Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #20

2015-07-01 06:10

Omdat ruimte voor zingeving essentieel is voor de ontplooiing van de mens. Zorg voor en cultuur van spiritualiteit maakt mensen tot mensen.
Facebook