bijzonder het kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en het kabinet van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wij, de ondergetekenden, constateren dat de nieuwe bepalingen van de wetgeving met betrekking tot het verstrengen van de geluidsnormen voor muziekactiviteiten die ingaat vanaf 1 januari 2013, op inrichtingen en eveneme...
2012-07-13
272 278 Studio2000 mag niet verdwijnen!
Neem even de tijd om dit te lezen en te ondertekenen aub. Onlangs is bekend gemaakt dat de enige cinema in Haacht, Studio2000, zal verkocht worden en dus waarschijnlijk zal verdwijnen. De gemeente Haacht ziet blijkbaar het nut niet in van deze recreatieve ontmoetingsplaats. Studio 2000 stond een paar jaar geleden in de top 5 van de beste winstgevende cultuurhuizen. De bedoeling van dit cultuurhui...
2012-04-12
271 275 Stop de agressie op voetbalvelden!!!
            Beste PSC-leden, Beste leden van het Verbond der Oost-Vlaamse Vriendenkringen,                                                                                                                                                                                                    Vorige zaterdag werd de scheidsrechters- en voetbalwereld opgeschrikt door een geval van agressie op het voetbalte...
2012-11-20
259 259 CarlHoefkens_CAPTAIN
Volgens velen heeft onze Captain een fout gemaakt, volgens anderen heeft onze Captain opgestaan en van zich laten horen bij onrecht. Club zocht een Captain: met een hart voor de ploeg, met een sterk karakter, met een winnersmentaliteit, die ten alle tijde er 200% voor gaat, die nooit opgeeft, die het opneemt voor al wat oneerlijk is, die het opneemt voor de club - de ploeg - de supporters .....
2012-09-24
Facebook