Fampyra moet in basispakket!


Gast

/ #149

2013-12-11 21:10

Twee dierbare, midden in het leven staande mensen uit mijn directe omgeving lijden met een lange IJ aan deze sluipende moordziekte. Ik zie dagelijks wat het MONSTER MS met hen doet. Door hun positieve levenshouding houden zij zich kranig voor de buitenwereld, maar de bittere werkelijkheid is zeer pijnlijk voor hen. LANGZAAM neemt dit monster bezit van hun lichaam en leveren zij dagelijks in op de kwaliteit van het leven. HET IS TE TRIEST VOOR WOORDEN dat onze minister Schippers niet van plan is om het voor hen belangrijke middel Fampyra dat het loopvermogen van deze volwassen patiënten met Multiple Sclerose kan verbeteren, in het basispakket op te nemen. SCHANDELIJK!!! Blijkbaar moet er eerst iemand uit haar eigen omgeving geraakt worden door deze vreselijke ziekte, voordat zij tot het besef komt hoe waardevol dit middel voor MS patiënten is. Onafhankelijkheid is een groot goed! Ik roep de minister op om zich beter te laten informeren door de deskundigen, de MS patiënten en haar mening te herzien. "U maakt hiermee het leven van de door deze ziekte getroffen mensen een stukje dragelijker."

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook