Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #1

2015-06-30 13:22

Als er nu niets gebeurt zal straks iedere groepering die zich inzet voor de minderheden in onze samenleving mond-dood gemaakt worden, daarna zal men de individuen aanpakken met als gevolg dat er slechts enkelen het voor het zeggen zullen hebben.
Facebook