HandtekeningenNaam petitieGecreëerd
15 Wij willen een zwembad
De familie smul/smolders wil graag een zwembad in de voortuin....
2019-02-25
483 Arbeidsmigranten huisvesting Graafschaphornelaan
De gemeente Weert is voornemens voor ruim 400 arbeidsmigranten huisvesting te realiseren op het terrein tussen de A2 en de milieustraat. De sociale veiligheid van de inwoners van Weert en Nederweert komt hiermee in het gedrang! We kennen allemaal de problematiek nabij de Kazerne in Weert (waaronder drugs, drank en prostitutie) zoals deze afgelopen zomer in Weert met slechts 60 arbeidsmigranten hee...
2019-02-25
233 ACOD-leden voor de klimaatstaking
Geachte mevrouw Reniers, beste Chris, Geachte leden van het Federaal Uitvoerend Bureau, Met deze open brief willen wij u oproepen om een stakingsaanzegging in te dienen voor de klimaatstaking op vrijdag 15 maart. De redenen waarom de ACOD deze staking absoluut zou moeten steunen met alle mogelijke middelen zijn duidelijk. Ten eerste is de klimaatontwrichting de belangrijkste uitdaging van de 21...
2019-02-24
663 Bezorgde psychologen vragen de netwerken om hun opdracht ELP terug te geven aan de overheid.
Beste netwerkcoördinator, U wordt door de overheid uitgenodigd de concrete uitwerking van de “eerstelijns-psychologische functie” te organiseren. Zoals U wellicht weet zijn de meeste psychologen erg kritisch ten aanzien van het concrete voorstel van minister De Block. Ze uiten volgende bezwaren: Hoewel het voorstel bedoeld is om de drempel naar psychologische zorg te verkleinen, wordt in de concre...
2019-02-24
62 Waarom wij bezorgde Brazilianen in Nederland meelopen met de klimaatmars (Gesloten)
Het Amazone-gebied is van levensbelang. Niet alleen voor ons in Brazilië, maar de hele mensheid. Nederland - als belangrijke handelspartner van Brazilië, kán en moét er alles aan doen om dit Braziliaanse regenwoud te redden van Bolsonaro, de Braziliaanse agrarische elite en van de ondergang. Wie aan Brazilië denkt, denkt aan voetbal én aan het Amazone-gebied. Dit ecosysteem is onderdeel van onze...
2019-02-24
21 Openingsuren M HKA
Hierbij willen wij graag onze zorgen uiten over de nieuwe regeling, met betrekking tot het afschaffen (op bepaalde dagen) van de vroege openingsuren voor onderwijs.   Gezien ik, als gids, nogal vaak rondleidingen aanneem die gepland zijn voor de officiële opening van het museum, baart me dit zorgen, om verschillende redenen:   Zullen we hiermee niet heel veel scholen, die toch een belangrijk dee...
2019-02-23
95 Paais
Beste lezer, Sinds Roden is "veranderd" in Roon, dacht ik; 'Dat kunnen we ook met Peize! Deze petitie is er dus voor om te zorgen dat op de plaatsnaamborden in de omgeving onder 'Peize', ook 'Paais' komt te staan, om het dialect en streektaal in stand te houden.  In een artikel in DvhN (Dagblad van het Noorden) staat dat de bewoners van het dorp het ermee eens moeten zijn. Naar aanleiding van vele...
2019-02-22
55 Nieuw onderzoek beleid jeugdzorg nederland
Er zijn vele klachten van ouders die strijden voor hun kinderen en die ten onrechte worden bejegend met leugens vanuit jeugdbescherming omdat hun geen gezichts verlies willen leiden en dat ten koste van duizenden kinderen die daardoor enorme schade ondervinden. Zoals hun zeggen moet er gekeken worden naar feiten die zwart op wit staan alleen gebeurd dat niet en worden ze ondanks gesteund door hun...
2019-02-21
57 Geen bovengrondse spoorwegvertakking in de Oude Landen!
De regering en Infrabel hebben gekozen voor een bovengrondse (10m hoog) ongelijkgrondse spoorwegvertakking in de Oude Landen ten koste van alle buurtbewoners en de natuur in den Donk en omstreken!  Er waren 2 tunnelvarianten die niet gekozen zijn!  Wij willen geen extra bovengrondse sporen en zijn absoluut niet overtuigd van de noodzaak hiervan!  Zelfs de ring wordt overkapt waarom dan deze treine...
2019-02-21
17 Liberté, Képélité, égalité, fraternité.
Het onjuist in behandeling nemen en uitspreken van een strafeis.  Dhr Kepel is voor de duur van 6 maanden geschorst wegens het fout handelen op de Sociëteit Megara IV. Dat deze desbetreffende persoon geschorst moet worden staat buiten kijf maar 6 maanden is buiten proportioneel.  Wij willen hier 2 stokjes steken, daarom zamelen een aantal actieve leeden handtekeningen in om deze strafeis te verlag...
2019-02-20
Facebook