‘Geurhinder Tienen’

Petitie ‘Geurhinder Tienen’

 

Aan:

 • Milieu-inspectie Vlaams-Brabant
 • Stad Tienen Dienst Leefmilieu
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Vlaams ministerie van Leefmilieu
 • Vlaams ministerie van Volksgezondheid  

 

Betreft:

Reactie tegen de aanhoudende stank in onze gemeente(n) sinds de zomer van 2016. 

Op basis van de meldingen in onze facebook groep “Tienen stinkt” in combinatie met de heersende windrichting op het moment van deze meldingen, verdenken wij als veroorzakers van de stank: de bezinkingsvijvers van Tiense suiker, Citrique Belge en Anhybel. Voor de problemen in Grimde wordt ook  de riolering (Infrax) als mogelijke oorzaak gezien.

Door deze petitie te tekenen geven wij als burgers aan dat we last hebben van de stank en bezorgd zijn om onze gezondheid. We eisen van de overheden en bevoegde instanties dat ze dringend stappen ondernemen om de geurhinder blijvend op te lossen zoals vereist in de milieuwetgeving en –vergunningen van de betrokken bedrijven.

Meer concreet eisen we dat de overheid een onafhankelijk studiebureau inschakelt dat een grondige analyse kan uitvoeren naar de oorzaak van de geurhinder en een besluitvorming op basis daarvan kan formuleren. Daarbij dienen er metingen op regelmatige (en onaangekondigde) tijdstippen en verschillende plaatsen te gebeuren (ook en vooral ’s nachts).

Wij verwachten dat de overheden op basis van de besluitvorming van dit studiebureau de betrokken bedrijven de nodige maatregelen opleggen om de geurhinder op te volgen en aan te pakken. Daarbij vragen we ook na toepassing van deze maatregelen er regelmatig controles uitgevoerd worden om zo te vermijden dat de geurhinder én mogelijke gevolgen voor onze gezondheid opnieuw de kop opsteken.  

Op initiatief van de actiegroep “Tienen Stinkt!”

Leden van de kern:

 • Frie Vanparijs (Oplintersesteenweg 631, 3300 Tienen)   
 • Bruno Vandenabeele (Oplintersesteenweg 633,3300 Tienen)
 • Andy Reniers (Oplintersesteenweg 551, 3300 Tienen)
 • Sisi Leemans (Verbindingsstraat 10, 3300 Grimde)
 • Johan Paulussen (Utsenakenweg 105,3300 Tienen)
 • Fabio Ciommo (Sint-Genovevaplein 15 , 3300 Oplinter)

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook