Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #17

2015-06-30 22:35

Respect voor elke levensbeschouwing. Maatschappij moet voor verdraagzamer worden voor elke religie en aanzetten tot leefbaarheid van de godsdienten of levensbeschouwingen. Extremisme of radicalisme komt door ongeletterde levensbeschouwingen. De levensbeschouwelijke kant van de mens Is een verrijking voor de democratie.
Facebook