Geen binnendijkse hoogwatergeul Varik Heesselt

De vereniging Waalzinnig roept de Landelijke-, Provinciale- en Gemeentelijke bestuurders op om

de oplossingsrichting "Binnendijkse Hoogwatergeul Varik-Heesselt" in de plannen voor rivierverruiming en dijkversterking te laten vervallen

Dit aangezien de andere oplossingsrichtingen beter voldoen op het gebied van waterveiligheid voor de BV Nederland en:

  • een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming in de uiterwaarden een robuust systeem garandeert;
  • de binnendijkse hoogwatergeul niet veilig is voor Varik en Heesselt omdat er risico’s zijn van opbarsten van de bodem, van een falend inlaatwerk, van te late evacuatie bij een calamiteit met veel slachtoffers tot gevolg;
  • de hoogwatergeul het bestaande landschap enorm aantast en enkele honderden hectares goede landbouwgrond doet verdwijnen;
  • een geul minstens 200 miljoen duurder is dan andere oplossingen.

Wilt u eerst meer informatie dan kunt u onze website bezoeken. (www.waalzinnig.nl)

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook