Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | Dit jaar (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Alle periodes Naam petitieGecreëerd
1 302 1 302 Geen staking bij KLM (Gesloten)
Wij KLM, KLC en Transavia personeel, Doen een dringend beroep op onze KLM collega's die voornemens zijn om deel te nemen aan de door FNV georganiseerde staking, om de geschillen met uw directie op constructieve wijze te beslechten. Wij vragen u om daarbij af te zien van publieksonvriendelijke acties. Wij onderkennen uw situatie en voelen ons betrokken. Echter menen wij dat het verder onder druk ze...
2016-07-27
1 273 1 291 Met VISpas overal kunnen vissen (ook bij andere HSV)
Hallo mede-vissers. Wat vinden jullie? Ben jij voor het kunnen vissen bij een andere HSV met een reguliere VISpas (eventueel met verhoging contributie). Persoonlijk hoor ik hier aardig wat mensen over dus vandaar maar eens een petitie starten. Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat de HSV's van Nederland hun inkomsten ook krijgen door deze contributies. Er zal dus gekeken moeten worden...
2016-07-07
1 267 1 267 Help Rudy zijn baan houden
Laat de NS weten dat Rudy na 24 maart ook moet eten!...
2016-01-22
1 249 1 591 SOS BRUTALISM ... SOS SWIMMING POOL OSTEND
For a respectful, sustainable renovation and redevelopment of the municipal swimming pool in Ostend Foto © Lieve Colruyt  We recommend that the essence of the building complex of the municipal swimming pool in Ostend, designed by the architects Paul Felix and Jan Tanghe (1969-1976),will be preserved, renovated and provided with a sustainable new function. In January 2016 it was revealed that its f...
2016-04-19
1 249 1 591 SOS BRUTALISME ... SOS PISCINE OSTENDE
  Pour une rénovation durable respectueuse et le réaménagement de la piscine municipale à Ostende Foto © Lieve Colruyt Nous recommandons que l'essence de l'ensemble des bâtiments de la piscine municipale à Ostende (1967-1976), conçu par les architectes Paul Felix et Jan Tanghe, sera conservé, rénové et doté d'une nouvelle fonction durable. En Janvier 2016, il est révélé que la fonction de la nat...
2016-04-19
1 249 1 591 SOS BRUTALISME ... SOS ZWEMBAD OOSTENDE
Voor een respectvolle, duurzame renovatie en herbestemming van het stedelijk zwembad te Oostende Foto © Lieve Colruyt Ondergetekende pleit ervoor de essentie van het gebouwencomplex van het stedelijk zwembad te Oostende (1967-1976), ontworpen door de architecten Paul Felix en Jan Tanghe, te behouden, te renoveren en een duurzame nieuwe functie te geven. Nu in januari 2016 bleek dat de zwembadfunct...
2016-04-19
1 236 1 238 Doven boven 30 jaar moeten tolkuren voor opleiding krijgen!
Het ministerie van OCW stelt dat iedereen in Nederland goed onderwijs moet kunnen volgen.Dit is in tegenspraak met het beleid dat de overheid voert op het gebied van tolkuren voor opleiding voor doven. Doven boven de 30 jaar krijgen van deze overheid in principe geen tolkuren voor opleiding. Een leven lang leren is hiermee onmogelijk voor de doven in Nederland. Onlangs is het VN-verdrag voor de re...
2016-02-29
1 235 2 782 Stop discriminatie tegen huurders met huisdieren
Immokantoren & Particulieren mogen huurders met huisdieren niet weigeren. Wij hebben net zo veel rechten, als mensen zonderhuisdieren! Mensen brengen hun honden naar het asiel, of binden deze vast aan een boom. Dit moet stoppen, een huisdier is een gezinslid voor het leven niet voor even!!  Wij willen hierin verandering brengen en zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Met deze handtek...
2015-01-11
1 199 4 406 Tegen verdwijnen route tramlijn 14
GVB heeft in het nieuwe Vervoerplan besloten de route van een flink aantal tram- en buslijnen  per 22 juli 2018 te wijzigen vanwege de start van de Noord/Zuidlijn. Zoals altijd bij veranderingen, zijn er ook mensen die dupe worden. Volgens GVB zijn dat er niet veel. Maar misschien wel, denken wij; door een toename aan overstappen, door het veel verder moeten lopen naar haltes. Daarom deze petiti...
2016-12-14
1 194 1 196 Protest tegen Horeservi
Beste collega / student van de Campus Sociale School Heverlee Zopas vernamen we dat Marleen Van Loock, die 21 jaar werkzaam was in het restaurant SSH, door haar werkgever Horeservi ontslagen wordt vanaf 11 juli 2016.  Tot vorig jaar heeft Alma de uitbating verzorgd van het restaurant. Een jaar geleden heeft Horeservi, na een openbare aanbesteding, de uitbating overgenomen, met overname van het per...
2016-07-07
1 189 1 355 EUROPA : DELFINEN : FREI!
Mit einer Demonstrationstour durch sieben europäische Länder vor 19 Delfinarien wollen Tierschützer der deutschen Tierschutzorganisationen ProWal mit Unterstützung des Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) auf das Leid von Delfinen in Delfinarien in der EU aufmerksam machen mit dem Ziel, dass sämtliche Delfinarien geschlossen werden. Tierschützer starten ihre Tour durch die EU vor dem Tiergarten Nürn...
2016-05-11
1 189 1 355 EUROPE: DOLPHINS :FREE!
Hello animal-friends,  Circus with wild animals is forbidden in Belgium now about ten years. A dolphinarium is also a circus with wild animals; lots of them are even captured from their natural environment, the sea. SO THIS HAS TO STOP! Modern documentaries (on television) learn us that wild animals have a hard time in captivity, also in the usual zoos, and even worse for big predators like lions...
2016-05-11
1 189 1 355 NO DOLFINARIO!!
    Ho la queridos activistas por los animales , esto es una petición de los delfines que siguen atrapados y circo para espectáculos dan en las noticias en los delfinarios ! Que dejen de esto y de nuevo acompañar a una vida que se merecen como animales salvajes en mar abierto !! Para todos los delfinarios en Europa !    ...
2016-05-11
1 189 1 355 EUROPE : DAUPHINS : LIBRE!
  Cirque avec animaux sauvages est interdit en Belgique depuis quelques années. Les Dauphinariums sont aussi des cirques de l’eau avec des animaux sauvages, plusieurs sont captivés de leurs milieu naturelle : la mer. DONC CA DOIT ARRETER AUSSI ! Le documentaire moderne sur télé nous étude que les animaux sauvages ont beaucoup de problèmes en captivité, aussi dans un jardin zoologique, et certainem...
2016-05-11
1 189 1 355 EUROPA: DOLFIJNEN : VRIJ!
Circus met wilde dieren mag niet meer in België sinds een tiental jaar. Dolfinaria zijn ook circussen met wilde waterdieren, velen zelfs gevangen genomen uit hun natuurlijk milieu, de zee. Dus ook dit moet stoppen!  Documentaires leren ons dat wilde dieren het moeilijk hebben in gevangenschap, ook in gewone dierentuinen, en zeker de grote roofdieren, zoals leeuwen, ijsberen , orka's en ja, ook dol...
2016-05-11
1 188 1 202 Red Ciccionina Delft
De toekomst van Ciccionina wordt bedreigd!  De eigenaar van het pand, VOM bv Delft is van plan ons pand in portefeuille te verkopen met 4 andere panden. Met grote verbazing ontvingen wij 10 november een brief waarin stond dat ons eerste recht van koop zou zijn komen te vervallen aangezien er in portefeuille wordt verkocht. Ons huurcontract loopt tot aug 2018 en daarna zijn we vogelvrij. Een nieuwe...
2016-12-13
1 186 1 193 >> Aftreden huidige kabinet <<
Oproep aan het Nederlandse volk ! Als U het ook oneens bent met het huidige "anti-eigen bevolking" beleid, laat dan nu Uw stem horen ! En eis ook het aftreden van het huidige kabinet door vroegtijdige verkiezingen te eisen ! Deze petitie is een democratisch en geweldloos protest tegen het huidige beleid van ons kabinet !   Wij eisen het aftreden van het huidige kabinet om de volgende reden:   1. H...
2016-03-01
1 163 1 168 Een vuist tegen Lyme, regering sluit niet je ogen.
Een vuist tegen de ziekte van Lyme,  lees onderstaande brief en teken de petitie de ziekte van Lyme (borreliose)  Deze ziekte wordt nog doodgezwegen door de artsen en regering. Het word tijd om op te staan en een vuist te maken tegen deze ziekte.         OPEN BRIEF AAN DE HEER ROEMER "Geachte heer Roemer, Wat was het fijn u te zien bij het evenement lopen voor lyme. Het is zo belangrijk dat er ie...
2016-04-28
1 156 1 156 nee tegen AZC 's-Gravenpolder
Gemeente Borsele wilt een AZC vestigen in 's-Gravenpolder.  Als jij daar ook tegen bent neem dan heel even de tijd om deze petitie te tekenen. Denk niet dat het toch niet helpt, want in Breskens, Geldermalsen, Steenbergen, Schaarsbergen en veel andere plaatsen gaat het ook niet door. De gemeente wilt 300 asielzoekers in ons dorp en dat kunnen er 500 worden, dat is meer dan 10% van de inwoners van...
2016-06-15
1 130 1 130 Hvc containers vaker legen!!
Een uitprobeer traject van de gemeente is een moeten geworden! Een plastic container erbij om ons afval beter te kunnen scheiden en het daardoor beter voor het milieu is. Is een fanatasisch idee.  Omdat er door de juiste afval scheiding meer plaats komt in de andere containers, worden deze 1x in de vier weken geleegd. Het resultaat, overal maden, hordes vliegen! En een behoorlijke stankoverlast. D...
2016-09-09
1 120 1 120 Petitie KLM personeel aan KLM directie en RvC (Gesloten)
De KLM bevindt zich in roerige tijden. De economische druk is groot, er zal moeten worden geïnvesteerd om mee te kunnen blijven doen. Het bedrijf vraagt daar ook om in zijn slogan ‘meedoen, veranderen, winnen’. Dit is echter niets nieuws. KLM-ers doen niets anders dan meedoen en veranderen. Bij alle voorgaande efficiency’s rondes hebben wij gezamenlijk aangepakt en offers gebracht om er sterker ui...
2016-09-14
1 118 1 576 Voor de Oostendse luchthaven (Gesloten)
Wiloo beweert dat ze ijvert voor "het bewaken van de leefbaarheid in de omgeving van de Oostendse luchthaven". Hierbij bewandelt ze steevast een radicaal anti-luchthaven parcours. De vzw Wiloo claimt dat ze "de omwonenden" vertegenwoordigt. De laatste dagen kreeg haar reactie tegen een aantal oefenvluchten op onze luchthaven onzinnig veel media aandacht. Wiloo probeert ook om de zo belangrijke pa...
2016-08-10
1 104 1 110 Steun Revabo en de plaatselijke werkgelegenheid
Steun de duurzame recyclage bij Revabo en de plaatselijke werkgelegenheid                Villabewoners uit Brasschaat brengen 150 jobs in gevaar Recyclagebedrijf REVABO uit Brasschaat is een modern milieubedrijf waar bouwpuin en herbruikbare grondoverschotten wordt gerecycleerd en vermengd met ter plaatse ontgonnen zand tot nieuwe grondstoffen en bouwmaterialen voor de regionale bouwsector. De ac...
2016-10-15
1 094 1 096 Kom OP voor Toby de Duitse Herder uit Maldegem.
Dinsdag 21 juni 2016. Zoals iedereen ondertussen wel weet zit Toby sinds februari 2016 in het asiel te Gent te wachten op zijn vonnis... Echter tot op heden zijn er reeds rechtzaken lopende tegen het gemeentebestuur en de burgemeester van Maldegem. Rechter rechtbank in eerste aanleg heeft het verzoek tot opschorting van het bevel tot euthanasie onbeslist gelaten daar de rechter zich onpartijdig w...
2016-06-21
1 092 1 092 Een rustplaats voor onze zeehondjes in haven Blankenberge. (Gesloten)
Wil je deelnemen aan deze petitie om een kleine rustplaats voor onze zeehondjes te voorzien in onze Blankenbergse haven aan de Pekelput? Beste stadsbestuur,  de ganse winter hebben verschillende zeehondjes in onze mooie haven verbleven en onze bevolking blij gemaakt met hun aanwezigheid. Ook nu zijn ze nog aanwezig, echter ze kunnen nergens rusten. Graag willen we met deze petitie een kleine rustp...
2016-07-20
1 088 1 129 Burgerinitiatief: Nexit (Referendum over EU & Euro)
 Wij (www.democ.nl) pleiten ervoor om een landelijk referendum te organiseren over de vraag of Nederland lid van de Europese Unie en de Euro moet blijven, of dat wij de EU en de Euro moeten verlaten, en zodoende ook de Nederlandse gulden uiteindelijk in ere moeten herstellen. In het verdrag van Lissabon heeft de EU een regeling opgenomen die het voor een lidstaat mogelijk te maakt om de unie en d...
2015-04-28
1 084 1 084 Zwolle zegt nee tegen de plannen van dit AZC!
Beste inwoners van Zwolle, Door grote ontevredenheid vanuit onze groep tegen AZC Zwolle zijn we deze petitie begonnen. Als groep hebben wij veel vragen gesteld aan de gemeente Zwolle, o.a. of zij onze veiligheid kunnen waarborgen, wat het totale project gaat kosten, waarom er geen kleinschalige opvangcentra kunnen komen en hoe het ziekenhuis in de toekomst het water gaat zuiveren. De gehele wat...
2016-01-28
1 082 1 083 We geven de strijd om Toby niet op, blijf ons steunen.
Maandag 14 maart 2016 omstreeks 15.00 uur. De strijd om Toby de duitse herder uit Maldegem is nog niet gestreden.   Hij verblijft nog steeds in het dierenasiel te Gent, Citadelpark waar ie ontzettend goed verzorgd wordt. Mevrouw de burgemeester uit Maldegem, drijft iedereen tegen het behang door niet te willen toegeven in een oplossing welke haar reeds door onze advocaat is door gegeven.  Beslag...
2016-03-14
1 066 1 106 Zeg Nee tegen de 4de kliko in de gemeente Houten
Beste inwoner van de gemeente Houten,   Update: 10-12-2016: Gemeente is voornemens de grijze container weg te halen en te vervangen door plastic container, restafval moet dan in afvalzakken bewaard worden en 1x per 4 weken opgehaald worden. Zie brief onderaan. Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel van een goed en milieugericht afvalbeleid. In Houten hebben de meeste huishoudens daarom drie ve...
2016-10-23
1 060 7 665 Stop the killing of straycats in the city of Bruges, Belgium!
Straycats are being killed because of ‘huntinglaws’ in the shelter of Bruges. Non profit organisation Kat zoekt thuis (‘Cat looking for a home’) has been neutering starycats for years in Bruges, at their own expense. Normally, this is at the responsibility and costs of the city counsel. In the past, we have had numerous contacts with the city counsel to improve the straycat-policy. Now, sadly, th...
2015-03-26
1 060 7 665 Stad Brugge: Stop met het euthanaseren van zwerfkatten
Wantoestanden in Brugge! Verwilderde katten krijgen de spuit! Zwerfkatten worden ‘volgens de jachtwet’ gewoon afgemaakt in het asiel. VZW Kat Zoekt Thuis steriliseert al jaren zwerfkatten in Brugge, op eigen kosten notabene, terwijl dit eigenlijk de verantwoordelijkheid is van het stadsbestuur. Wij hebben in het verleden meermaals contact gehad met de stad Brugge om een beter zwerfkattenbeleid u...
2015-03-26
1 058 1 058 Vote Against Naïve & Dangerous Report by Arnold Karskens and 1V (Gesloten)
WILT U ALSTUBLIEFT ALLEEN MET UW (FICTIEVE) NAAM EN MET UW LAND ONDERTEKENEN. MEER INFORMATIE IS NIET NODIG! ሽምኩምን ትነብሩሉ ሃገርን ብምጽሓፍ ጥራይ ክታምኩ ኣምብሩ፣ ንሱ ጥራይ ኣኻሊ እዩ። PLEASE SIGN WITH YOUR (fictive) NAME AND COUNTRY ONLY, NO MORE INFORMATION NEEDED! Eritrea: Petitie tegen de naïeve en potentieel gevaarlijke reportage van Arnold Karskens en EénVandaag   Wij, Eritreeërs die in Nederland en elders in de...
2016-10-12
1 038 1 038 Nu geldpompen en straks verzuipen; zeg nu nee tegen het zwembad!
Bent u het eens met de Dorpsraden en de Plaatselijke Belangen van Twenterand?   En zegt u nee tegen de beslissing om kost wat kost een nieuw zwembad te realiseren, terwijl de gemeente Twenterand financieel ongezond is en officieel met status "code oranje" door de overheid is bestempeld??   Wilt u ook dat:   de gemeente voorlopig afziet van het nieuwe overdekte zwembad omdat: deze beslissing geba...
2016-04-21
1 033 1 413 Formule-1-Ondertiteling-Ziggo
  Beste dove/slechthorende Formule 1 fans. ‎ Onze Nederlander Max Verstappen schittert helemaal  in de Formule 1. Wat een ongelofelijk debuut heeft Max gemaakt bij zijn allereerste race bij Redbull Racing in GP Spanje. Gelijk voor de winst gegaan. Dat heeft de Formule 1 fan's in Nederland helemaal los gemaakt. Keihard trots zijn we op hem. We mogen uiteraard verwachten dat we een hele leuke F1 ti...
2016-05-18
1 030 1 030 Red het gezin Kachikayev Bilzen
Het gezin Kachikayev (vader – moeder – 3 kinderen “11jaar – 8jaar -5jaar) is op 18 februari 2016 in hun woning opgepakt en naar Zulte overgebracht voor transsport terug naar Rusland. Dit gezin woont sinds 20 maart 2006 in België en hebben alle stappen ondernomen voor een goede integratie. Wij als buurtbewoners, vrienden, clubleden kunnen zich niet vinden met de negatieve uitspraak op hun asiel aan...
2016-02-19
1 019 1 167 Stop uitzetting gewortelde kinderen nu!
Deze petitie richt zich tot het kabinet met één duidelijke oproep: zorg nu eindelijk voor een humaan kinderpardon! Nog steeds worden kinderen uitgezet, die al jaren in ons land wonen en die helemaal geworteld zijn in onze samenleving. Dit moet stoppen. Deze kinderen horen bij ons. Maar de politiek stelt onredelijke eisen. Eisen waaraan zij eigenlijk niet kunnen voldoen. Dat is oneerlijk. Ook al we...
2016-03-20
993 1 011 Stop Double Dapple breeding!
Noddy & Saartje were both born blind & deaf, because of breeding dapple x dapple. Dapple x dapple causes a lot of problems; blindness, deafness, microphthalmia, skinproblems, etetera. In some cases, these poor pups can even be born without limbs... Noddy & Saartje have their own website and Facebookpage, to make people aware of the dangers of this kind of breeding. The special animal-p...
2016-04-27
993 1 011 Stop Double Dapple fok!
In Nederland is de tijgerteckel (ook wel 'merle' genoemd) steeds meer in opkomst. Daarmee komt helaas ook steeds vaker de 'Double Dapple' (dubbel tijger/merle) voor. Deze pups zijn de uitkomst van tijger x tijger en hebben een enorm grote kans op diverse handicaps: doof- en/of blindheid, microftalmie (misvormde oogjes) en vachtproblemen zijn er daar een paar van. In nog ergere gevallen kunnen ze z...
2016-04-27
972 972 Zeg NEE tegen asielzoekers in Albrandswaard!
''Je vrouw en kinderen kunnen niet meer veilig over straat.'' ''Ik sta 8 jaar ingeschreven voor een leuke betaalbare woning en hun krijgen hem zo met nog zakgeld erbij. Echt belachelijk.''   Burgermeester Wagner heeft toegezegd dat er in 2016 vluchtelingen worden opgenomen in Albrandswaard. Teken deze petitie als je er ook tegen bent! Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat je als inwoner...
2016-02-04
961 6 160 Doveninternaat Haren moet blijven!
Het ministerie van OCW stelt in het 8e voortgangsrapportage van Passend Onderwijs (8 december 2015) voor om de subsidiëring van het doveninternaat met een jaar te verlengen en in de tussenliggende periode in overleg met Simea, Kentalis en de VO raad naar andere oplossingen te zoeken. Oplossingen in de vorm van clustering van Dove leerlingen op meerdere locaties in Nederland samen met het regulier...
2015-02-13
959 974 De Dingen des Levens moet in België blijven bestaan!
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al vernomen hebben, stopt VIJF met het uitzenden van De Dingen Des Levens! Onze Facebookpagina telt 1500 leden, allemaal mensen die elke dag trouw kijken naar De Dingen Des Levens. Maar buiten die 1500 mensen zijn er zeker nog vele andere (oudere mensen, mensen zonder Facebook, ...). Allemaal mensen die al jaren de soap volgen, dit is een deel van ons dagelijks...
2016-04-27
944 944 Genesis mag niet weg !
Beste Gorcummers  Ze willen van Genesis aan de buiten de waterpoort te Gorinchem af. Maar dit mag en kan niet gebeuren het word tijd dat wij in actie komen, wij burgers bezoekers en liefhebbers van Genesis. Genesis is een begrip voor Gorinchem dus laten we er met zijn allen voor veel vechten ! LET WEL OP JE MAIL WAARSCHIJNLIJK MOET JE JE HANDTEKENING NOG EXTRA BEVESTIGEN ......
2016-04-28
940 940 Weg met de bloembakken op de Amsterdamsevaart
Petitie - Weg met de bloembakken op de Amsterdamsevaart   Beste allemaal, Dit initiatief gaat niet over de vraag of de Amsterdamsevaart 2 of 4 baans moet zijn, en het gaat ook niet over andere politieke keuzes of voorkeuren. Het enige doel is om de gemeente Haarlem te bewegen om zo snel mogelijk deze lelijke bloembakken weg te halen en te zorgen dat de entree van Haarlem juist ons visitekaartje wo...
2016-07-13
933 933 Bonaire ,Wet op Dieren Bescherming
Op Bonaire lopen wij achter als het gaat om de Wet Bescherming van Dieren ! Bonaire is een bijzondere Gemeente van Nederland sedert 10 -10- 2010 , wij vinden dat deze wet tot Beschermen van Dieren hier ook in werken moet treden , wij vragen u dan ook om deze petitie te ondertekenen.   Bonaire is behind with the law on Animal Protection , because we are since 10-10-2010 a special community from Hol...
2016-05-04
933 934 Kermis hoort in het centrum!
Bent u net als ons van mening dat deze kermis "in zijn volle glorie" thuis hoort in het centrum van Groningen (ged. Grotemarkt / Vismarkt ) teken dan deze petitie!  De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft dit jaar besloten dat de Groningens Ontzet Kermis van de Grote Markt naar de Ossenmarkt moet worden verplaatst. Voor het publiek geen interessante locatie omdat deze veel te klein i...
2016-08-27
917 917 Behoud koudmerken voor goede koeherkenning (Gesloten)
Onlangs heeft staatssecretaris Van Dam laten weten het koudmerken bij koeien definitief te willen verbieden. Regelgeving hiervoor zal rond 1 januari 2017 in werking treden. Wij als melkveehouders, veelal melkveehouders die hun koeien weiden en een aantal biologische melkveehouders, zijn hiervan geschrokken en roepen de Nederlandse politiek op om koudmerken definitief toe te staan. Het koudmerken v...
2016-07-01
916 2 234 Geen boortoren voor de kust van Schiermonnikoog!
Het Franse gaswinningsbedrijf GDF Suez wil een boortoren voor proefboringen plaatsen 7 kilometer ten noorden van het Nederlandse waddeneiland Schiermonnikoog. Het eiland staat bij het publiek bekend als een oase van rust en mooie natuur, welke ontsiert dreigt te worden door een affakkelende boortoren. De Waddenzee rondom Schiermonnikoog, alsmede een groot deel van het eiland zelf, is beschermd nat...
2013-07-10
913 913 zeg nee tegen azc in Yerseke!
Zeg nee tegen AZC in Yerseke! Denk aan het toerisme waar wij van moeten leven in yerseke. Veel toeristen zullen wegblijven in yerseke dat betekent dus ook minder werk en minder inkomsten!  Maar ook de kinderen die savonds nog even buiten willen spelen of naar school toe gaan.. of eens lekker met vriendjes of vriendinnen naar het strand willen..   Nu ook voor kinderen die straks naar school moeten...
2016-01-22
878 1 884 Krommenie, Saendelft de A8-A9, 0 plus variant, niet doen.
Petitie Door het tekenen van de petitie, ondersteunt u ons bij het onze overheden duidelijk te maken, dat het drukke verkeer op de N203, bij de scholen in Krommenie en Saendelft, vooral om gezondheids redenen moet stoppen....
2016-06-15
873 873 Kindante: Laat leerkrachten hun jaar afmaken in hun eigen groep
Invoering WWZ binnen het onderwijs Per 1 juli gaat ook voor het onderwijs de nieuwe Wet Werk en Zekerheid in. Het onderwijs heeft een jaar uitstel gekregen om de wet in te voeren. Voor het onderwijs heeft deze wet hele andere gevolgen dan voor de reguliere arbeidsmarkt. In het onderwijs geldt 1 dag vervangen voor een schoolbestuur één contract. Dit houdt in dat als je 2 losse dagen hebt vervangen...
2016-06-21
Facebook