Ik hou van Honswijk

honswijk.jpg 

Het Plan van Aanpak wil van fort Honswijk een attractie maken met tenminste elke maand een evenement met duizenden bezoekers (100.000 per jaar). Dit is een serieuze bedreiging van alles dat fort Honswijk en omgeving nu juist zo aantrekkelijk maakt.

Door onvoldoende respect voor de rust, natuur en ruimte op het Eiland van Schalkwijk schaadt het plan de belangen van omwonenden, inwoners en belangengroeperingen van Houten en omliggende gemeenten.

En omdat in het Torenfort duizenden wettelijk beschermde vleermuizen overwinteren, kan het plan sneuvelen bij de rechter. Daarnaast zijn de benodigde 40 miljoen nog niet geregeld.

Samengevat:

  • aantasting rust op Eiland van Schalkwijk
  • aantasting flora en fauna
  • 100.000 bezoekers per jaar 
  • financieringsrisico
  • miljoenen risico voor Houten
  • aanvechtbaar bij de rechter  

Verzoek
Daarom verzoeken wij het gemeentebestuur om:

  • uitwerking van alternatieve kleinschaliger scenario’s voor fort Honswijk met minder grote financiële en juridische risico’s en veel beter in balans met de lokale belangen
  • te borgen dat de gemeente zeggenschap behoudt over de stichting Honswijk in oprichting. Het fort is waardevol erfgoed, dat vraagt om publiek toezicht, niet in het minst vanwege de risico’s

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook