Windmolens Nee - Zonnepanelen Oké (Rijnenburg)

Bezorgde bewoners van Nieuwegein Noord en de Meern ondertekenen het “Manifest tegen windmolens in Rijnenburg” om 10 redenen. <link>

Windmolens in de directe omgeving van een woonwijk leidt tot veel problemen: de impact van het geluid wordt zwaar onderschat, de slagschaduw van een windmolen valt je mentaal aan. De geluidsoverlast heeft significante invloed op het woongenot.

  • Voorbeelden slagschaduw <link> en geluid <link> door windmolens. 

Wij zijn voor duurzame energie-opwekking in Rijnenburg met de alternatieven die er zijn, voor zover deze geen negatieve impact hebben voor omwonenden van de polder Rijnenburg.

Een groep bewoners uit de Meern en Nieuwegein zijn enorm geschrokken van het voornemen van de Gemeente Utrecht om in de naast Galecop (8500 inwoners) en de Meern (10.000 inwoners) gelegen polder Rijnenburg energieopwekking met enorme windmolens toe te staan.

200meter.png

Deze windmolens veroorzaken met hun hoogte van tot ca. 200 (!) meter niet alleen slagschaduw op en in woningen in Galecop en de Meern, maar ook een doffe diepe geluidsoverlast en horizonvervuiling voor Galecop. Wij hebben geen behoefte aan een debacle à la Houten. 

U begrijpt dat Stichting Wijkoverleg Galecop en bewoners van Nieuwegein geen windmolens willen nabij de wijk Galecop! De informatieverstrekking van de gemeente Utrecht, het bij nader inzien en eerdere toezegging toch niet willen meewerken aan een plenaire bijeenkomst in de wijk Galecop maken dat wij geen vertrouwen hebben in de “gekleurde/vertekende” uitkomst van het informatieverzamelingstraject van de gemeente Utrecht.

 

 

Er is een vereniging “Buren van Rijnenburg” in oprichting om de belangen van inwoners van Nieuwegein, Rijnenburg, IJsselstein en De Meern te behartigen.

Samen zullen wij doorgaan met het ophalen van handtekening om de draagvlak van onze stelling te ondersteunen en eventueel een burgerinitiatief te kunnen starten. Uw stem telt!

 

like2.png

 

Op 10 april 2017 zal er een informatieavond in de wijk Galecop worden georganiseerd.  

like en deel de facebook pagina van "Buren van Rijnenburg"  en Stichting Wijkoverleg Galecop en blijf op de hoogte van de laatste informatie.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Vereniging Buren van Rijnenburg toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook