PETITIE ORGANISATIE BACHELOR WERKSTUK

PETITIE

Middels deze petitie willen ondergetekenden hun ongenoegen uiten over de organisatie en informatievoorziening van het bachelor werkstuk. Het doel van de petitie is het verbeteren van het bachelor werkstuk-traject voor zowel dit jaar als voor volgende jaren. Ondergetekenden verklaren het volgende:

1.     Studenten ervaren moeilijkheden om in contact te komen met de organisatie van het bachelor werkstuk. Zo wordt er door de organisatie erg laat gereageerd op mails van studenten of zelfs helemaal niet. Zelfs nadat studenten contact hebben opgenomen met een studieadviseur blijven sommige mails onbeantwoord en blijven onduidelijkheden voortbestaan.  

2.     Met betrekking tot de aangeboden onderwerpen, merken studenten op dat er weinig ruimte is voor een eigen inbreng in de aangeboden onderwerpen. Tevens merken studenten op dat er onderwerpen zijn aangeboden waaruit studenten Rechtsgeleerdheid niet konden kiezen. Daarnaast zijn er onderwerpen aangeboden die nooit aan bod zijn gekomen in de bachelor (bijvoorbeeld Huurrecht).

3.     Met betrekking tot de verdeling van de aangeboden onderwerpen, merken studenten op dat er veel studenten zijn die niet zijn ingedeeld voor het onderwerp waar hun eerste voorkeur naar uitging. Deels komt dit door technische mankementen tijdens het inschrijfproces (webpagina die vastliep vanwege overbelasting van de webpagina), deels door een te kort aan plaatsen voor populaire onderwerpen.  

4.     Voltijd studenten, die vanwege een uitwisseling naar het buitenland zijn gegaan in het kader van hun minor en studenten die vanwege andere redenen noodgedwongen waren het bachelor werkstuk traject in deeltijd te volgen, ervaren problemen met het volgen van deze bijeenkomsten. Zo overlappen de deeltijdbijeenkomsten met de werkgroepen in blok 3 en 4. Studenten lopen hierdoor relevante informatie mis.  

5.     Studenten zijn verward door de twee vormen van de Juridische Academische Vaardigheden (hierna: JAV). Zo zijn er JAV-bijeenkomsten die belangrijk zijn in het kader van het bachelor werkstuk, maar ook JAV bijeenkomsten die vakinhoudelijk van belang zijn. De informatievoorziening omtrent beide is onduidelijk, moeilijk te vinden en verwarrend voor de studenten.  

Namens ondergetekenden verzoeken wij de ESL de bovengenoemde grieven mee te nemen in de organisatie van het bachelor werkstuk. Studenten staan open om samen met ESL te kijken wat er gedaan kan worden om bovengenoemde punten zo goed mogelijk op te lossen.  

Met vriendelijke groet,  

Milos Veljovic, Loubna Mokadmi-Harchaoui en ondergetekenden


Milos Veljovic en Loubna Mokadmi-Harchaoui    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Milos Veljovic en Loubna Mokadmi-Harchaoui toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook