Een burgerwindmolen van en voor de Genkenaren

Bronsgroen_en_Ecopower_voeren_samen_actie_op_de_markt_in_Genk_op_14_01_2017.jpgEnergiecoöperaties Bronsgroen en Ecopower voeren op 14 januari 2017 samen actie op de markt in Genk om de steun te vragen van de Genkse bevolking.

Waarom vragen wij uw steun?

De taart is heel slecht verdeeld in Genk

Alle windmolens in Genk zijn in handen van bedrijven (Machiels, Essers, Electrabel, …) Inwoners kunnen daar niet of nauwelijks mee in participeren, en zo ook een graantje meepikken. Alle winst gaat naar deze bedrijven. Tot nu toe kunnen de Genkenaren dus alleen maar ‘kijken’ naar de windmolens in hun stad.

Wij willen de Genkenaren democratisch laten participeren

Genkenaren kunnen mee investeren in windenergie via onze coöperaties, en kunnen zo ook de vruchten plukken van de wind (dividend, groene stroom, advies rond energiebesparing). Wij zijn al enkele jaren op zoek naar participaties in windmolenparken in Genk, maar de vernoemde bedrijven wilden burgers niet laten participeren. Bronsgroen Ecopower zijn energiecoöperaties die zijn opgericht door burgers, en bestuurd en democratisch gecontroleerd worden door burgers. Wij hanteren hierbij de principes van REScoop Vlaanderen, de koepel van Vlaamse energiecoöperaties.

Energiearmoede blijft toenemen in Genk

Steeds meer Genkenaren kunnen hun energiefactuur niet meer betalen. Dit staat in schril contrast tot bedrijven die met de winsten van de windmolens gaan lopen. Bronsgroen heeft een sociaal oogmerk, en wilt de opbrengsten uit de windmolens gebruiken om energiearmoede in Genk aan te pakken, samen met het stadsbestuur, het OCMW, Nieuw Dak, armoedeverenigingen, …

Ford-site: een nieuwe kans

Op de Ford-terreinen zullen in 2017 nieuwe bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Wij vragen aan het stadsbestuur, Dienst voor de Scheepvaart en Participatie Maatschappij Vlaanderen om rekening te houden met de wens van de Genkenaren om te kunnen participeren in nieuwe windmolens op deze site (er is nog plaats voor 2 bijkomende windmolens)

Steun onze wens en teken onze petitie

Als ook jij vindt dat in de nieuwe windmolen(s) in Genk de bevolking mee moet kunnen participeren, teken dan deze petitie van Bronsgroen en Ecopower. Meer info: www.bronsgroen.be/genk , www.ecopower.be , www.rescoopv.be


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Controleer alstublieft uw mailbox (en spambox).
Facebook