RED HET NATUURGEBIED GROENE DELLE IN STOKROOIE

 

Groene_Delle_ruime_omgeving_21.png Het natuurgebied de Groene Delle in Stokrooie Hasselt vormt met zijn goed ontwikkeld en bijzonder waardevol oud zuur eiken- berkenbos en elzenbroek- bekenbroekbos in de vallei van de Voortbeek een natte ecologische corridor tussen de habitatrichtlijngebieden van de Demervallei en het vijvergebied van midden Limburg.

IMG_20151009_1054053.jpg De Vlaamse regering wil in het kader van het Economisch Netwerk van het Albertkanaal 26 ha van het meest waardevolle gedeelte van het 100 ha grote natuurgebied omvormen tot een industriegebied. Verschillende onderzoeken naar de natuurwaarden, al bij de vooronderzoeken in 2001/2002 en het Milieu Effecten Rapport bevestigen de hoge natuurlijkheidsgraad en een in sterke mate onvervangbaar ecosysteem.


28061350_1216522131812888_3987804358826924491_o_kopie.jpgToch zet de Vlaamse regering door met als argument de uitstekende logistieke ligging aan kanaal en verkeersknooppunt van snelwegen. Het actiecomité voor het integraal behoud als natuurgebied van de Groene Delle betwist de redenering van de Vlaamse regering dat belangrijke en waardevolle natuur aan waarde veliest in de nabijheid van verkeersknooppunten en waterwegen.

P1010787.JPGEr kan onmogelijk sprake zijn van een evenwicht tussen ecologie en (bedrijfs)economie als het economisch netwerk 26 ha wint en de natuur 26 ha onvervangbare ecotopen verliest. Enkele bedrijven die kunnen genieten van een uitstekende logistieke ligging gaan onze economie amper doen groeien maar snijden wel flink in de verbindingsfunctie tussen twee habitatrichtlijngebieden en hypotheceren de mogelijke potenties voor een natuur educatieve meerwaarde van het toerisme in Limburg.

IMG_20160414_0740202.jpg Wij willen met deze petitie de maatschappij bewust maken van de grote flater die de Vlaamse regering maakt door toe te geven aan de industrielobby die dit gebied niet wil loslaten ten koste van de Limburgse natuur en ten koste van het project 'De Wijers', nota bene opgestart door dezelfde Vlaamse regering. Wij willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en overmaken aan minister Schauvliege om duidelijk te maken dat de burger niet akkoord gaat met haar natuurbeleid dat er vooral in bestaat bedrijven terwille te zijn.

Bezoek onze pagina op Facebook Groene Delle blijft groen en deel deze boodschap!

 

https://www.facebook.comGroene-Delle-blijft-groen-477232889099966/


Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Wilfried Croux actiecomité de Groene Delle toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook