Vakbonden over de situatie van het apf, de werkgelegenheid en sociale afspraken AkzoNobel

Vakbonden en APF zijn het er over eens dat grote problemen dreigen voor de pensioentoezeggingen van medewerkers en gepensioneerden van AkzoNobel.

Tot nu toe ontkent AkzoNobel het probleem.

Ondergetekende ondersteunt de oproep van de vakbonden aan AkzoNobel om in overleg te gaan over de volgende punten:

1. Het op orde zijn van ons pensioen, dus waardevast, voor nu en in de toekomst.

2. Behoud van werkgelegenheid voor nu en in toekomst, geen afbraakbeleid.

3. Zekerheid van behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden tijdens en na de overname.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Gezamelijke vakbonden toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook