Sneller Internet Buitengebieden Westvoorne

De gemeente Westvoorne voert taken uit die direct voor ons als inwoner van belang zijn. Denk aan straten opknappen, het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken. Ook wij, als inwoners, worden hierbij betrokken. Met elkaar vormen we immers Westvoorne. Als inwoner weet u het beste wat u nodig heeft.

De gemeente Westvoorne wil alle inwoners zo veel mogelijk betrekken en ook zelf met initiatieven laten komen.

Vandaar het ontstaan van het initiatief om de buitengebieden van Westvoorne van snel internet te voorzien, immers het is langzamerhand niet alleen onhandig maar soms ook onmogelijk om verstoken te zijn van snel internet. Denk aan het doen van huiswerk voor schoolgaande kinderen, aan het op afstand bekijken van beveiligingscamera’s, aan alle digitale toepassingen op het boerenbedrijf, maar ook andere bedrijven in het buitengebied.

Indien u woonachtig bent in het buitengebied van Westvoorne en interesse heeft in sneller internet, teken dan deze petitie.

Wij houden u verder op de hoogte via onze facebook pagina https://www.facebook.com/SIBWestvoorne

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik SIB Westvoorne toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook