Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
30 dagen Alle periodes Naam petitieGecreëerd
27 27 Weg met arts
Op het JRL heb je in de brugklas het vak arts, na dat jaar heb je normaal gesproken geen arts meer. Na de brugklas kan je ook gymnasium kiezen. Als je dat kiest heb je meer uren. Nu heeft het JRL besloten om arts door te laten lopen naar het tweede leerjaar. Tenzij je technasium hebt gekozen in de brugklas. Veel leerlingen hebben Engels plus of cultuur gekozen, omdat je bij technasium nog meer ure...
2019-04-29
25 25 Laat Kensington optreden in de finale van Eurovision 2020
Laat Kensington knallen in de finale van het songfestival in 2020 in Nederland. Het is toch de grootste rockband van Nederland en ze zijn uitermate geschikt om een mooie show tijdens de finale van het songfestival te geven en zich te laten zien aan Europa. Hier kunnen ze zeker Nederlandse muziek helemaal op de kaart zetten ! ...
2019-05-22
25 25 Er moeten jaarlijks vier herkansingen mogelijk worden voor leerlingen van HAVO en het VWO (zoals vroeger).
Onderteken deze petitie om dit fenomeen onder de aandacht van de MR (medezeggenschapsraad) te brengen. Dit is onze kans om meerdere herkansingen te krijgen per jaar en voor gelijke rechten tussen HAVO en VWO....
2019-05-20
25 25 We willen een Brugs bestuur dat 100 % voor Brugge gaat.
Voluit Voor Brugge Op 1 januari 2019 kreeg Brugge een nieuw bestuur.  Vier maanden later blijkt dat 4 van de 10 schepenen solliciteert voor een nieuwe of tweede job.  Dit is geen goed idee ! Franky Demon (CD&V) , Mercedes Van Volcem (VLD) , Mathijs Goderis (SP.A) en Minou Esquenet (CD&V) doen mee aan de Vlaamse en Federale verkiezingen. Minstens 2 van hen staan op een verkiesbare plaats en...
2019-04-30
23 23 Hans moet terug komen als conciërge op het roncalli
Hans is een aardige en hulpzame man als conciërge op het roncalli in bergen op zoom, door het roncalli zelf wordt gezegd dat hij ontslag genomen heeft maar dat is helemaal niet waar hij is ontslagen omdat hij te dom zou zijn!!!!! En dat is echt onzin dus teken deze petitie als je wilt dat hans terug komt!...
2019-05-16
23 12 734 PETITIE: geen spuitje voor Boris
Hallo, ik ben Boris en ik wil GRAAG BLIJVEN LEVEN! Mijn buurvrouw beschuldigt mij ervan 'onrein' en gevaarlijk te zijn. Ik ben erg bang want ik wil mijn baasje niet alleen laten. Zij neemt mij overal mee naar toe: de stad Kortrijk, de winkels en ook in Marke, waar ik woon. Alle kindjes en mensen uit de buurt komen mij zo graag begroeten. Op 4 juli beslist de vrederechter te Kortrijk of ik dood moe...
2018-07-01
21 21 Help Manege westkustruiters te blijven!
Lieve mensen,  Na 28 jaar MOET de manege stoppen, dit moet voorkomen worden! HELP MEE DOOR TE TEKENEN!  Manege westkustruiters is sinds 1991 gevestigd op de Hoeve Bellesteyn aan de Oostdorperweg te wassenaar. Met veel liefde, aandacht en enthousiastme word deze manege beheerd door  Frank, Annet en Mariska Verseveldt. Met veel Verdriet moet de manege stoppen, helaas is het vrijwel onmogelijk om een...
2019-05-22
21 21 Geen biomassaverbrandingsoven op Pont West in Ronse
Op 15 april 2019 verleende de gemeenteraad van Ronse aan het bedrijf Biosynergy een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een biomassaverbrandingsoven op Pont West. Ondanks 167 ingediende bezwaren en een ongunstig advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, is het College van burgemeester en schepenen van mening dat het bedrijventerrein Pont West een geschikte locatie is voor...
2019-05-21
21 21 Eenden lokken verboden
Wij willen eenden lokken  verboden maken Hierdoor kunnen eenden trauma's oplopen Wij vinden dat mensen die dit alsnog doen een levenslange gevangenis straf moeten krijgen...
2019-05-14
21 146 Teken NU voor een betere levenskwaliteit voor alleenstaande ouders!
Wij ijveren voor een betere levenskwaliteit en positie van de alleenstaande ouder. Structurele maatregelen om tegemoet te komen aan hun noden en behoeften zijn noodzakelijk om de persoonlijke en maatschappelijke kost aanzienlijk te verminderen. Deze maatregelen dienen een preventief en curatief doel. Alleenstaande ouders maken haast 1/3 uit van de Belgische huishoudens (24,9% in 2009). Zij lop...
2019-03-24
Facebook