PETITIE - Het Roer Moet OM in de GEZONDHEIDSZORG

PETITIE - Sinds het aantreden van het Kabinet Rutte II zijn er TE veel beslissingen genomen door minster Edith Schippers en haar staatssecretaris Martin van Rijn met medewerking van de Tweede en Eerste Kamer, die in het nadeel zijn van de Volksgezondheid van de Nederlandse burger.

Het resultaat is:

  • Vanaf 2016 (nauwelijks) of geen vrije artsenkeuze voor client of patient door macht zorgverzekeraar; regelgeving maakt het de behandelaar steeds moeilijker. Vanaf 2015 de introductie van de budgetpolis, een nieuwe zorgverzekering die de verschillen tussen rijk en arm alleen maar groter heeft gemaakt. 

  • De transitie van Jeugd GGz -Jeugdzorg (jeugdhulp), Wmo en Wlz is mislukt; veel gemeenten hadden te weinig geld en hebben ook te weinig budget in 2016. Wachtlijsten Jeugd GGz nemen toe. De privacy van Nederlandse staatsburgers komt in gevaar door aantasten beroepsgeheim. Dit geldt ook voor de zorg voor ouderen en mensen met een beperking (participatiemaatschappij).

  • Steeds meer stijgende zorgpremie en eigen risico (€ 385,-) vraagt om om een andere aanpak van de Zorgverzekering (bijvoorbeeld een Nationaal Zorgfonds) Nederlanders kiezen voor minder zorg vanwege het te hoge eigen risico. GEEN verhoging van eigen risico meer voor 2017 en later jaren. 

  • Uitvoer PGB (via SVB) volledig mislukt in 2015 en is in 2016 niet beter geworden, staatssecretaris Van Rijn blijft zich verantwoorden maar komt niet met verbetering (ook niet in 2017)

  • Stigma tegen mensen met psychische- en lichamelijke klachten blijft overminderd bestaan (ondanks de huidige inspanningen). Vroegtijdige diagnose (preventie) en voorlichting hoogst noodzakelijk om acceptatie te vergroten.

  • Steeds meer regelgeving en bureaucratie zorgen voor minder aandacht voor cliënt en patiënt.

Met de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 achter de rug is de petitie actueler dan ooit. Bij de formatie van het nieuwe kabinet zou Gezondheidszorg hoog op de agenda moeten staan. 

De Orange Monday Foundation vraagt daarom om een onafhankelijk Kameronderzoek aangaande de gehele geestelijke en lichamelijke Gezondheidszorg met als einddoel: een Parlementaire Enquête (benodigd aantal handtekeningen voor een burgerinitiatief: 40.000). Doel: een betaalbare en goede Gezondheidszorg in de vorm van Integrale Gezondheidszorg.

ONS DOEL: Integrale Gezondheidszorg op de politieke agenda krijgen. Een nieuwe Gezondheidszorg wordt bereikt door brede samenwerking tussen de geestelijke (psychische) Gezondheidszorg (GGZ) en de lichamelijke (fysieke) Gezondheidszorg (Zorg en Welzijn) waardoor Integrale Gezondheidszorg onstaat. Daarbinnen dient ook ruimte gecreerd te worden voor complementaire gezondheidszorg (sociaal- en maatschappelijk en financieel en juridisch dienstverlening) waardoor wordt bespaard op de totale Gezondheidszorg kosten en beter zorg wordt gegarandeerd.

Er is een aantoonbare relatie tussen lichaam, geest en omgeving. Door samen oorzaken te vinden in plaats van gevolgen symtomen) te bestrijden is de herstelperiode korter. Een betere en betaalbare Gezondheidszorg is mogelijk, maar dan moet het hele zorgstelsel op zijn kop; zowel Kabinet, de Kamers, de Zorgverzekeraars, behandelaars als cliënten en patiënten moeten anders gaan denken. In één zin “Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg”. Besparen in plaats van bezuinigen is het motto van een betere en betaalbare Gezondheidszorg. 

Teken deze petitie als ook U recht wilt houden op de beste zorg in de toekomst. Ons doel: 40.000 handtekeningen!

STICHTING ORANGE MONDAY

Martin Jan Melinga (voorzitter)
www.hetroermoetomin.nl

E:  martin@orangemonday.nl
M: 06 - 42 93 13 46


PS:
Op 23 juli 2016 werd de 3e mijlpaal van 30.000 handtekeningen gehaald, op naar de 40.000!


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Controleer alstublieft uw mailbox (en spambox).
Facebook