Nieuw zorgstelsel is een ramp, besparingen treffen de bevolking!!!

Genoeg valse waarheden 

Met dank aan de Vlaamse Regering!!

Sinds de Vlaanse staatshervorming zijn de situaties in de zorgsector erbarmelijk

Besparingen eisen hun tol voor zieken, gehandicapten en ouderen.

Zieken worden niet dagelijks gewassen, wonden niet verschoond, medicatie niet op tijd gegeven en lakens niet meer verschoond.  Zieken of pas geopereerden moeten op harde brancards  naar andere klinieken om een scan te nemen daar toestellen werden gehalveerd.

gek2.jpg

Spoeddienst in Blankenberge met 100000 toeristen in het hoogseizoen verdween met gevolg meerdere doden die in kritieke toestand de besparingen niet overleefden.

Overvolle wachtlijsten van gehandicapten, ouderen en minderjarigen die dringend hulp nodig hebben worden letterlijk aan hun lot overgelaten, nodige medicatie die velen niet meer kunnen bekostigen wordt niet meer terugbetaald.

Dokters en verpleegkundigen die medische fouten maken, daar ze zelf aan burn-out of depressie lijden….

Gehandicapten uit de IVT/IT die als enige nog steeds geen gelijkstelling tot bijberoep krijgen en zo niet kunnen bijverdienen om uit de armoede te blijven.

 

download_(1)3.png

Rusthuizen die onbetaalbaar zijn, terwijl de zorg door tekort aan personeel ook hier te wensen over laat. De opsomming is hiermee zeker niet compleet….

ER IS GEEN GELD voor zieken of zwakkeren  maar uit het raam van de kliniek kijk ik uit over de bouw van een luxe vluchtelingendorp!!! Dit is geen kritiek naar de vluchtelingen, wel degelijk naar ons beleid!!!

Hebben wij hier ons leven lang voor betaald??? Waar is ons geld naartoe??? Ons zorgsysteem gaat eraan….

Laat de hulpbehoevenden eens aan het woord in de media, waar enkel schone schijn word weergegeven en onze ministers die collectief doof zijn voor hetgene echt leeft onder de bevolking.

Naar aanleiding van de vele reacties op mijn topic over het zorgstelsel, besloot ik deze petitie te starten en in te dienen vlak voor de verkiezingen.

Ik hoop dat ik kan rekenen op jullie steun, teken de petitie en deel zoveel mogelijk.

Wij willen een betere en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen!!download23.png

Veel liefs Vanessa  

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Vanessa Marquet toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook