RED HET NATUURGEBIED GROENE DELLE IN STOKROOIE

https://www.facebook.comGroene-Delle-blijft-groen-477232889099966/
Groene_Delle_ruime_omgeving_2.png
12015093_545612755595312_2585366133292915527_o-3.jpg


28061350_1216522131812888_3987804358826924491_o_kopie.jpgP1010787.JPGHet natuurgebied de Groene Delle in Stokrooie Hasselt vormt met zijn goed ontwikkeld en bijzonder waardevol oud zuur eiken- berkenbos en elzenbroek- berkenbroekbos in de vallei van de Voortbeek een natte ecologische corridor tussen de habitatrichtlijngebieden van de Demervallei en het vijvergebied van midden Limburg. De Vlaamse regering wil in het kader van het Economisch Netwerk van het Albertkanaal 26 ha van het meest waardevolle gedeelte van het 100 ha grote natuurgebied omvormen tot een industriegebied. Verschillende onderzoeken naar natuurwaarden, zelfs bij de vooronderzoeken in 2002/2003 en het Milieu Effecten Rapport bevestigen de hoge natuurlijkheidsgraad en een in sterke mate onvervangbaar ecosysteem. Toch zet de Vlaamse regering door met als argument de uitstekende logistieke ligging aan kanaal en verkeersknooppunt van snelwegen. Het actiecomité voor het integraal behoud als natuurgebied van de Groene Delle betwist de redenering van de Vlaamse regering dat belangrijke en waardevolle natuur aan waarde veliest in de nabijheid van verkeersknooppunten en waterwegen. Er kan onmogelijk sprake zijn van een evenwicht tussen ecologie en (bedrijfs)economie als het economisch netwerk 26 ha wint en de natuur 26 ha onvervangbare ecotopen verliest. Enkele bedrijven die kunnen genieten van een uitstekende logistieke ligging gaan onze economie amper doen groeien maar snijden wel flink in de verbindingsfunctie tussen twee habitatrichtlijngebieden en hypotheceren de mogelijke potenties voor een natuur educatieve meerwaarde van het toerisme in Limburg. Wij willen met deze petitie de maatschappij bewust maken van de grote flater die de Vlaamse regering maakt door toe te geven aan de industrielobby die dit gebied niet wil loslaten ten koste van de Limburgse natuur en ten koste van het project 'De Wijers', nota bene opgestart door dezelfde Vlaamse regering. Wij willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en overmaken aan minister Schauvliege om duidelijk te maken dat de burger niet akkoord gaat met haar natuurbeleid dat er vooral in bestaat bedrijven terwille te zijn.

Bezoek onze pagina op Facebook Groene Delle blijft groen.

 

https://www.facebook.comGroene-Delle-blijft-groen-477232889099966/


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg daninfo@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook