STOP DE BEZUINIGING OP VOLKSUNIVERSITEIT AMSTERDAM!

Wie bezuinigt op kennis, weet niet wat domheid kost! (vrij naar Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter SER)  

Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders wil de subsidie aan Volksuniversiteit Amsterdam per 2016 halveren en per 2017 helemaal stoppen. Het College zegt ook dat educatie en cultuur speerpunten van haar beleid zijn. Dan moet je dus niet op de Volksuniversiteit bezuinigen.

Onze cursussen stellen mensen in staat kennis en vaardigheden op te doen, waardoor zij bij kunnen blijven. Deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. Geen subsidie meer, betekent hogere cursusprijzen en die werpen een drempel op. Een leven-lang-leren moet ook mogelijk blijven voor mensen met een kleine portemonnee.

Daarom: geen bezuiniging op de subsidie voor Volksuniversiteit Amsterdam.

Wij vragen u ons te steunen door deze petitie te tekenen. Help ons deze bezuiniging te stoppen door na het tekenen op te schrijven waarom ú wilt dat Volksuniversiteit Amsterdam blijft bestaan.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Volksuniversiteit Amsterdam toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook