Buurtpetitie inzake Nieuwenhagerweg 77

Beste buurtbewoners van wijk Waubacherveld,

Vol goede moed is Sanne Kever, samen met partner en familie, begonnen aan de volledige verbouwing van haar nieuwe huis, gelegen aan de Nieuwenhagerweg 77 te Eygelshoven, Waubacherveld. Wat begon als een droom, is inmiddels een nachtmerrie geworden...

Onder andere kan inmiddels gesproken worden over herhaaldelijke bezwaren, hierdoor bijna een half jaar op vergunningen moeten wachten, vernielingen aan het perceel (dader(s) tot heden onbekend, echter toevalligerwijs wel samenvallend met aanhoudende acties vanuit Valkenbergstraat 1, 4 en 5), verwensingen en dreigementen uiten en het herhaaldelijk stagneren van werkzaamheden van de werklui, heeft de verbouwing aanzienlijk extra kosten en onnodig veel tijdinvestering opgeleverd, tot op heden. Zo ook probeert men Sanne bijvoorbeeld aansprakelijk te stellen voor schade aan de oprit, welke niet op waarheid berust, wordt er een fors geldbedrag voor geëist en heeft men eveneens geuit haar aansprakelijk te willen gaan stellen voor mogelijke wateroverlast in de kelder van Valkenbergstraat 5. Dit zijn slechts enkele voorbeelden vanuit de dagelijkse realiteit, wat zich hier afspelen. Van woongenot is voor Sanne sinds dag 1 van verhuizing dan ook geen enkele sprake.

Het doen van aangiftes, politie om hulp en advies vragen en het perceel met camera's bewaken, konden dan ook niet meer uitblijven. Hierdoor duren de benodigde werkzaamheden fors langer dan gepland. Twistpunten vanuit Valkenbergstraat 4 en 5 zijn; herinrichting van het perceel met verplaatsing van de oprit, het opnieuw omheinen van het perceel, de hoogte van de omheining, de soort omheining (draadhekwerk met klimop) en de tijdelijke plaatsing van groene privacydoeken rondom en tussen haar en buren van Nieuwenhagerweg 75 in -dit enkel met alle goede bedoelingen om het weinig fraaie zicht op werkzaamheden af te schermen en ietwat privacy voor beide huishoudens te creëeren-. Dit alles vloeit voort uit het feit, dat Sanne Kever voornemens was/is het perceel te herinrichten en zowel zij, alsook de vorige eigenaresse, in het verleden geen stuk van haar grond met bijbehorende garage aan Valkenbergstraat 5 hebben willen verkopen.

Te zijner tijd, als de weersomstandigheden het weer toelaten, zal er klimop tegen het draadhekwerk aan worden geplant; zowel bij het hekwerk rondom alsook aan het hekwerk tussen haar en Nieuwenhagerweg 75 in. Qua bestrating is er gekozen voor een landelijk/modern uiterlijk, passend bij onze wijk. Zie hier het voorbeeld van geplande en reeds bestelde bestrating;

Afbeeldingsresultaat voor landelijke bestrating

Letterlijke uitspraak in het bezwaar van de heren Wolfs (Valkenbergstraat 4) en Van Hattum (Valkenbergstraat 5) luidt als volgt; "Mocht u onverhoopt deze situatie toch tolereren en dientengevolge beschouwen als voorbeeld voor het karakter van deze omgeving, dan wordt onze mooie wijk Waubacherveld naar mijn mening in één besluit gedegradeerd tot een achterstandswijk."

Wij, als buurtbewoners, van de prachtige wijk Waubacherveld, vinden deze uitspraak een grove belediging voor Sanne Kever alsook aan ons adres als buurtbewoners; ja, zelfs voor de hele wijk. Daarom deze buurtpetitie, omdat wij, als buurtbewoners van het Waubacherveld, vinden dat Sanne Kever onrecht wordt aangedaan en wij volledig achter haar staan. De herhaaldelijke bezwaren van de heren Van Hattum, wonende aan Valkenbergstraat 5, en Wolfs, wonende aan Valkenbergstraat 4, zijn in inmiddels aanleiding geworden voor een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op 23 februari aanstaande, om 17.00u in de commissiekamer op de 2e etage van het Raadhuis, Markt 1 te Kerkrade. Deze zitting is in feite openbaar voor alle belanghebbenden. Hun eisen zijn, dat vergunningen omtrent omheining en oprit in worden getrokken, waarbij de omheining -over een minimale lengte van 5.65m- terug wordt gebracht tot een hoogte van maximaal 1m.

Als u Sanne Kever wilt steunen, dan kunt u uw naam, straatnaam of adres en handtekening hier achter laten. Deze petitie is een initiatief vanuit de wijk, waarin mevrouw Schurgers-Hendriks het voortouw heeft genomen.


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Controleer alstublieft uw mailbox (en spambox).
Facebook