Het Roer Moet OM in de GEZONDHEIDSZORG

PETITIE - Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel in 2006 (vervanging ziekenfondswet) zijn te veel beslissingen genomen door bewindslieden van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), w.o. minister Edith Schippers, met medewerking van de Tweede en Eerste Kamer, die in het nadeel zijn van de Volksgezondheid van de Nederlandse burger.

Het resultaat is:

  • De kosten van de Gezondheidszorg zijn meer dan verdubbeld sinds 2006. De zorgpremie stijgt snel mee en is nu ruim € 100,- per maand en de verwachting is dat deze door blijft stijgen. Het eigen risico is voor 2018 gelijk gebleven, maar de vraag is of dat zo blijft. Stijging naar € 500,- ligt in de lijn der verwachting. Een ander financieringssysteem lijkt logisch, naar het voorbeeld van het Nationaal Zorgfonds.

  • Transitie van taken van VWS (Jeugdzorg en PGB) naar de gemeentes sinds 2015 zijn nog steeds geen succes, wijkteams komen nog niet tot hun recht en cliënten (en hun ouders) staan te vaak in de kou.

  • Stigma (en discriminatie) tegen mensen met psychische- en lichamelijke klachten blijft onverminderd bestaan (ondanks de huidige inspanningen). Vroegtijdige diagnose (preventie) en voorlichting zijn hoogst noodzakelijk om begrip en acceptatie te vergroten.

  • Wachtlijsten in de Gezondheidszorg (vooral de GGZ) met 14 weken of meer) worden steeds langer. Anno 2018 is 6-12 weken wachttijd gewoon geworden, 3-6 maanden wachten op behandeling komt helaas ook voor.
  • Steeds meer regelgeving die in het nadeel is van de cliënt of patïent (zorgconsument) en die de werkdruk van de zorgverlener verhogen. 
  • Een toennemend aantal 'verwarde mensen' die niet goed opgevangen worden. resultaat in 2018, op 2 februari 2018 overlijdt een verwarde man door verkeerd optreden van de politie.

Situatie 2018
Met de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017 achter de rug is de petitie actueler dan ooit. Bij de lange formatie van het nieuwe kabinet zou Gezondheidszorg hoog op de agenda moeten staan, ons inziens is dat niet of nauwelijks het geval. Het departement van VWS kent intussen 3 nieuwe bewindslieden, de ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis, ook deze bewindslieden veranderen de koers binnen de Gezondheidszorg niet. De kosten in de Zorg stijgen in de periode 2017-2021 met ruim 18 miljard. De kosten slaan steeds meer op hol en de politiek grijpt niet in.

20180123_BASIS3-_Home_Page_Het_Roer_Moet_OM_+_logo_IGZPlus2.png

ONS DOEL: Integrale Gezondheidszorg Plus op de politieke agenda krijgen.
Een nieuwe Gezondheidszorg wordt bereikt door brede samenwerking tussen de geestelijke (psychische) Gezondheidszorg (GGZ) en de lichamelijke (fysieke) Gezondheidszorg (Zorg en Welzijn), waardoor Integrale Gezondheidszorg ontstaat. Daarbinnen dient ook ruimte te worden gecreëerd voor complementaire gezondheidszorg (sociaal-maatschappelijke en financiële en juridische dienstverlening), waardoor wordt bespaard op de totale Gezondheidszorgkosten en betere zorg wordt gegarandeerd.

Er is een aantoonbare relatie tussen lichaam, geest en omgeving. Door samen oorzaken te vinden in plaats van gevolgen (symptomen) te bestrijden, wordt de herstelperiode korter. Een betere en betaalbare Gezondheidszorg is mogelijk, maar dan moet het hele zorgstelsel op zijn kop; zowel Kabinet, de Kamers, de Zorgverzekeraars, behandelaars (zorgverleners) als cliënten en patiënten (zorgconsumenten) moeten anders gaan denken. In één zin “Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg”. “Besparen in plaats van bezuinigen”, is het motto van deze petitie met als resultaat een betere en betaalbare Gezondheidszorg waar preventie hoog in het vaandel staat.

Toepassing van IGZ+ kan per jaar een besparing van 5-10 miljard opleveren en voorkomen dat de kosten blijven stijgen.

Resultaat in de toekomst
Een betere en betaalbare Gezondheidszorg voor iedere Nederlander door toepassing van Integrale Gezondheidszorg Plus. Mentale en fysieke gezondheidszorg aangevuld met complementaire hulp- en dienstverlening vergoedt door de zorgverzekering.

Hoe het resultaat bereiken
Integrale Gezondheidszorg Plus dient zo snel mogelijk op de politieke agenda van de minister van VWS (Hugo de Jonge) te komen of in de Tweede Kamer.

Teken deze petitie wanneer ook U recht wilt houden op de beste zorg in de toekomst. Ons doel: 40.000 handtekeningen!

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Martin Jan Melinga, mede initiatiefnemer van de petitie.

STICHTING ORANGE MONDAY  & STICHTING IGZ Plus

Martin Jan Melinga (voorzitter)
www.hetroermoetomin.nl 

E:  martinjan.melinga@igzplus.nl 
M: 06 - 42 93 13 46 

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook