Petition: Corporate Communication Exam

English below

 

Beste studenten van communicatiewetenschap,

Vandaag hebben wij het tentamen van Corporate Communicatie gemaakt. Zoals vele van jullie ben ik niet tevreden over het tentamen. Naast dat het een heel moeilijk tentamen was, heb ik het idee dat het tentamen niet goed reflecteerde wat besproken is in hoor/werk-colleges en het boek. 

De volgende punten leggen uit waarom:

- Vragen waren vaag/onduidelijk verwoord;

- De focus van de hoorcolleges kwam niet terug in het tentamen;

- Sommige termen miste een duidelijke uitleg (weet iemand wat AC3ID is??)

Ik vraag jullie dan ook deze petitie te tekenen om dit duidelijk te maken aan de docenten van corporate communicatie.

Vertel het ook aan je medestudenten!

 

 

 

 

Dear students of communication science,

Today we took the exam of Corporate Communication. Like many of you, I am not satisfied with the exam. In addition to it being a very difficult exam, I feel that the exam did not reflect what was discussed in lectures / by tutors and the book.

The following points explain why:

- Questions were unclear/vague

- The focus of the lectures did not appear in the exam

- Some terms lacked a clear explanation (what is AC3ID??)

 

I therefore ask you to sign this petition to make this clear to the teachers of corporate communication.

Please tell your fellow students!

 

Facebook