SOS Aardenburgseweg!

Het Brugse Ommeland moet een plek zijn waar men naar trekt voor de natuur en de rust die deze met zich meebrengt. Geen zone die gedomineerd wordt door recreatieve drukte. De Brugse politiek wordt geacht de laatste “groene gordel” rond Brugge te beschermen, samen met de fauna en flora die daar huist. Dit in plaats van deze te vernietigen! Ruimtelijke ordening geeft opdracht spaarzaam om te gaan met wat ons rest aan groen. Het is tijd de natuur in onze Brugse rand te vrijwaren tegen projecten die enkel de belangen van individuen dienen.    

Actiecomité SOS Aardenburgseweg verzet zich tegen het plan van Stad Brugge (RUP Sportpark Aardenburgseweg). Het RUP Sportpark Aardenburgseweg is een project waar er een negatieve impact op de ecologie en landbouw uitgeoefend wordt, dat de toeristische fietsroute niet respecteert, dat lichtpollutie veroorzaakt wordt en waar er geen rekening gehouden wordt met mobiliteit en veiligheid.   

Met een totaal van 16 sportvelden, kent de gemeente Sint-Kruis de hoogste concentratie van sportvelden rond Brugge! Bovendien worden er nog eens vier voorzien bij de Gulden Kamer. Het inplannen van nieuwe sportvelden in een reeds herbevestigd landbouwgebied zou getuigen van onvoorstelbare verspilling van open ruimte. Gaat men werkelijk opnieuw natuur opgeven voor wat reeds in overvloed aanwezig en beschikbaar is?  

De woorden over de betonstop zijn nog niet koud en er worden nu al nieuwe projecten op poten gezet. Wat houdt de overheid tegen om na het doorbreken van een groene bufferzone, opnieuw te kunnen verkavelen?  

Actiecomité SOS Aardenburgseweg heeft als doel:
- Laatse groene strook van de Brugse Rand te bewaren
- Fauna en flora in ere te houden
- Inkleuring herbevestigde landbouwgebied te beschermen
- Verspilling van open ruimte tegen te gaan
- Aan te tonen dat dit project niet van openbaar nut is, maar enkel om de privé belangen te behartigen van een kleine gemeenschap
- Overheid overtuigen van FC Male te laten spelen in Gulden Kamer.  

Deze petitie pleit ervoor de handen in elkaar te slaan en gehoord te worden bij ons verkozen stadsbestuur. Door deze petitie te ondertekenen bewijst U de groene rand rond Brugge een enorme dienst.    

Wenst U onze actie extra te steunen? De kleinste financiële bijdrage is meer dan welkom en zal worden benut om onze acties en legale kosten te dekken. Rekeningnummer: BE21 1030 4769 8103

 

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook