STOP PLAATSING UMTS ANTENNE OP BRANDWEER TERREIN

aan: College van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel,

Ondertekenaars van deze petitie verzoeken u voor de plaatsing van de UMTS antennemast, mede in overleg met bewoners, een andere lokatie aan te wijzen dan de huidige waarvoor reeds vergunning werd verleend op 30 maart jl. (Brandweer terrein Gameren).

Aangezien, bij de huidig toegewezen lokatie, de mast zeer dicht op een gebied staat met woningen en o.a. een kinderdagverblijf, vrezen wij voor ernstige gezondheids problemen.

Tevens vinden wij dat, door de plaatsing van de 37,5 meter hoge antenne, het landelijke beeld aanzienlijk zal worden verstoord, wellicht met vermindering van woningwaarde maar zeker met een vermindering van woongenot tot gevolg.

Graag gaan wij met u in overleg om een passender lokatie te bepalen.

Hoogachtend,

Bewonersgroep "Stop UMTS zendmast Brandweer terrein Gameren"  


Bewonersgroep "Stop UMTS zendmast Brandweer terrein Gameren"      Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Bewonersgroep "Stop UMTS zendmast Brandweer terrein Gameren"   toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook