Speelbos Maria ter Heide moet blijven!

De gemeente Brasschaat wil het bos in Maria ter Heide (Brasschaat) tussen de Claesstraat en de della Faillestraat verkavelen en grotendeels verkopen als bouwgrond. Het bos, nu aangeduid als speelbos ligt achter het Kerkhof, aanpalend aan het staatsbos De Inslag.

De kinderen uit de della Faillestraat en de aanpalende straten willen dit speelbos behouden. Hiervoor hebben ze al vele tekeningen gemaakt.

Het bos is meer dan 150 jaar oud, met waardevolle, grote bomen. Het staat dan ook terecht ingekleurd als biologisch zeer waardevol gebied op de officiële biologische waarderingskaarten. Dit bos mag niet verloren gaan.

Help ons daarom mee om dit bos te behouden door deze petitie te tekenen.


kinderen en ouders uit de omgeving    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Facebook