Teken voor een verkeersveilig Wijbosch !

Bewoners en betrokkenen van Wijbosch constateren een onoverzichtelijke en zeer onveilige situatie met de komst van het Shared Space plein direct gelegen aan de basisschool de Regenboog in Wijbosch.  

De Shared Place is eind 2016 in gebruik genomen. Vooral bij het halen en brengen van de kinderen van en naar school is het onveilig.  Daarnaast moet een deel van het plein afgezet worden als kinderen buiten spelen en is extra toezicht nodig zodat de kinderen niet onverhoopt de doorgaande weg op rennen. 

Daarom verzoeken wij dringend, dat de gemeente een onafhankelijk onderzoek door verkeersdeskundigen laat  uitvoeren. Hierna willen we dat er maatregelen getroffen worden zodat de omgeving rondom de school veilig wordt.   

Wij willen deze petitie met uw handtekening aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad om hiermee de noodzaak van een spoedig onderzoek te onderstrepen en actie te bespoedigen. 

 Betrokken ouders uit Wijbosch

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook