Openingsuren M HKA

Hierbij willen wij graag onze zorgen uiten over de nieuwe regeling, met betrekking tot het afschaffen (op bepaalde dagen) van de vroege openingsuren voor onderwijs.  

Gezien ik, als gids, nogal vaak rondleidingen aanneem die gepland zijn voor de officiële opening van het museum, baart me dit zorgen, om verschillende redenen:  

Zullen we hiermee niet heel veel scholen, die toch een belangrijk deel uitmaken van ons publiek, verliezen? 

- Veel scholen kiezen er immers voor om naar het M HKA te komen nét omdat we flexibel omspringen met de openingsuren. Zo kunnen de klassen een rondleiding plannen in de voormiddag, en toch nog op tijd, voor de grote middagpauze, terug op school zijn.Wanneer die mogelijkheid wegvalt, vrees ik dat veel scholen op zoek gaan naar een alternatieve uitstap. Het aanbod van tentoonstellingen is in de praktijk vaak onderschikt aan deze flexibiliteit. Vaak weten de scholen niet op voorhand welke tentoonstelling er loopt, maar plannen ze op voorhand toch een rondleiding in, omdat ze tevreden zijn over onze manier van werken, en omdat de uren zo toegankelijk zijn.  

- We hebben doorheen de jaren een groot bestand opgebouwd van scholen die tevreden zijn en ieder jaar opnieuw terugkomen. Dat is een mooie verdienste waar we samen hard voor gewerkt hebben. Wanneer we scholen gaan afwijzen om te komen voor 11u, zullen er volgens mij veel scholen afhaken en een ander museum zoeken. Eens dit gebeurt, wordt het heel erg moeilijk om ze nadien nog terug te overtuigen om toch te komen.... 

- Op woensdag loopt de schooltijd van 8u45 tot 12u20. Groepen die op woensdag een rondleiding willen volgen, kunnen bijgevolg niet meer terecht in het M HKA, gezien ons vroegste aanbod daarmee wordt verschoven naar 11u - 12u30, wat voor de scholen niet haalbaar is. 

--> een eventuele oplossinghiervoor zou kunnen zijn dat hetmuseum op woensdag gesloten wordt in plaats van maandag. Het door deze regeling onvermijdelijke verlies van die halve dag kan dan door een volledige extra dag worden opgevangen. 

Wat gebeurt er met de labo's: de rondleidingen van 2,5u die zo plots op het middaguur zullen vallen?  

- Heel vaak komen scholen een labo volgen in de voormiddag. Dit is een rondleiding van 2,5u. Een labo dat start om 10u, is daarbij afgerond om 12u30. Dat is nét nog haalbaar voor de middagpauze. Als onze labo's pas om 11u kunnen starten, kunnen ze pas worden afgerond om 13u30, wat veel te laat is voor kinderen om te wachten met middageten. 
--> Wat je hier zou kunnen voorstellen, is het inrekenen van eenlunchpauze, in het midden van het labo. Maar hoe gaat het dan met de gidsenvergoeding? Dan komen wij als gids minimum een uur extra werken (tijd waarin we geen ander werk kunnen aannemen), dus verwachten we hier ook voor vergoed te worden. 

--> Zou het niet logischer en veel efficiënter zijn om de openingsuren geheel als een blok te verschuiven? Dat je bijvoorbeeld opent om 10u en sluit om 17u ipv 11u tot 18u? Zo verliezen we niet alle bezoekers die naar het M HKA komen voor een rondleiding in de voormiddag. Na 15u30 zijn er geen scholengroepen meer in het museum, dus voor hen is de opening tot 18u zowiso geen voordeel. Misschien vallen het aantal bezoekers tussen 9 en 11u wel af te wegen tegen het aantal bezoekers tussen 17 en 18u?  

Als gids kan ik nu makkelijk mijn job als leerkracht combineren met mijn werk in het museum. Als de uren in de voormiddag zo worden ingeperkt, word ik gedwongen om keuzes te maken. 
- De meeste rondleidingen die ik aanneem, vallen binnen de vroege openingsuren. Als deze wegvallen, maak ik me serieus zorgen over het feit of ik nog wel genoeg werk zal hebben. Ik kan nu gemakkelijk rondleidingen geven in de voormiddag, en les gaan geven in de namiddag. Als de voormiddagen wegvallen, valt deze combinatie niet meer te maken.  

Dit zijn maar enkele bedenkingen bij de nieuwe regeling. Ik hoop dat er gehoor aan wordt gegeven, en dat de suggesties in overweging worden genomen.

Met vriendelijke groet, 

Anke De Potter

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Gidsen M HKA toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook