Gemeente Berkelland: “Hand aan de ploeg en blik vooruit”, geef ruimte aan een vitale veehouderij!

banner_de_oosthof.png

Gemeente Berkelland: “Hand aan de ploeg en blik vooruit”

Geef ruimte aan een vitale veehouderij!

De moderne veehouderij is een innovatieve sector en wil graag ruimte voor verdere ontwikkeling. Echter door het negatief interpreteren van regels wordt de groei van de veehouderij door de gemeente Berkelland tegengehouden.

Meer ruimte? Goed plan!
De huidige veehouderij wordt nog te vaak benaderd op basis van negatieve ervaringen uit het verleden. Maar de moderne veehouderij heeft de problemen uit het verleden al lang achter zich gelaten en is klaar voor de toekomst. De veehouderij blijft voorop lopen in ontwikkelingen, ook mondiaal gezien en hier is simpelweg meer ruimte voor nodig. Meer ruimte betekent nieuwe en vaak ook grotere stallen. Onterecht wordt gedacht dat dit negatief is voor het welzijn van de dieren, of voor meer overlast voor de omgeving zorgt. Het tegendeel is echter waar; als voorbeeld nemen wij de varkenshouderij:

  • Grotere stallen bieden meer ruimte voor het varken.
  • Nieuwe stallen hebben innovatieve systemen waaronder luchtwassers, waardoor de uitstoot van geur en ammoniak tot een minimum worden beperkt. De overlast voor de omgeving neemt dus af.
  • Meer en grotere bedrijven zorgen voor meer inkomen en werkgelegenheid.
  • Grotere bedrijven hebben meer ruimte voor investeringen die ten goede komen aan het welzijn van het varken.
  • En zo zijn er nog veel meer voordelen te noemen.

Regionale werkgelegenheid
Als men over de agrarische sector praat denkt men als vanzelf aan de boeren zelf. Echter de agrarische sector is zoveel meer dan alleen de boeren. Achter elke agrarische ondernemer staat niet alleen een gezin, maar ook veel andere ondernemers en bedrijven zoals mengvoerleveranciers, dierenartsen, installatie- en bouwbedrijven, loonwerkers, bedrijfsverzorgers, accountants, banken et cetera. De agrarische sector in de gemeente Berkelland levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. Hierdoor kunnen we mensen aan onze mooie gemeente binden en kunnen uw en onze (klein-) kinderen nog in de kleine kernen naar de basisschool. We hebben het hier over 2750 banen en 125 schoolklassen. Dit is 14% van de werkgelegenheid in Berkelland!

Zowel door de gemeente Berkelland, de coalitie in de gemeenteraad en de Provincie Gelderland is met de mond beleden dat er ontwikkelingsruimte moet zijn voor de veehouderij. Tot op heden is het echter bij mooie woorden gebleven……

Wij, De Oosthof Dierenartsen en WIK Adviesgroep zijn daarom een petitie gestart die we aan de gemeente Berkelland aan willen bieden. Wij willen dat de gemeenteraad de agrarische sector mogelijkheden geeft om te groeien. Hiermee stoppen we de vergrijzing en geven we ruimte aan economische groei en groei van werkgelegenheid, zodat Berkelland nu en in de toekomst een vitale gemeente blijft.

Dus Gemeenteraad:
Geef ruimte aan de vitale veehouderij!
“Hand aan de ploeg en blik vooruit”

Klik hier om de volledige brief aan de gemeenteraad te lezen (download in PDF).


De Oosthof Dierenartsen en WIK Adviesgroep    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Facebook