Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Alle periodes Naam petitieGecreëerd
219 818 Stop geluidsoverlast NDSM –(dance)evenementen
De NDSM-werf wordt een steeds boeiender en bloeiender cultureel centrum van Amsterdam Noord. Er vinden prachtige en vernieuwende evenementen plaats. Fantastisch voor de buurt en voor bezoekers. Helaas ondervinden omwonenden bijzonder veel hinder van de toenemende dance-festivals op de werf. De klachten lopen uiteen van irritatie, tot grote stress en gezondheidsproblemen. 12 uur lang (en soms nog l...
2012-11-15
218 218 speelplein schutsboom (Gesloten)
  Jullie zullen het alvast wel gehoord, gezien of gelezen hebben (kranten, Facebook "schutsboom beerse" en RTV). Het huidig gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om ons speelpleintje te verkopen. Het alternatief (nieuw park of klein pleintje in onze naburige buurt) dat wordt aangeboden is onaanvaardbaar. Het nief park heeft een onveilige vijver en is gelegen aan een drukke baan. Hier is het niet aa...
2014-02-28
214 214 Vernieuwing Raad van Bestuur Fevlado (Gesloten)
Petitie Vernieuwing RvB Fevlado: vrije vertaling in VGT Op vrijdag 21 maart nam André Lathouwers ontslag als voorzitter van Fevlado vzw, en Hugo Platteau als ondervoorzitter van Fevlado vzw en voorzitter van Fevlado-Diversus vzw. André Lathouwers is de tweede voorzitter die zijn termijn niet uitdoet nadat ook Filip Verstraete vroegtijdig opstapte als voorzitter eind 2011. In beide gevallen bleek e...
2014-03-24
214 2 052 Park Spoor Zuid NU !
Dit weekend bleek dat het Antwerpse stadsbestuur het reeds jarenlange beloofde park van 15 hectare op de Konijnenwei heeft geschrapt uit het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Nieuw Zuid. Bovendien zou men de Konijnenwei ook nog gedeeltelijk als parking willen gaan gebruiken. Als bewoners van de omliggende wijken protesteren wij hier met klem tegen. Het gebrek aan speelruimte en groen in de oml...
2013-10-20
210 213 Wij geloven in rekeningrijden
Als de geïnde gelden van de kilometerheffing gebruikt worden om te investeren in alternatieven (fietssnelwegen, openbaar vervoer, leefbare stadscentra,...) die ons kunnen verlossen van files, fijn stof, verkeersdoden en verkeersagressie, dan zijn we absoluut voor....
2014-02-09
210 640 Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal moet blijven!
  Beste Mensen, Onlangs hebben wij vernomen dat Woonzorgcentrum Nieuw Doddendaal door bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid gedwongen wordt haar deuren te sluiten waardoor veel ouderen gedupeerd dreigen te worden. Dit zorgt voor veel angst en onrust onder deze ouderen die nu geacht worden te verhuizen op hun oude dag. Het gaat hier om mensen tussen de 75 en 100 jaar oud die gewend zijn aan...
2013-11-21
209 209 TRAP HET AF - studenten op de fiets voor betere mobiliteit!
Ben jij ook wel eens gefrustreerd wanneer je je van de ene campus naar de andere moet verplaatsen in amper een half uur? Vind jij ook dat het hoog tijd is voor veiligere fietspaden? Zie jij ook graag velo-stations verschijnen buiten de Singel? Kortom: ben jij er ook van overtuigd dat er in het mobiliteitsbeleid dringend meer aandacht moet zijn voor de studenten? Op dinsdag 6 mei doen we er iets aa...
2014-04-22
209 210 Betaalbaarheid tolk- en vertaalprestaties
  De onderstaande brief werd opgemaakt naar aanleiding van vele signalen uit het het werkveld (welzijns- en gezondheidssector en belendende sectoren). De verzuchtingen die geuit worden gaan voornamelijk over de ontoereikende budgetten om professionele, gecertificeerde tolken te vergoeden. Het bieden van kwaliteitsvolle dienstverlening staat hoog in het vaandel van alle organisaties, we vragen daar...
2014-04-10
208 208 Neen tegen broodfok
Wie is er tegen de broodfok? Wie heeft er ooit een hond gekocht in een dierenwinkel waar vooral honden worden verkocht die uit de Oostbloklanden komen?  Wat zijn jouw ervaringen? Deze puppy's komen vaak illegaal ons land binnen.  Ze zijn veel te jong, ziek, vaak geen rabiesvaccin of andere vaccinaties gehad.  Meestal geen microchip en valse paspoorten.  Waarom wordt er niet opgetreden tegen deze m...
2014-05-27
207 207 Project P
"Project P; Stop Het Pesten" geeft een stem aan gepeste kinderen. Laat ze hun stem horen !!! #IkStaOpTegenPesten!!! Jij ook? als het niet mag, eisen dat de uitzeinding door gaat omdat het gepest kind geholpen moet worden    ...
2014-05-12
206 207 S.O.S. Orgue Van Bever-orgel Brussel/Bruxelles
Het orgel in de dominicanenkerk aan de Renaissancelaan te Brussel is in België het enige overgebleven drieklaviersinstrument (III-P/36) dat volledig door het vooraanstaand atelier van Van Bever Frères werd vervaardigd. Sedert enkele maanden wordt het instrument gerestaureerd. Nu het einde van de restauratiewerkzaamheden nadert, blijven zowel de opdrachtgever als de adviseur de mening toegedaan dat...
2014-08-10
199 199 Gezellig klaslokaal
De banken in het lokaal van Jan moeten weg en hij moet een "normaal" bureau nemen van de schoolleiding. Teken de petitie als je vindt dat dit onzin is en het juist een gezellig klaslokaal is!...
2014-03-10
195 199 Sluitingstijden Horeca Middelburg
Zoals we allemaal weten mogen de kroegen in Middleburg maar tot 2 uur geopend zijn. Wij vinden dit te vroeg en zouden graag zien dat deze in ieder geval in het weekend, dus op vrijdag en zaterdag een uur langer open mogen blijven. Ben je het met ons eens? Teken dan deze petitie Alvast bedankt. ...
2014-12-14
195 233 Sluit of verplaats automarkt Beverwijk
Na vele (auto)inbraken in de omgeving van Beverwijk zijn wij het meer dan zat met de automarkt. Wanneer er automarkt is op Dinsdag bij de bazaar is het steeds weer raak in de nachten van Maandag naar Dinsdag en Dinsdag naar Woensdag. Dit moet nu echt eens stoppen! Of het nou de buitenlandse kopers zijn of personen die gebruik maken van deze dagen? Wij werken allemaal voor onze spullen en blijf daa...
2014-10-07
195 195 Treinen
De NMBS heeft aangekondigd om vanaf december 2014 voluit voor het GEN (Gewestelijk ExpresNet) te kiezen, zij het dan wel in woorden maar niet echt in daden. De huidige L-treinen en de IR treinen worden afgeschaft en vervangen door GEN-treinen. Van de twee GEN treinen per uur die onze gemeente zullen passeren stopt er slechts één in Hoeilaart en Groenendaal. De andere treinen rijden vanuit Brussel...
2014-05-29
193 294 Stop-incassoterreur
De rijdende rechter veroordeelt het domweg stapelen van boetes over boetes, zoals het CJIB doet en wijst erop dat dit een twijfelachtige bron van inkomsten voor de overheid is. Hij kan alleen adviseren een verzoekschrift te richten aan de commissie verzoekschriften Tweede Kamer. Ook kamerleden hebben aan de bel getrokken over de onzinnige incassoterreur van de belastingdienst. Steeds meer mensen k...
2014-12-13
193 193 Burgerparticipatie Gent 2017
Beste Gentenaars, Wij vragen uw steun voor de constructieve open brief 'Evaluatie project BRAVOKO en voorstel tot aanpassing'. U vindt de volledige tekst van de brief als opmerking 5 op de petitie in afwachting van een eigen url. Van harte dank. Vriendelijke groeten, Dirk Coopman en Griet Cnudde...
2014-08-01
192 192 Stop verhogen zorgpremies en van het eigen risico
Het is genoeg geweest! De laatste jaren zijn de premies van de zorgverzekeringen flink gestegen en ook het eigen risico steeg de laatste jaren flink. Alleen in 2014 ging  het omlaag. Inmiddels weten we dat in 2015 het Eigen Risico is verhoogd naar 375 Euro. En ook de premies voor de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen bij zorgverzekeraars in ons land zijn weer verhoogd voor 2015. Vanda...
2014-08-11
191 194 Houd Wedeka aan het werk!
Wij , betrokken inwoners van de gemeente Stadskanaal en medewerkers bij Wedeka , hebben vernomen dat de gemeente mensen op straat wil zetten die nauwelijks kans hebben op een reguliere manier aan het werk te komen, terwijl de werkloosheid in deze regio al enorm groot is en het allerminst zeker is dat het ontslag – of niet verlengen van contracten – van deze mensen de problemen binnen Wedeka zull...
2014-10-09
191 191 Hek voor gracht brede school Nieuwpoort (Gesloten)
Onderaan deze pagina kunt u de petitie tekenen. Heeft u al een rondje gelopen over het schoolplein bij de nieuwe brede school? Bent u toen ook aan de andere kant van de school geweest, waar op een paar meter afstand van school en schoolplein een gracht ligt? Als u dit nog niet heeft gedaan, raden wij u aan dit alsnog te doen. Als u aan deze gracht staat, begrijpt u waarschijnlijk meteen w...
2014-06-25
190 199 geenazcleerdam
teken hier de petitie tegen de komst van het asielzoekerscentrum in het oude emmahuis in leerdam voor meer info zie de facebookpagina:   https://www.facebook.com/pages/Asielzoekerscentrum-in-Leerdam-niet-gewenst/1504817299786681?fref=nf...
2014-12-06
190 194 Red het Deliplein
De Fenixlofts op Katendrecht worden veel te hoog! Wij, als bewoners van Rotterdam, willen daartegen in actie komen.   Er staan de komende jaren grote nieuwbouwplannen op stapel voor de twee Fenixloodsen aan het Deliplein in Katendrecht, te beginnen met Fenixloods 1, waar nu de Fenixlofts ontwikkeld gaan worden. Veel bewoners maken zich - ons inziens terecht - zorgen over deze nieuwbouwplannen, en...
2014-10-30
189 215 Bomen Aan De Vaartkom!
  De Vaartkom is in volle expansie. De werken aan het Engels Plein zijn intussen beëindigd en ook aan de overige projecten wordt er flink doorgewerkt. In het finaal plan dat vooropgesteld werd, zijn er verscheidene zones met groene ruimte voorzien: een absolute meerwaarde voor de Vaartkom! Zo werd de Keizersberg heringericht, komt er een park ter hoogte van de Sluisstraat en aan de wijk “Tweewater...
2014-07-30
189 189 Behoud de spoedeisende hulp in het Rode Kruisziekenhuis
De zorgverzekeraars dreigen de spoedeisende hulp (SEH) in onder meer het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk buiten kantooruren te schrappen. De SP in Velsen voert hiertegen actie d.m.v. een handtekeningenactie op straat en een online-petitie. Volgens de SP is het van groot belang dat patiënten snel behandeld moeten kunnen worden en voor de partij is sluiting van SEH's daarom onbespreekbaar.Voor mee...
2014-02-27
186 186 Stop het nieuwe voorrangsbeleid primair onderwijs Amsterdam (Gesloten)
In Amsterdam wordt een nieuw voorrangsbeleid ingevoerd voor het primair onderwijs. Binnen dit beleid heeft een kind voorrang op 8 basisscholen in de omgeving van zijn of haar woonadres. Dit heeft veel gevolgen voor ouders die hun kind op een andere school les willen laten volgen dan de door de computer aangegeven 8 scholen. Op andere scholen (dan toegewezen voorrangsscholen) heeft het kind (bijna)...
2014-10-09
186 186 Leerkrachten De Vliegenier moeten blijven
Teken voor het behoud van goed onderwijs aan onze kinderen! Wij, ouders en leerlingen van Dalton Sterrenschool De Vliegenier in Apeldoorn, willen dat al onze leerkrachten blijven! Een stabiele omgeving en kwaliteit van onderwijs is noodzakelijk voor onze kinderen om goed te kunnen leren. Het aangekondigde ontslag van leerkrachten door Leerplein055 treft onze school hard: voor 5 van de elf leerkrac...
2014-09-11
184 184 Verplaatsing TP2, A. Roland Holst College, 2015
Zit jij in een examenjaar van het A. Roland Holst College te Hilversum en baal jij ook van de tweede toetsperiode die meteen na de kerstvakantie valt? Teken dan nu deze petitie! Door middel van deze petitie willen wij er voor zorgen dat de tentamen periode 2 die begint op 5 januari 2015 een week wordt verschoven naar 12 januari 2015. Wil jij gezellig Kerst en Oud en Nieuw vieren zonder dat je je z...
2014-11-24
183 183 Neen aan Motorcrossland in Sint-Kruis-Winkel/Mendonk! ja voor leefbare kanaaldorpen!
Actiegroep Leefbare Kanaaldorpen wil geen permanent motorcrossterrein vlak bij Sint-Kruis-Winkel en Mendonk Op donderdag 8 mei 2014 vernamen wij tijdens een infovergadering georganiseerd door de projectgroep Gentse kanaalzone en de provincie in Sint Kruis- Winkel, deelgemeente van gent, dat een privé-uitbater een permanent geopend oefen- en wedstrijdterrein voor motorcross op de terreinen van Arce...
2014-05-22
182 184 Break the system / ouderenzorg/zorgpremie
Wij laten onze ouderen niet vallen u toch ook NIET !! De zorgpremie mag niet verhoogt worden !!! Wees zuinig op u potomonee en teken gewoon mee!!!    ...
2014-08-31
181 181 Neentegenonverdoofdritueelslachten
Nog steeds dieren de keel onverdoofd overgestoken voor geloofsovertuiging. Al beweren deze mensen dat de dieren er niets van voelen is larie en apenkool. We willen in België een eerlijke kans voor de dieren die zowiezo al dienen voor voedselbevoorrading van de mens. Maar dan wel op een menselijke manier zodat het dier niet onnodig lijdt. Teken aub deze petitie voor een België zonder onverdoofde ri...
2014-05-06
180 191 Hulpverlening met paarden moet als minor blijven bestaan
Al 5 jaar wordt de unieke minor "Hulpverlening met paarden" 2 maal per jaar uitgevoerd binnen het HBO sociaal-agogisch onderwijs op de NHL. Paarden in de hulpverlening begint eindelijk in Nederland op te komen en krijgt langzaam iets meer erkenning. Dat vraagt ook om een verantwoorde basis in opleiden. Maar gelukkig heeft de NHL de uitdaging opgepakt om  deze hulpverlening in de vorm van een minor...
2014-04-16
180 180 Behoud van brandweer kazerne Oudorp
Behoud van de brandweer kazerne Oudorp in uw gemeente Oudorp "Alkmaar" Heden is er bekend geworden dat brandweer kazerne Oudorp zal gaan sluiten in Oudorp. De veiligheid wordt hierdoor niet minder volgens de burgervader P. Bruinooge. Bewoners van Oudorp en brandweer vrijwilligers van Oudorp denken hier anders over. De heer P. Bruinooge beweerd zelfs dat de tijden beter worden, maar geeft hierbij...
2014-01-28
176 176 De Cafetaria van campus Sint-Lucas moet blijven.
De cafetaria op campus Sint-Lucas (KdG-Antwerpen) zal voorgoed weggaan vanaf juni 2014. Onze heerlijk verse smosjes, warme worsten- en kaasbroodjes, slaatjes, pasta's, gekoelde dranken en vriendelijke en aangename bediening zullen vervangen worden door een automaat met voorgemaakt broodjes, koude worstenbroodjes en appels. Een groot deel van de studenten zal hier de gevolgen van dragen. Hogere pri...
2014-05-07
176 176 Toeristenboete, ik geef toe !
Beste,  Onlangs las ik met veel verbazing het artikel over een boete, en ook iets met toerist die bij mij kwam slapen. Dus bij deze zou ik schuldig willen pleiten voor dit maatschappelijk onverantwoorde en sociale feit. Ik geef toe... Ooit is er een vreemde in mijn zetel blijven slapen ! Graag zou ik dan ook de hoogte van de boete kennen en moest het even kunnen, indien u er uw kostbare tijd aa...
2014-04-18
174 270 Vrijheid van onderwijs getoetst
De vrijheid van onderwijs wordt ernstig bedreigd door de invoering van steeds meer toetsen. Scholen worden zo gedwongen hun onderwijsprogramma meer en meer in te richten naar externe eisen. Met als gevolg dat het onderwijsprogramma van de diverse scholen steeds meer 'eenheidsworst' wordt. Een vrije-, Montessori-, Dalton-, Jenaplan-, Freinet-, christelijke, katholieke, Islamitische, Hindoeistische...
2013-12-05
171 171 Opsplitsing EXAMEN Werkvelden Sociaal Werk
Geachte Studente/Student,   Gelieve eerst snel deze uitleg door te nemen vooraleer je iets aanduidt.  Zoals iedereen weet bestaat het olod Werkvelden Sociaal Werk uit vier subvakken. Alle vier de subvakken hebben een gemeenschappelijke stam maar verschillen onderling toch redelijk wat van elkaar. Desondanks vallen al deze subvakken tijdens de examenperiode op dezelfde dag. Enkele geïnteresseerden...
2014-10-22
169 169 Artiest Lilith Love moet terug op facebook
De Facebookpagina www.facebook.com/lilith.love plus de artiestenpagina werden vandaag door Facebook voor 30 dagen geblokkeerd doordat Lilith Love het schitterende artikel  https://www.facebook.com/lucy.hilmer Photographer Takes A Self-Portrait On Her Birthday In Her Underwear For 40 Year...s - Design Taxi.com had gedeeld. Volgens Facebook druist dit in tegen hun regels. Dit is echt belachelijk! He...
2014-08-12
168 171 Stop tijdelijke sluiting buurthuis Batu Karang in Breda
De burgemeester van Breda heeft besloten buurthuis Batu Karang in Breda te sluiten  op vrijdag 5 december 2014, voor een periode van vier weken. De reden hiervan is dat er alcoholische dranken zijn verstrekt terwijl hiervoor een geldige drank- en horecavergunning ontbrak.    Wij (de Molukse gemeenschap te Breda en het bestuur van buurthuis Batu Karang) zijn van mening dat de gemeente niet eerlijk...
2014-12-04
168 168 Voetbalveld Azalealaan
Jongeren uit de hele buurt komen samen, op ons voetbalveldje, waar we al jaren samen voetballen. Na jaren van matig of zelfs géén onderhoud is de conditie van het veld dusdanig verslechtert dat het gevaarlijk is om hiervan gebruik te maken. Na mislukte individuele pogingen om de gemeente wakker te schudden willen we het als een collectief bewerkstelligen. Andere buurten in Boskoop maar ook Alphen...
2014-03-09
168 168 Hou de kraampjes op straat bij Rock Werchter!
Al jaren is het voor velen traditie en sfeermaker om bij de kraampjes aan de kant van de weg even in alle rust op krachten te komen en te ontbijten aan democratische prijzen. Ook voor de vele verenigingen is dit een belangrijk gegeven want zij putten het grootste deel van hun inkomsten uit deze 4 dagen van hard werken en mee bouwen aan de sfeer. Het verbieden om 'veiligheidsredenen' is weerom een...
2014-02-26
167 167 Onschuldige kinderen uitsluiten is een brug te ver
Het bestuur van de atletiekclub KRC Gent heeft onlangs drastische maatregelen genomen tegen bepaalde gezinnen. Ongeacht de aard van de conflicten of mogelijke onregelmatigheden die tot deze beslissing hebben geleid, menen wij dat het ontzeggen van het lidmaatschap van onschuldige kinderen totaal onrechtvaardig is. We kunnen ons er moeilijk bij neerleggen dat er in onze club geen plaats is voor dez...
2014-09-21
166 166 KBDB stop het onverantwoord lossen van duiven
Beste bestuursleden van KBDB,   Bij deze vragen wij jullie met aandrang om lossingen zoals Tours van dit weekend (en andere onverantwoorde lossingen zoals La souterraine, soissons....) een HALT toe te roepen en de verantwoordelijken hiervan aan te pakken en eventueel te schorsen. Onze duiven werden vlak tegen bomen gelost, en aan de andere kant een meer. Gelukkig was er op het moment van de lossin...
2014-08-26
166 168 Visboer Waspik moet blijven!
De gemeente Waalwijk heeft besloten om vishandel Heijnen geen vergunning meer te geven, en dat terwijl deze vishandel al 30 jaar op het dorpsplein in Waspik staat. De gemeente heeft een nieuw standplaatsen en millieu beleid en zodoende moet meneer Heijnen het veld ruimen. De bewoners van het verzorgingstehuis De Stroming in Waspik vinden dit natuurlijk belachelijk en vinden dat Meneer Heijnen moet...
2014-08-16
165 165 Genoeg windturbines in SWF (Gesloten)
Goed dat U bij onze petitie beland bent, Uw gezonde verstand gebruikt en dus tegen industrialisatie van onze leefomgeving stemt! Door de komst van deze Mega windturbines; Zal onze woonomgeving veranderen in een industriegebied. De Pingjumer gouden halsban zal als wandelgebied verdwijnen. Onze woningen zullen 30 / 50% in waarde verminderen. Ons uitzicht zal indringend veranderen. Obstructie verlich...
2014-07-08
165 165 Stop de Werkloosheid en de Faillissementen onder het MKB
Stop de werkloosheid, maar ook de vele faillissementen onder het Midden en Kleinbedrijf. Met als doel naar een betere samenwerking en eerlijke verdeling. Op 21 Januari jl. was ik in Den Haag Tweede kamer samen met de Directeur van VNO-NCW-MKB, hier heb ik gesproken met PVDA,CDA,VVD & PVV. Dit zal vermoedelijk in de Tweede kamer op 6 maart aanstaande een breder gevolg krijgen. In mijn gesprekke...
2014-01-24
162 165 Sportschool Universe
Voelt u zich ook benadeeld door burgemeester Hamming voor het sluiten van Sportschool Universe?   Teken dan deze petitie, zodat burgemeester Hamming inziet dat met deze actie zeer veel burgers van de gemeente Heusden zijn benadeeld. Wij hopen op korte termijn weer te kunnen sporten bij sportschool Universe....
2014-11-03
161 211 Leg Vakbondsacties Aan Banden
            Welkom aan alle kandidaat ondertekenaar's. Staken is een recht , het is democratisch en het staat in de grondwet maaaaaaar.......... Het gebruik van het stakingswapen dient proportioneel te zijn , m.a.w. Een gans land immobiliseren , millioenen aan economische schade veroorzaken, en daardoor de werkwilligen beletten hun activiteiten en werkzaamheden aan te vangen is misdadig.  Niemand...
2014-07-01
161 208 Stichting SunFlowers Ranch moet blijven bestaan
Welkom Onze Ranch is gesitueerd op het terrein naast Verpleeghuis Altenova en tegenover Verpleeghuis Eldenstaete. Onze doelstelling is om mensen en dieren dichter bij elkaar te brengen, met name bejaarden, kinderen en minder validen. Dit doen wij door de dieren in te zetten in educatie, zorg en therapie. Het is geweldig te zien hoe het mes aan twee kanten sn...
2014-06-08
159 160 Stop dieren te mishandelen
De groep stop dieren te mishandelen wil dat er in Belgie een dierenpolitie komt want daar is er dringend nood aan na de erge dierenverwaarlozingen die er recent en in het verleden aan het licht gekomen zijn .Na klachten dierenverwaarlozing moet er direct onderzoek gestart worden in nood gevallen is dit belangrijk . Na klachten meer en betere opvolging , hogere boetes en effectief innen . Bij ernst...
2014-01-31
157 160 Steun en sterkte voor Silva en de kindjes
 Silva Makaryan is op 22 september 2009 met haar gezin in België aangekomen en ze heeft op diezelfde dag samen met haar echtgenoot Armen Halivoryan en de kinderen Erik en Armine een asielaanvraag ingediend, aangezien het gezin door de Armeense autoriteiten wordt gezocht naar aanleiding van een klacht die haar man had ingediend, nadat hij als lid van een kiescommissie fraude had aangeklaagd tijdens...
2014-09-21
Facebook