Stop uitbreiding van mega kippenstallen in de gemeente Bronckhorst!


Stop massale concentratie van kippen in buurtschap Velswijk!

De gemeente Bronckhorst is een grote agrarische gemeente in Oost Gelderland. In deze gemeente is in het buurtschap Velswijk een geitenboerderij met 1200 geiten die een aanvraag heeft gedaan voor uitbreiding met 700 geiten. Deze aanvraag is onlangs afgewezen. Tegelijkertijd heeft op 1,5 km van deze boerderij een kippenstal met 100.000 vleeskuikens een aanvraag voor uitbreiding gedaan naar 140.000 vleeskuikens! Deze vleeskuikens leven 8 weken. Dit betekent dat iedere 8 weken de mest en alle kuikens in de nacht worden afgevoerd en nieuwe worden aangevoerd. Er komen vrachtwagens op wegen waar een vrachtwagenverbod is ingesteld ivm het verzakken van huizen en er is enorme vliegen-, stank- en geluidsoverlast omdat er geen luchtzuiveringsinstallatie is, de aanvraag voor deze uitbreiding is door de gemeente niet gepubliceerd (alleen het voorgenomen besluit). De huidige vergunningen zijn nooit gehandhaafd. Door uitbreiding van deze stallen nemen gezondheidsklachten toe, blijkt uit diverse onderzoeken en ervaringen van buurtbewoners en mensen die dicht bij megastallen wonen.

De bewoners in deze buurtschappen zijn tegen deze uitbreiding en ook tegen deze massale concentratie van dieren. Zij willen de gemeente Bronckhorst duidelijk maken dat de gezondheid van de bewoners in dit gebied nu al in het geding is. De bewoners willen geen uitbreiding maar een verkleining van de kippenstal.

Teken deze petitie zodat de gemeente Bronckhorst haar verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid van haar bewoners. Niet alleen in dit buurtschap maar voor de hele gemeente. Zodat jij niet de volgende bent die opgeschrikt wordt door bouw of uitbreiding van megastallen in de buurt!

 

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook