NEE tegen moskee op het Vrijheidsplein

 

GEEN MOSKEE AAN HET VRIJHEIDSPLEIN!

Op 23 januari 2017 keurde het College van Burgemeester en Schepenen een stedenbouwkundige vergunning goed voor een nieuwe moskee in het oude belastingkantoor aan het Vrijheidsplein in Lokeren. Het gaat echter niet enkel om een gebedsruimte, maar ook om een polyvalente zaal, lokalen voor islamlessen en een grote koepel die de omgeving zal domineren. Het College neemt hiermee een loopje met haar eigen regelgeving door een vergunning af te leveren voor een moskee in een zone die ze in 2004 zelf inkleurde als een gebied met woonfunctie als hoofdbestemming. Bovendien is er amper parkeergelegenheid op het plan voorzien. Dat moet je als gewone burger maar eens proberen. Teken daarom protest aan door deze petitie tekenen!

Onderteken deze petitie


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook