Stop de islamisering van Nederland en Europa

Wij het Nederlandse volk tekenen deze petitie omdat wij ons land, onze normen en waarden en onze cultuur zien verdwijnen ter bevordering van een te stichten Nederland en Europa onder islamitisch gedachtegoed.

Wij eisen van onze democratisch verkozen volksvertegenwoordigers dat zij zich in eerste plaats inzetten voor de Nederlandse en Christelijke cultuur waar ons land en onze tradities op gebouwt zijn.

Wij eisen van onze regering dat zij de veiligheid en het recht op vrijheid van meningsuiting voor de autochtone Nederlanders en geïntegreerde immigranten waarborgen, en dat zij de islamitische beknotting van de vrijheden waar onze voorvaderen voor gestreden hebben, met alle mogelijke middelen zullen bestrijden.

Wij als Nederlanders verwachten dat de Nederlandse overheid, groeperingen, instanties of politieke partijen die een open staatsvijandelijke agenda t.a.v. de Nederlandse samenleving nastreven, bij wet verboden verklaren.

Wij als Nederlanders eisen dat de demonische houding t.o.v. landen als Rusland, Hongarije en Polen die vechten voor het behoud van onze Christelijke waarden stopt, en dat er aansluiting en een dialoog met deze landen gestart wordt ter bescherming van de Nederlandse identiteit.

Wij eisen dat personen die oproepen tot subversieve activiteiten tegen de Nederlandse samenleving of bevolking, zoals het oproepen tot blokkeren van wegen of bruggen en het agressief opeisen van bepaalde rechten,  direct het land uitgezet worden.

Tenslotte eisen wij van de Nederlandse regering een anti Europa houding inzake het massaal binnenhalen van economische vluchtelingen en gelukszoekers.

 

Waarom denken wij deze eisen op tafel te kunnen leggen? Wij het volk zijn het hart en de ziel van Nederland. Wij brengen de belastingopbrengsten binnen waarmee nu een beleid gehanteerd wordt dat ten koste gaat van de personen die het betalen. Wij houden de economische motor draaiend en hebben met ons bloed, zweet en tranen iedere baksteen van het huis Nederland met onze blote handen neergelegt en zullen dit huis tot de laatste steen verdedigen.

Bij voldoende handtekeningen zal deze petitie aangeboden worden aan de Nederlandse regering, de 1e en de 2e kamer der Staten-Generaal en alle beschikbare mediakanalen in Nederland.

 

Aan alle ondertekenaars wil ik met klem verzoeken om uw handtekening zichtbaar te maken via de link die naar uw mailadres gestuurd wordt. Enkel de petitie tekenen zorgt er NIET voor dat uw handtekening zichtbaar wordt. Laat uw stem duidelijk zien zodat er voor onze kinderen en kleinkinderen een Nederland bljjft waar zij in vrijheid kunnen leven.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Michel toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook