stop het afschieten van knobbelzwanen in Gelderland!!!


Gast

#1

2015-11-05 20:07

omdat het waanzin is dat alles opgelost word met de kogel inplaats met verstand

Gast

#2

2015-11-05 20:08

Belachelijk laat de dieren met rust

Gast

#3

2015-11-05 20:09

Waarom ik deze petitie onderteken........omdat het nergens op slaat om levende wezens dood te maken...ik vindt het zinloos geweld

Gast

#4

2015-11-05 20:20

Goed initiatief!!! Stop de moorden op vredelievende weerloze prachtige onschuldige dieren...bescherm ze net zoals ze in Engeland beschermd worden. De koningin is de beschermvrouw

Gast

#5

2015-11-05 20:44

omdat ik de praktijken van de zwanen drifters heb gezien ik van dieren houd mensen moeten leren met handen van dieren af te blijven die zijn er niet om vermoord te worden of mishandeld te worden dus af blijven van de knobbelzwanen

Gast

#6

2015-11-05 20:57

omdat ik vind dat ze met die handen moeten afblijven van die prachtige vogels,wie geeft jou het regt om dit te doen.

Gast

#7

2015-11-05 21:00

In de provincie Groningen is gebleken dat de schade die door knobbelzwanen veroorzaakt worden minimaal is en het afschieten is daar al een aantal jaren verboden neemt u hier eens een voorbeeld aan

Gast

#8

2015-11-05 21:17

STOP AUB MET HET VERMOORDEN VAN ONSCHULDIGE WEERLOZE PRACHTIGE VREDELIEVENDE ZWANEN!!!!

Gast

#9

2015-11-05 21:23

Deze wanpraktijken moeten stoppen !!!

Gast

#10

2015-11-05 22:52

Want ik ben echt een dierenvriendin!!!! Ik wil graag dat zwanen gelukkig blijven leven. Mogen niet geschoten worden.......

Gast

#11 Graag stoppen

2015-11-05 22:54

ik vind niet goed dat knobbelzwanen geschoten worden. Want ze hebben ook recht op om kunnen leven blijven net als de huisdieren en wilde dieren.... Toch?

Saskia Van Rooy

#12

2015-11-06 00:45

Duizenden WILDE knobbelzwanen worden al ruim 50 jaar lang ongemoeid door de zwanendrifters Piet Oostveen en zijn zonen Bep, Co en Jan alsook door de zwanendrifters Sjoerd Van der Stok en Herman Van Elten illegaal gevangen, illegaal mishandeld, illegaal geleewiekt en illegaal verhandeld. Het laatste dat deze prachtige knobbelzwanen verdienen is om - na een leven van gruwelijke mishandelingen van henzelf en van hun jongen - afgeschoten te worden! 

 

Peter Bax
Gast

#13

2015-11-06 01:09

Omdat ik, zeker in een provincie als Gelderland, me geen plek voor de geest kan halen waar zwanen schade kunnen aanrichten. Ik vermoed dat de Jagerslobby aanstichter van deze zwanenjacht is. Deze beschermde inheemse diersoort moet tegen hen beschermd worden.


Gast

#14

2015-11-06 06:33

De rijke provincie Gelderland kan met het grootste gemak zo nodig de boeren schadeloos stellen en onze prachtige zwanen tegen moord beschermen. Dàt is democratie, beide partijen gerust stellen, ipv zeer grote onrust brengen wat nu gebeurt! Absoluut vergunning weigeren, dàt is ons antwoord! Neem voorbeeld aan de provincie Groningen! Bij volgende verkiezingen zullen we rekening houden op welke partijen we ZEKER NIET MOETEN STEMMEN!


Gast

#15

2015-11-06 07:43

Opnieuw weer een 'schietwaardig' natuurdier gecriminaliseerd om als onweerstaanbare schietschijf te dienen. Het woord "preventie" ontbreekt ook hier weer.

Gast

#16

2015-11-06 08:14

Stop met het afschieten!! Waarom moeten deze prachtige dieren lijden onder het feit dat wij steeds meer mensen ons land binnen halen?? Wij creëren steeds minder ruimte voor dieren, NIET andersom. Wij mensen hebben niet het alleenrecht hier op aarde!!! Ik ben woest over jullie onkunde!!

Gast

#17

2015-11-06 08:22

Deze prachtige dieren moeten blijven ,er moet gekeken worden naar een andere manier als er te veel zijn op 1 plek.,maar niet afschieten .

Gast

#18

2015-11-06 09:06

ik ben tegen mishandelen en moord van dieren

Gast

#19

2015-11-06 09:13

Zwanen afschieten, idioot gewoon!

Gast

#20

2015-11-06 09:35

Zijn ze gestoord geworden???? Beschermde diersoort!!!!

Gast

#21

2015-11-06 10:03

Te asociaal voor woorden wat erallemaal gebeurd

Gast

#22

2015-11-06 10:04

strijd tegen het zwanendriften loopt af, hopen we maar daarmee is mijn angst voor het afschieten van knobbelzwanen. Er zijn veel betere methode van gezinsbeperking, zoals eierenbeheer door dierenvienden te doen

Gast

#23

2015-11-06 10:06

Zijn ze nu helemaal gek geworden? Beschermd is beschermd en daarop geen uitzondering. De mensen die hierover gaan moet maar goed na lezen wat deze wet inhoud.

Gast

#24

2015-11-06 10:14

Omdat het te achterlijk voor woorden is om knobbelzwanen af te schieten, omdat zij voor overlast zouden zorgen????? Bizar hoor! Zwanen...dieren...horen bij onze natuur, bij de aarde...de enige die overlast veroorzaken is de mens zelf door zich alles maar toe te eigenen. Blijf van de dieren af!

Gast

#25

2015-11-06 10:19

Idioot dat zwanen die in Zuid-Holland te veel, en illegaal afgevangen worden voor de export naar andere landen, voor enorme bedragen omdat het houden van zwanen daar een status-symbool is, in Gelderland afgeschoten worden!
Facebook