Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2014 Alle periodes Naam petitieGecreëerd
155 155 De speelpleinprijs moet omlaag
Gemeente Lede heeft beslist om de prijs van speeplein Krawietel omhoog te laten gaan. Zij denken dat dat de oplossing is voor hun besparingen. Vorig jaar kostte een dagje speelplein 4 euro. Deze zomer zal dat 7 euro worden en maar liefst 14 euro als je niet in Lede woont. Dit is schandalig en veel ouders kunnen dit niet meer betalen. Tijd voor actie! Speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven...
2014-04-10
155 155 Laat Vloet geen verdere schade aan Sparta Rotterdam aanrichten
Tientallen spelers die niet voldoen. Onervaren trainers die komen en gaan. De club die zichzelf verpatst, in commercieel, financieel en cultureel opzicht. Wiljan Vloet heeft opzichtig gefaald, als Technisch- én Algemeen Directeur. Laat hem Sparta niet verder ten gronde brengen. De TD-functie zou door Leo Beenhakker overgenomen kunnen worden. De AD-functie door iemand uit het zakenleven maar met we...
2014-01-29
153 155 Petition Gildenhuis Rupelmonde
I, the undersigned, protest the closing of the 't Gildenhuis of Rupelmonde. In addition, I believe that the building holds historical significance to the village of Rupelmonde and should not be torn down. By signing this petition, I support all persons that are housed there, all patrons of the establishment, and all members of the community who love and value 't Gildenhuis as a central piece of Ru...
2014-09-02
153 155 PETITIE ’t GILDENHUIS VAN RUPELMONDE
Nee, ik ondergetekende, ben niet akkoord met het feit dat Het Gildenhuis van Rupelmonde volgend jaar voor onbepaalde tijd de deuren zou moeten sluiten en mogelijk wordt afgebroken. Door deze petitie te ondertekenen steun ik alle verenigingen die er gehuisvest zijn, alle bezoekers van binnen en buiten ons dorp die er hun vaste stek hebben gevonden én de uitbater die na tien jaar hard werken op stra...
2014-09-02
153 153 Geen VI Oranje in Kurhaus, laat RTL Kurhaus boycotten. (Gesloten)
Door deze petitie te ondertekenen vraag je RTL het Kurhaus te boycotten. Medewerkers moeten zeker met dit soort evenementen dubbele diensten draaien om deze show een succes te maken. Ze krijgen hier echter niets voor betaald! Ik vindt dat RTL een statement moet maken en zich moet distantiëren van deze misstanden in dit hotel. Sta achter het personeel....
2014-05-31
152 152 Botte
Twitter is een populair "social" medium. Bottehund (en diverse vervoegingen van die naam*) is een enthousiast twitteraar (tweep) met veel aandacht voor kennis van en zorgen over de Islam en met name de effecten daarvan in onze samenleving. Je kunt het met zijn zorgen eens zijn of niet: "social medium" ©Twitter is er juist voor bedoeld de discussies over vele onderwerpen open te kunnen voeren. (in...
2014-10-31
151 352 Onveilige verbinding tussen Poortwijk en Scholen
Gemeente Oud-Beijerland zorg a.u.b. zo spoedig mogelijk voor een veilige verbinding tussen Poortwijk en de basisscholen De Klinker en Sabina van Egmond! Tenminste een veilig voetpad en fietspad met goede bestrating en voldoende zicht om over te steken zonder de constante hinder van bouwverkeer. Zorg voor een logische in- en uitrit voor auto's en voldoende parkeergelegenheid. Zorg voor een kiss- an...
2014-12-19
151 151 wij willen ook stage doen in het 2de jaar
Beste ombuds, In januari werd ons verteld dat er nieuwe restricties werden toegevoegd aan de toelatingsvoorwaarden voor stageplaatsen in het tweede opleidingsjaar. We voelen ons hierdoor een beetje bedrogen. Deze wijziging werd doorgevoerd NADAT wij, na zorgvuldig overwegen van onze kansen, onze overeenkomst sloten met KdG. Ook NADAT de mogelijkheid tot inschrijven voor CVO was vervallen. Bovendi...
2014-03-24
151 151 Bestuur OHL, neem uw verantwoordelijkheid en trap het af!!!
Het is genoeg geweest verdorie met dat wanbeleid. Een schande zijn jullie voor 'onze familieclub'. Geografisch schitterend gelegen, een achterban die op korte tijd aanzienlijk gegroeid is, ... Alles wordt kapot gemaakt door jullie incompetentie. Vanaf 1000 handtekeningen zal ik ook dit eens persoonlijk komen overhandigen beste Jan......
2014-03-17
151 3 668 stop de jacht in de uitkerkse polder
De Uitkerkse Polder is een Europees beschermd natuurgebied. Elk jaar komen er duizenden bezoekers genieten van de mooie natuur in het historische polderlandschap. Helaas worden zij er ook herhaaldelijk geconfronteerd met jagers die het gebied ernstig verstoren. Dat is niet wat zij verwachten in een bekend natuurgebied. Natuurpunt steunt deze visie: jacht levert geen enkele bijdrage aan het natuurb...
2012-01-08
150 152 Steun strijd milieuoverlast door Rivierendriesprong Papendrecht
  Geachte heren College & Wethouder Koppenol,   Ik heb vernomen dat U van zins bent om het bedrijf de Rivierendriesprong een allesomvattende milieuvergunning te verlenen waarbij het industrieniveau moet worden verhoogd van 3.1 naar 4. Ik vind dat de R3S niet nog meer kan en mag uitbreiden. M.i. had dit bedrijf, met dergelijke uitbreidingsplannen, zich om te beginnen nooit op dit industrieterre...
2014-11-25
150 154 Hervorming inschakelingsvergoeding intrekking van artikel 63,§2
De 1ste januari 2015 zullen een eerste reeks van tienduizenden jongeren uitgesloten worden van werkloosheidsuitkeringen tengevolge van de beperking tot 3 jaar van de wachtuitkering, die voortaan inschakelingsuitkering heet. Deze maatregel is een economische absurditeit. De hiermee gemoeide bedragen zijn verwaarloosbaar: een duizendste van het staatsbudget Het is alsof iemand per maand een koffie (...
2014-02-07
149 149 Tomorrowland RULES and MUST stay 2 weekends this year!!!
Petition against all the complainers who want to sabotage the 2 weekends of Tomorrowland Madness!!!!...
2014-01-31
148 151 Un parvis sans voitures / Een autovrij voorplein
Un parvis sans voitures devant nos écoles! / Een autovrij voorplein voor onze scholen! Chaque matin, il y a beaucoup de trafic devant nos écoles. Beaucoup de voitures (200 en une heure environ) ne font que passer par cette rue (des navetteurs). La rue est également très fréquenté par les piétons alors que les trottoirs sont très étroits. Le matin comme en fin de journée, près de 450 parents, ensei...
2014-03-17
148 1 611 PETITIE VOEDING en GEZONDHEID
  Op een persconferentie riepen zes artsen en wetenschappers de overheid, universiteiten en scholen op om meer aandacht te besteden aan voeding om chronische verouderingsziektes te voorkomen. Deel hun oproep met zoveel mogelijk mensen als je vindt dat gezonde voeding meer aandacht dient te krijgen.   1. Oproep aan de overheid voor meer nadruk op gezonde voeding We willen de overheid oproepen o...
2012-12-21
147 147 2 velden voor KFC Baal dat willen onze voetballertjes allemaal !
Wat :   Petitie tegen het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wie :   KFC Baal en al haar sympathisanten Waarom :   het RUP bedreigt het voortbestaan van de club op de huidige site   Op 29 maart aanstaande wordt het openbare onderzoek door de gemeente Tremelo over het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie (RUP) Deelplan KFC Baal afgesloten. Onze voetbalvereniging stelt tot haa...
2014-03-12
144 144 Wijkpanels Heerhugowaard moeten blijven. (Gesloten)
Wilt u ook dat de wijkpanels door kunnen blijven gaan en voor u als buurtbewoners zich kunnen blijven bezig houden met veiligheid in de wijk, sport- en recreatieve projecten etc.? Zet dan uw handtekening om het college te overtuigen dat ze een fout begaan....
2014-09-16
144 13 266 Stop de pedopartij Martijn
Belachelijk dat een rechtzaak nodig is om de pedopartij te stoppen.. Laten we de handen ineen slaan en tekenen TEGEN deze partij! Uitleg niet nodig denk ik! TEKEN ALLEMAAL... Zendt deze petitie door naar al je vrienden en iedereen die je kent!!! We willen voor 31 december zoveel handtekeningen dat een verbod niet uit kan blijven!...
2011-12-16
143 143 Wantijschool lokatie Wielingenstraat moet blijven
Er gaan geruchten dat de Wantijschool de lokatie aan de Wielingenstaat gaat sluiten. Wij als ouders willen dit proberen te voorkomen. Het is namelijk zo dat wij op "ons" stukje Dordrecht genaamd de Merwepolder in een vergeten hoekje zijn gestopt. Een aantal jaar geleden verdween hier onze speeltuin de Merweranch na een brand, en een aantal jaren laten ook buurthuis de Rietschors. Wij hebben hi...
2014-05-15
143 144 Boycot de export van levend vee !
Wij zeggen NEE tegen DIERENMISHANDELING !!! En vragen dan ook om een boycot op de export van levend vee en een wetswijziging wat betreft de dieren zodat deze, in de toekomst, beter beschermt gaan worden tegen de extreme mishandelingen die er plaats vinden !!!  De wantoestanden die er plaats vinden tijdens de export van levend vee valt wat ons betreft ook onder "dierenmishandeling". Ons streven...
2014-01-21
142 143 hardere straffen onbekwame politieagenten
Voor de zoveelste keer in het nieuws: agent schiet hond dood. Vaak ook nog zonder gegronde reden. Er word wegens onkunde te vaak onterecht een wapen getrokken door politie agenten. Niet alleen bij honden maar ook bij mensen. Ik pleit voor ontslag en celstraf voor een politie agent bij een dergelijk vergrijp als blijkt dat onterecht is geschoten. Men heeft als politieagent een voorbeeldfunctie en...
2014-10-26
142 142 Laat Frederik Declercq rusten
Geachte, Wij Axl Declercq en Febe Declercq zoon en dochter van Frederik declercq die onverwacht overleed op 3 december 2013 en ter ruste werd gelegd op de Stedelijke begraafplaats, constateren dat zijn urne terug word opgegraven en zal worden opgeborgen in de Kazandstraat 152 waar momenteel de echtgenote (Vicky Vanderheere) van Frederik woont.Ikzelf ga hier niet mee akkoord en richt hierbij een pe...
2014-04-05
141 284 Ambulanciersstatuut
  Wij, Belgische ambulanciers in actieve dienst, constateren dat er voor de ambulanciers in België nog steeds geen statuut bestaat. Bovendien mogen zij tot op heden geen enkele medische handeling uitvoeren. Daarom verzoeken wij dat er een gemeenschappelijk statuut komt voor alle ambulanciers in België. Tevens zijn we er voorstander van dat deze ambulanciers medische handelingen zouden mogen verric...
2013-12-24
140 140 Bezwaarschrift Mikhof parkings
Ik teken bezwaar aan bij het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat tegen de 'heraanleg Mikhof', Mikhof parkings. Ik wil niet dat een mooie beukendreef over een lengte van 340 m aangetast wordt door een brede verharding waarbij de boomwortels op dichter dan een halve meter van de stam en 45 cm diep worden doorgesneden. Deze ingreep zal de majestueuze bomen onherstelbaar beschadigen....
2014-06-12
139 155 Red de Zenderse Esch
  Oproep aan alle inwoners van Borne en anderen, die het prachtige landschap van de Zenderse Esch koesteren en liever de huidige rondweg (N743) intact laten. Onderteken deze petitie tegen een verbindingsweg over de Zenderse Esch. PETITIE Aan: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: De plannen van de gemeente Borne om een verbindingsweg aan te leggen aan de westkant van...
2014-11-13
139 165 Stop de overlast, geen horeca met terras op Snoekjessteeg 1-3
De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om een horeca(4) plus terras vergunning te verlenen voor een terras van meer dan 60 zitplaatsen rond het pand Snoekjessteeg 1-3, hoek Snoekjesgracht en Sint Antoniesbreestraat (Betty Blue), en wil daarom het bestemmingsplan wijzigen. In deze dichtbevolkte woonbuurt waar jaar in, jaar uit, onveranderd sprake is van erg veel (geluids)overlast door...
2014-11-09
139 139 Red het Meppelerbos
Hallo iedereen, Het waterschap wilt het Meppeler wandelbos gaan gebruiken als overloopgebied. Dit betekent dat de dijk langs de Wold Aa wordt weggehaald en daardoor krijgt het water vrij toegang tot het Meppeler wandelbos. Het bos ligt langs de Blankensteinweg tussen de twee sporen.  Het is een klein, maar veel gebruikt stuk natuur. Veel mensen wandelen er met de hond, kinderen spelen er en maken...
2014-05-29
138 141 Ordinair afbraakbeleid Rutte II en verzoek tot ontslag kabinet
De maat is nu vol voor veel Nederlanders met een laag tot gemiddeld inkomen die jaar in en jaar uit getroffen worden door ordinaire bezuinigingsmaatregelen en het afbraakbeleid van Kabinet Rutte II. Vandaag 27-08-2014 zijn de kabinetsplannen voor het jaar 2015 deels uitgelekt. Daaruit blijkt dat het Eigen Risico verhoogd zal worden en tegelijkertijd een forse verhoging van de zorgpremie van 10 eur...
2014-08-27
138 1 990 geen R11bis
Petitie: Geen R11bis ten koste van de leefbaarheid! Red den berm (bis)! De Vlaamse Regering wil naast de bestaande R11 (Frans Van Dunlaan, Krijgsbaan, Vredebaan, Frans Beirenslaan en Autolei) tussen de E313 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk, voorzien in een ondergrondse autosnelweg, de R11bis genaamd. De streefbeeldstudie voorziet : - in het afgraven van de oude spoorwegberm van Wilrijk tot Mo...
2011-11-27
137 137 Deurningerstraat 71
Deze straat is niet geschikt voor vrachtverkeer. Hier wordt ook veel te hard gereden....
2014-06-24
135 135 Blijf van zwarte piet af
https://www.facebook.com/blijfvanzwartepietaf...
2014-10-19
133 134 Opening Mc Donald's in Zelzate
ZELZATE - Er komt, mogelijk vrij snel, een hamburgertent van McDonald's naar de Rijkswachtlaan.   De fastfoodketen stelde de vraag aan het gemeentebestuur om naast de Aldi een eigen hamburgerrestaurant te bouwen. Het college ziet voorlopig geen graten in het project, integendeel. ‘McDonald's kan een aantrekkingspool worden voor onze gemeente en kan de industriezone langs deze invalsweg van de g...
2014-03-27
133 133 sta op tegen Een pedoseksueel in onze stad
Onze gemeente heeft een ex gedetineerde die veroordeeld is voor kindermisbruik, de deuren van de stad open gezet, en de persoon in kwestie een  huis aangeboden. Inmiddels is dit gezin al (zijn vrouw en kind) twee keer verhuist, en de woning die tot beschikking is gesteld word opgeknapt. Het betreft een woning in een woonwijk met veel kleine kinderen. Dit alles is anoniem gebeurd!!! Wij als burgers...
2014-02-23
132 480 Petitie tegen opgravingen kerkhof Neeroeteren
Op 29 april 2013 werd door de gemeenteraad van de stad Maaseik beslist om in juni 2014 over te gaan tot de opgraving van maar liefst 430 graven, waarvan 60 kindergraven. Tijdens deze gemeenteraad stemden amper 6 gemeenteraadsleden tegen en maar liefst 20 voor. Gelet op het feit dat de stad Maaseik op 27 april 2009 nog overging tot de aankoop van een aangrenzend perceel aan het kerkhof (ter waarde...
2013-11-14
131 146 Ook Terheijden zegt NEE tegen de 380KV!!
Beste inwoners van Terheijden, Er staat een stroomtrace gepland door de 4e Haagse Beemden bergboezem en het Haagse Beemdenbos, het prachtige natuurgebied waar wij als Terheijdenaren op uitkijken en veelvuldig recreëren nadat wij met het pontje zijn over gestoken.  Iedereen die aan het water in Terheijden woont kijkt straks op een trace van 77 meter hoge dubbele Wintrack masten met 52 kabels. Daarn...
2014-12-16
131 131 rechtspersoonlijkheid voor vakbonden
Samen voor een rechtvaardiger wereld: vakbonden moeten rechtspersoonlijkheid krijgen!...
2014-11-08
131 134 Geen Radioactief afval in Friesland
Friesland kandidaat berging kernafval LEEUWARDEN  -  Oeroude klei in de Zuid-Friese ondergrond is kandidaat voor eeuwigdurende berging van radioactief afval. Op vier plaatsen in het zuiden van de provincie is de laag Boomse Klei dik genoeg en zit zij op de vereiste diepte. Dit rapporteert TNO aan de hand van een bureaustudie in opdracht van het staatsbedrijf COVRA. Het gaat om gebieden op 400 t...
2014-08-06
131 181 Groene Steden_Leefbaar Tienen
Groen in de stad, winst verzekerd! Dat is althans een slogan die zowal al onze politieke partijen steunen. Draagvlak genoeg om iets te laten bewegen... Maar, doen onze steden hier ook daadwerkelijk iets mee in de praktijk? Een aantal steden kunnen terecht trots zijn op de verwezenlijkingen van de laatste jaren, maar wij nemen graag de proef op de som met een nakend bouwproject in Tienen. Daar dr...
2014-04-04
131 131 Nederlandse Marokkanen laat je stem horen en sta op tegen racisme
PVV-leider Geert Wilders vindt het 'te gek voor woorden' dat hij niet over Marokkanen mag zeggen wat hij wil. Wilders reageerde op de commotie die is ontstaan over een uitspraak hij deed op verkiezingscampagne in Den Haag. Hij zei dat dat ,,een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen" moet worden. Een Politiek partijleider die openlijk discrimineert jegens een bevolk...
2014-03-17
130 130 Stop uitbuiting psychische Andrea (Utopia) voor kijkcijfers!
Wij als  utopia fans willen niet meer kijken naar het lijden van Andrea. Deze Mw wilt niet vrijwillig  uit het programma stappen, ondanks de noodkreet van haar 82 zieke partner. Andrea heeft de woede van de menigte op de hals gehaald door eerder kleding van Humana achterover te drukken en ook haar dochter heeft geen goed woord voor haar over.  Anton veldkamp heeft haar verlaten na dat zij allemaal...
2014-03-01
129 130 Help Jia-Min toch te blijven in Nederland
Lieve Mensen Graag vraag ik voor het volgende jullie aandacht. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is scouting mijn hobby (nou ja...levenswijze zeggen ze ook wel). Binnen in onze groep hebben wij veel verschillende kinderen rond lopen. Kinderen van verschillende afkomsten en allemaal met een eigen verhaal. Soms krijgen wij kinderen binnen waar ook wij als leidinggevende vaak niet het complete ve...
2014-10-31
128 128 NEDERLAND UIT DE EU(EUROPEESE UNIE)
MENSEN VAN NEDERLAND wij vinden dat we uit de eu moeten omdat 1 het financiele systeem bijv van de bankschandalen ,financieel wanbeleid,belastingen,verlagen, ambtelijk beloningsysteem,ect 2 het zorgstelsel Is voor vele niet meer te betalen ,quality, ziekenhuizen gaat ver achteruit 3 het onderwijs Veel te duur next gen,achteruitgang ABN is ver te zoeken op de gemiddelde school 4 DE NORMEN EN WAARDE...
2014-01-20
126 131 Oproep Lidl en Albert Heijn.. Minder plastic in de winkels..
Beste,   Ik ben geen Milieuactivist, maar ik ben gewoon een liefdevol persoon die begaan is met onze Moeder Aarde.   Onze planten, onze dieren, het milieu, onze kinderen en ga zo maar door.   Ik maak me enorme zorgen hoe het is gesteld en wil graag mijn kleine steentje bijdragen.   Te beginnen bij onszelf.   Graag zou ik U    Hoofd van de  Lidl, Albert Heijn en al de andere winkels.    Willen voor...
2014-08-18
125 126 Clientgerichte therapie moet blijven
Beste medestudenten, Er gaan geruchten dat na het ingaan van het pensioen van Mia Leijssen (hoogleraar Psychologie KU Leuven) de cursus Clientgerichte Therapie zal gaan verdwijnen uit het cursusaanbod van de klinische masteropleiding Psychologie te KU Leuven. De universiteit heeft tot nu toe nog geen vacature uitgeschreven om iemand anders aan te stellen om de cursus over te nemen. Naar mijn idee...
2014-11-25
125 125 Stop! Geen toekenning bouwvergunning Vetas Lokeren!
Beste dierenliefhebbers, Er is een nieuwe bouwvergunning aangevraagd op 5 augustus 2014 voor een asiel en een pension in de Vogelzangstraat 11, 9160 Lokeren.  Hier kan protest aangetekend worden via deze weg tot 4 september 2014. Echter hoe sneller we massa handtekeningen hebben hoe sneller halt kan geroepen worden, zodat de overheid kan door drukken met over te gaan tot sluiting. Enkel Belgische...
2014-08-28
125 125 HAGSS_AntiPest
Hallo, wij zijn van de HAGSS, en wij zijn tegen pesten. We zetten ons in voor iedereen die gepest wordt, of te maken hebben gehad met pesten. Dit willen wij bereiken door het strafbaar te maken. Pesten is één van de grootste oorzaken waarom mensen zelfmoord plegen, maar gek genoeg is dit niet strafbaar. En wij, als de HAGSS vinden dit niet kunnen. Vandaar dat wij dit strafbaar willen maken.   Ste...
2014-02-05
124 124 Verkeersvriendelijke Boetestraat
BSGO De Spreeuwen heeft de voorbije jaren al verschillende stappen ondernomen om de schoolomgeving verkeersvriendelijker te maken. Zo werd een voetpad aangelegd en extra verkeersborden geplaatst aan de Auwegemvaart, ter hoogte van de school. Ook werd een vernieuwde gesignaliseerde oversteekplaats voorzien aan de Battelsesteenweg, waar ondertussen dagelijks vrijwilligers staan om veilig te helpen o...
2014-06-04
123 126 Gemeente Oude IJsselstreek moet belofte nakomen
Brasil de vereniging die op het hoogste niveau (Topklasse) speelt in de gemeente de Oude IJsselstreek. Is verplicht om het wedstrijdformulier digitaal in te vullen. We zijn er al een jaar mee bezig om dit geregeld te krijgen omdat er geen WIFI voorhanden is in de Sporthal De Paasberg. Op 20 Augustus 2014 kregen we eindelijk telefonisch de toezegging dat dit geregeld zou worden door de Gemeente. We...
2014-11-29
123 133 Steun Stichting Behoud Oude Meentweg 8 & 6 !
Stichting Behoud Oude Meentweg 8 & 6 Help ons met het Behoud van de natuur van de Oude Meentweg nummers 8 & 6. Voor nu en voor generaties na ons. Stichting BOM heeft als doel het beschermen van dieren die leven op de terreinen aan de Oude Meentweg 6 en 8 te 's-Graveland, alsmede het voorkomen van verstening van de natuur, het behouden van rust op plekken in 't Gooi voor dieren. Stichting...
2014-03-25
123 123 WegmetMetis
Wij zijn het niet eens met de nieuwe naam van onze school. Metis Montessori Lyceum, hierbij verzoeken wij om een nieuwe naam voor de school of om de oude te behouden. We hebben zoveel mogelijk handtekeningen nodig. Stuur het daarom door naar alle leerlingen en docenten die het niet eens zijn met de nieuwe naam! Petitie zal duren tot en met 21 januari 2014 en 22 januari 2014 tijdens een gesprek bij...
2014-01-16
Facebook