Geen fietsroute door het Beukenlaantje in het Leijpark

Wij vragen de raad negatief te besluiten aangaande het plan om een fietsroute aan te leggen door het Beukenlaantje in het Leijpark en te kiezen voor een van de opties om het park te ontzien en toch fietsers van de Leijhoeve naar het centrum en vice versa tegemoed te komen. Het Leijpark kent hoge natuurwaarden en ook cultuurhistorisch is het zeer waardevol. Het is gereedgekomen in 1927 naar ontwerp van de beroemde landschapsarchitect, Leonard Springer. Zuinig op zijn dus. De beste optie is een ontsluiting langs de Kemperbaan, waarbij ook het Cenakel voor fietsers bereikbaar wordt, een win-win situatie. In deze variant is er geen extra lichtverstoring in het park. Een alternatief wordt nu al gebruikt. Het voetpad langs de volkstuin.


Gert Brunink, namens Vrienden van het Leijpark    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Facebook