Stop Benchmark met ROM

Tj. Strubbe

/ #1 Zorg versus jeugdzorg

2018-09-22 14:48

1. Demonstreren voor een verbeterende zorg is goed. Maar daar behoort de jeugdzorg (zonder diagnostieke deskundigheid naar beroepscode) niet bij, immers de dwingende, speculatieve jeugdzorg waarover zoveel onderbouwd geklaagd wordt veroorzaakt bovenmatig ACE's (chronische, toxische stress) in desbetreffende kinderen, zonder dat er een klinische diagnose aan ten grondslag ligt en de ouders niet breed zijn voorgelicht opdat ze een keuze kunnen maken ten gunste van het kind. -  1 > 2

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook