"Restaureer Witte Molen van Aarschot, of hij stort in!"

BUURTBEWONER START PETITIE OM VERVAL GAANDERIJMOLEN AAN TE KLAGEN

De Witte Molen het bekendste gebouw van Aarschot.

Buurtbewoner Lode Mommaerts wil starten met een petitie om het verval van de Witte Molen, langs de Herseltsesteenweg, aan te klagen. Elke week verslechtert de toestand. "Als het gebouw niet snel aangepakt wordt, dreigt het in te storten", klinkt het. De stad Aarschot is op de hoogte maar kan niet veel ondernemen. "Het staat op privé-eigendom en we hebben al een overeenkomst afgesloten om de restauratie mogelijk te maken."

"Dat de Witte Molen al jaren aan het vervallen is, kan iedereen genoeg zien", zegt Lode Mommaerts die de situatie ook al bij de bevoegde minister aanklaagde.

Van kwaad naar erger

Nu ziet hij zich genoodzaakt om een petitie te starten. "Het gaat immers van kwaad naar erger", zucht hij. "Aan de achterzijde van de molen werd ingebroken waarbij heel veel schade werd aangericht. Op dit ogenblik is het pand voor iedereen toegankelijk. Ik ben er een kijkje gaan nemen en het ligt vol flessen en matrassen. Ook het vandalisme is erg toegenomen: ramen worden afgebroken en de trap is kapot gestampt."

Alles is rot

Het is er heel gevaarlijk geworden. Ook voor de personen die het pand illegaal betreden. "Vloeren en trappen rotten en op elke verdieping staan metalen stutten om de zware balken te ondersteunen die de zoldering maar ook de reuzengrote wielen op hun plaats houden en verbinden", voegt hij eraan toe. "Het zal niet lang meer duren voor de binnenzijde van de molen instort. Hopelijk is er op dat moment niemand aanwezig."

Privé- eigendom

In maart 2013 sloot het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar Livaco. Verwacht werd dat de restauratie, die al meer dan tien jaar aansleept, snel zou volgen. Dat bleek ijdele hoop. "In de overeenkomst staat dat de eigenaar x-aantal tijd heeft om de molen te restaureren", zegt schepen van Patrimonium Bob Verstraete (Open Vld). In totaal zou hij nog tien jaar hebben, tot 2026. "Dat gebeurt dan samen met de ontwikkeling van een taverne aan de overkant van de straat. In de overeenkomst staan ook sancties mocht de eigenaar zich niet aan de termijn houden. We hopen dat de restauratie zo snel mogelijk kan starten, maar we kunnen er verder niet veel aan doen. Het is privé-eigendom."

Uniek in Vlaanderen

De gaanderijmolen is uniek in Vlaanderen. Volgens de gegevens van Onroerend Erfgoed bestaan er nog slechts drie gelijkaardige exemplaren. De geschiedenis van de molen gaat terug tot 1878. Toen het gebouw in de jaren zestig dienst deed als dancing, startte Rocco 'Marina' Granata er zijn carrière. In de jaren negentig deed het complex ook nog even dienst als bar. In 2005 wilde de nieuwe eigenaar er een casino in oprichten, maar dat botste op massale weerstand.

In de toekomst wil de stad Aarschot zich profileren als een echte molenstad. Op het grondgebied staan en liggen al heel wat molens. Naast de Witte Molen zijn er ook de 's Hertogenmolens, Moedermolen, Heimolen en molen van Schoonhoven.

(Geert Mertens in Het Laatste Nieuws van 3 januari 2017)

Wie Lode Mommaerts wil helpen met de petitie kan contact opnemen met hem op http://www.gemeentebelangenaarschot.be of via lode.mommaerts@gmail.com. Ook op Facebook: Gemeentebelangen Aarschot.

Lode Mommaerts
Albrecht Rodenbachstraat 7
3200 Aarschot
016 89 51 55
0487 759 000

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Controleer alstublieft uw mailbox (en spambox).
Facebook