Fibromyalgie bestaat in België

Graag zou ik zouveel mogelijk handtekeningen verzamelen om aan te geven aan de regering dat Fibromyalgie bestaat en dat dit niet tussen de oren zit!!!

We wensen hulp en ondersteuning zodat we kunnen blijven werken. 

Geen medelelijden maar oplossingen zodat we kunnen functioneren in de maatschappij. 

Niet zomaar onze kine beurten, medicijnen enz afnemen. 

Onbegrip

23/2/2018

  

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en patiënten met fibromyalgie hebben samen onderzoek gedaan naar de ervaring van onbegrip. Mensen met fibromyalgie voelen zich soms niet begrepen of geloofd door anderen. Ze ervaren een gebrek aan steun of worden negatief bejegend vanwege hun klachten. Dat is een zware last bovenop de klachten van de aandoening zelf.

Zorgverleners en onderzoekers wisten natuurlijk al langer van het bestaan van onbegrip. Toch was onbegrip nog nooit duidelijk in beeld gebracht. De kennis die het onderzoek oplevert kan worden gebruikt om mensen met fibromyalgie hulp te bieden bij het omgaan met onbegrip. Ook kan de kennis worden gebruikt om de omgeving zo te veranderen dat meer begrip voor fibromyalgie ontstaat.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Nathalie Ma Chou toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook