Red de Zenderse Esch

 

Oproep aan alle inwoners van Borne en anderen, die het prachtige landschap van de Zenderse Esch koesteren en liever de huidige rondweg (N743) intact laten.

Onderteken deze petitie tegen een verbindingsweg over de Zenderse Esch.

PETITIE

Aan: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel

Onderwerp: De plannen van de gemeente Borne om een verbindingsweg aan te leggen aan de westkant van Borne over de Zenderse Esch.

 

“Alles van waarde is weerloos” Deze bekende dichtregel van Lucebert is ineens weer actueel, nu de raad van Borne een besluit heeft genomen over de totaalvisie, waarbij deze verbindingsweg als eerste moet worden uitgevoerd.

 

Deze petitie roept op om op te komen voor wat weerloos lijkt en wat geen stem heeft.

We hebben het over de Zenderse Esch, waarover hetzelfde gemeentebestuur van Borne de volgende uitspraken doet:

“het buitengebied van de gemeente Borne kenmerkt zich door het open essenlandschap op de Zenderse Esch”

“ De Essen zijn de parels in het landschap”

“ Door oprukkende bebouwing, doorsnijding van infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw is de ruimtelijke samenhang tussen openheid van de es en verdichting langs de randen vervaagd. Het project is bedoeld om de essen weer zichtbaar te maken in het landschap en waar mogelijk in ere te herstellen”

“ Hoe doen we dat? Door het versterken van de randen wordt de landschappelijke eenheid en openheid van de es versterkt.”

Deze citaten komen uit: “ De Groene Poort” 7 jaar gebiedsontwikkeling, een document van de gemeente Borne van oktober 2014.

Duidelijke argumenten dus om aan te tonen, dat de verbindingsweg er niet moet komen.

 

Ons alternatief:

De huidige rondweg (N743) kan nog lang mee, geen knip in deze weg dus.

Argumenten:

-Voorkomen van sluipverkeer door woonwijken in Borne (o.a Bornsche Maten, StroomEsch, Europastraat).

-Met het aanleggen van de verbindingsweg komt er ook geen oplossing voor het verkeer door Zenderen.

-De bewoners van Oonksweg en Prins Bernhardlaan houden het vrachtverkeer naar de Molenkamp voor hun deur.

-Beschikbare financiën kunnen veel beter worden ingezet voor het realiseren van een tunnel in Borne, waarbij vrachtverkeer wordt belemmerd om hiervan gebruik te maken.

 

Het is nu aan het provinciaal bestuur om dit besluit van de gemeente tegen te houden. De provincie heeft die mogelijkheid, omdat zij toestemming moet geven voor de aanleg van deze verbindingsweg en de realisatie mee moet financieren. De weg is bovendien in strijd met de omgevingsvisie van de provincie.

 

 


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Controleer alstublieft uw mailbox (en spambox).
Facebook