GEEN KLEIDUIFSCHIETSTAND OP HET GROOT SCHIETVELD

Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de inrichting en exploitatie van een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld op grondgebied Brecht (OMV_2019005418)

Deze schietstand zou op ontoelaatbare wijze de avond- en weekendrust van vele omwonenden in Gooreind, Wuustwezel en Brecht verstoren door geluidsoverlast dit in tegenstelling tot de militaire oefeningen die meestal plaatsvinden op weekdagen tijdens de arbeidsuren. 

Bovendien is het Groot Schietveld één van de grootste natuurrijke gebieden in heel Vlaanderen: zeldzaam heidegebied dat toevluchtsoord is voor tal van bedreigde dieren en planten en door Europa beschermd wordt als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.

De puur recreatieve belangen van een kleine groep mogen niet ten koste gaan van het basisrecht op rustig wonen en de hoge natuurwaarden.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Groen Gooreind toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook