BTNEE

Sinds 1971 zijn jeugdhuizen vrijgesteld van BTW. Onze huidige minister van Financiën, Johan van Overtveldt, wil daar nu verandering in brengen. Jeugdhuizen die een jaarlijkse omzet van meer dan € 50.000 draaien zullen hiervoor afgestraft worden, waardoor we verplicht zullen zijn onze klanten hogere prijzen aan te rekenen.   

Wij weigeren hiermee akkoord te gaan omwille van volgende redenen:

  • Door een plafond op de omzet te bepalen, worden jeugdhuizen die het goed doen gestraft. Jeugdhuizen die meerdere dagen per week open zijn en/of meer jongeren bereiken, zullen gemakkelijker het plafond overschrijden.
  • Het zorgt voor een extra belasting voor jonge vrijwilligers. Een BTW-boekhouding voeren is complex en het zorgt er ook voor dat bestuurders van jeugdhuizen extra risico’s lopen. Net terwijl men het er op Vlaams niveau over eens is dat er gedereguleerd moet worden. Het is een speerpunt van het beleid van onze Minister van Jeugd, Sven Gatz.
  • De regeling zal niet zorgen voor duidelijkheid, integendeel. De omzet van jeugdhuizen schommelt zeer sterk. Het ene jaar zou je dus wel en het andere jaar niet BTW-plichtig zijn. Dat is in praktijk onwerkbaar.
  • De regeling zal jeugdhuizen veel geld kosten. Jeugdhuizen investeren weinig in materiele goederen en hebben het financieel al moeilijk. Een aanzienlijk deel van hun bijkomende inkomsten vloeit dus straks naar de federale overheid en dit kan een doodsteek betekenen.  

Om beweging te krijgen in het dossier is het nodig dat elk jeugdhuis en hun klanten van zich laten horen. Het is nodig. En wel nu. We willen jeugdhuiswerk in the picture zetten, persaandacht genereren en zo druk zetten.

Hoe kan jij ons hiermee helpen? Een eerste stap is alvast je stem laten horen door je naam op onze petitie te zetten!!

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook